Search result for

มัด

(87 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มัด-, *มัด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัด    [V] bind, See also: tie, fasten, wrap, Syn. ผูก, Example: ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง, Thai definition: ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น
มัด    [CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
มัดจำ    [N] deposit, See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security, Syn. เงินมัดจำ, Example: ผู้ขายเรียกมัดจำหนึ่งพันบาทจากเธอ, Thai definition: สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
มัดจำ    [V] deposit, See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest, Syn. วางมัดจำ, Example: ผมได้ค่าเขียนมาหนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว
มัดจำ    [V] deposit, See also: pledge, lay a deposit, give something as an earnest, Syn. วางมัดจำ, Example: ผมได้ค่าเขียนมาหนึ่งหมื่นบาท ผมก็เอาไปมัดจำบ้านจัดสรรแล้ว
มัดจำ    [N] deposit, See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security, Syn. เงินมัดจำ, Example: ผู้ขายเรียกมัดจำหนึ่งพันบาทจากเธอ, Thai definition: สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
มัดหมี่    [N] kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
มัดหมี่    [N] kind of Thai silk woven in northeastern Thailand, See also: mudmee silk, Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่, Example: คนกลุ่มนี้มีความชำนาญในการทอผ้าทั้งมัดหมี่ จกและขิต, Thai definition: กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่างๆ ตามที่มัดไว้
มัดเชื้อเพลิง    [N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
มัดเชื้อเพลิง    [N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มัดก. ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่น.
มัดน. ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ไต้มัดหนึ่ง ฟืน ๒ มัด.
มัดจำน. เงินที่มอบไว้แก่คู่สัญญา โดยตกลงว่า ถ้าตนไม่ทำตามสัญญา ให้รับเงินนั้นเสีย เรียกว่า เงินวางมัดจำ, ประจำ ก็ว่า, (กฎ) สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว.
มัดมือชกก. บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.
มัดหมี่น. กรรมวิธีในการทอผ้าอย่างหนึ่ง เอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะ ๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายต่าง ๆ ตามที่มัดไว้, เรียกผ้าที่ทอด้วยกรรมวิธีเช่นนั้น ว่า ผ้ามัดหมี่, หมี่ ก็เรียก.
มัดหมูน. ท่ากระโดดนํ้าอย่างหนึ่ง เวลากระโดดงอเข่าทั้ง ๒ ขึ้นมา แล้วเอามือทั้ง ๒ รวบเข่า ทิ้งก้นลงไป, ทิ้งลูกมะพร้าว ก็ว่า.
มัดหวายน. เรียกลายนิ้วมือที่ไม่ขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างก้นหอย ว่า ลายมัดหวาย.
มัดเชื้อเพลิงน. คบไฟ, คบเพลิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
open bundleมัดท่อลำเลียงเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medullary bundleมัดท่อลำเลียงในไส้ไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wiring harness; wiring loomมัดสายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wiring loom; wiring harnessมัดสายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ikatมัดหมี่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weft ikatมัดหมี่ด้ายพุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warp ikatมัดหมี่ด้ายยืน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
double ikatมัดหมี่สองทาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synemaมัดใยรากำเนิดโคนิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earnestมัดจำ [TU Subject Heading]
Budding Tapingมัดนิ้วที่หักเข้ากับนิ้วข้างเคียงที่ดี [การแพทย์]
Collagen Bundlesมัดของเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Designs, Accidentalมัดหวายซับซ้อนของลายนิ้วมือ [การแพทย์]
Fiberoptic Bundleมัดของใยแก้ว [การแพทย์]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง, กลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Loopsมัดหวาย (ของลายนิ้วมือ), ห่วง, ลูป, วง, เส้นโค้งแต่ปลายตีบเข้า [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security   FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest   FR: verser un acompte
มัดตราสัง[v.] (mattrāsang) EN: bind a body   
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   

English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
Phasin(n) ซิ่นมัดหมี่
Image:
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belay    [VT] มัดไว้กับบางสิ่ง
bind    [VT] มัด, See also: รัด, ผูก, Syn. adhere, cleave, bond, Ant. loosen
brace    [VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
bunch    [VT] มัด
bundle    [N] มัดหรือห่อ, See also: ห่อ, มัด, Syn. bunch
bind down    [PHRV] ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. tie down
bind fast    [PHRV] ผูกให้แน่น, See also: มัดให้แน่น
bind off    [PHRV] ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. cast off
bind to    [PHRV] มัดกับ, See also: ผูกไว้กับ, Syn. tie to
bind together    [PHRV] มัดไว้ด้วยกัน, See also: ผูกไว้ด้วยกัน, Syn. tie together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
band(vt) มัด,ผูก,รัด,รวมกลุ่ม
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด
belay(vt) ผูก,มัด
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
束ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花を束ねてある。)
たばねる[束ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繋ぐ[つなぐ, tsunagu] Thai: มัดให้แน่น English: to fasten

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaution(n) |die, pl. Kautionen| ค่ามัดจํา (เวลาเช่าบ้านหรือรถ)
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้
gegenแลกเปลี่ยนกับ เช่น Man kann das Pfand gegen leere Flaschen und ein Kassenzettel bekommen. เราสามารถได้เงินค่ามัดจำคืนถ้านำขวดกับใบเสร็จไปแลก, See also: S. im Austausch von,
vorsichtig(adj adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?

Go to Top