ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fast food

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fast food-, *fast food*, fast foo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast food(n) อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว, See also: อาหารฟาสต์ฟู้ด, Syn. food, junk food

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have fast food experience.ผมมีประสบการณ์ขายฟาสต์ฟู้ดนะ American Beauty (1999)
It's a fast food restaurant.White Castle? Pilot (2005)
He's already hit three other fast food joints in the area this month.เดือนนี้ปล้นไปแล้วสามร้าน Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
I mean, I've been stuffing myself with fast food lately.พวกเขาเคยมาหาฉัน ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า Fallen Idols (2009)
And prepare her for a future in the fast food industry.เพื่อเตรียมเธอให้พร้อมกับอนาคตในธุรกิจอาหารแดกด่วน The Coffee Cup (2009)
No fast food tonight!คืนนี้ไม่มีอาหารขยะ แล้วก็โยนทิ้งไปได้เลย... Lovely (2010)
I used an old fast food bag that was in my van.ผมใช้ถุงอาหารเก่าๆ ที่อยู่ในรถตู้ผมทำ Dream Hoarders (2010)
- He's operating on pure conjecture, and no one-- not one person that he works with-- thinks that you are anyone other than an owner of a fast food chain.เขา... Hermanos (2011)
Lots of drugstore purchases, fast food places.ซื้อยาจากร้านยาจำนวนมาก ร้านฟาสต์ฟูด Today I Do (2011)
I followed through on a lead, a surveillance tape from a fast food joint across town.ฉันตามเบาะแสไป มีกล้องวงจรจากร้านฟาสฟู้ดส์ฝั่งตรงข้าม Game Ogre (2012)
Ooh, I don't have to go to the fast food restaurant across the street.ฉันไม่ต้องไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ที่ถนนฝั่งตรงข้ามแล้ว Virtual Systems Analysis (2012)
So was the other fast food place worth the drive, Shirley?ร้านฟาสต์ฟู้ดที่ต้องขับไปไกลนั่น คุ้มค่ามั้ย เชอร์ลีย์? Virtual Systems Analysis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fast foodThis may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count Unit: จาน, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
ฟาสต์ฟู้ด(n) fast food, Syn. อาหารจานด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [ m ]
อาหารจานด่วน[āhān jān duan] (n, exp) EN: fast food

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, ] fast food; snack; quick meal #12,839 [Add to Longdo]
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop #28,040 [Add to Longdo]
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop #187,931 [Add to Longdo]
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] fast food shop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イートイン[i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
スローフード[suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food) [Add to Longdo]
ファーストキッチン[fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain) [Add to Longdo]
ファッキン[fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fast food
      n 1: inexpensive food (hamburgers or chicken or milkshakes)
           prepared and served quickly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top