ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劳-, *劳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劳, láo, ㄌㄠˊ] to labor, to toil; to do manual work
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A man lifting 力 a load 冖 of grass 艹,  Rank: 679

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[láo, ㄌㄠˊ, / ] toil, #6,337 [Add to Longdo]
[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] work; toil; physical labor, #1,044 [Add to Longdo]
动力[láo dòng lì, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] labor force; manpower, #4,006 [Add to Longdo]
[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, / ] fatigue; wearily; weariness; weary, #5,379 [Add to Longdo]
动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer, #6,039 [Add to Longdo]
麦当[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
[láo lì, ㄌㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] work force; labor, #10,377 [Add to Longdo]
[láo gōng, ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ, / ] labor, #12,031 [Add to Longdo]
[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, / ] labor and capital; labor and management, #12,249 [Add to Longdo]
[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, / ] contribution; meritorious; credit, #12,949 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
" Annie of Tharaw " " Her heart once again "[CN] 塔家的小安 她呀总是 The Blue Angel (1930)
Laura![CN]  Being Billy (2013)
"James - the Rolls-Royce.[CN] 詹姆士,斯莱斯 City Lights (1931)
No! No![CN]  Land O' Smiles (2016)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 特家的小安 我的财富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
Lola, come down here![CN] 拉 下来 The Blue Angel (1930)
Lloyd?[CN] {\1cH00FF00}埃德? Dumb and Dumber To (2014)
(chanting work song)[CN] (唱起了动歌曲) Ecstasy (1933)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 塔家的小安 我的财富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
" Annie of Tharaw " " My true love of old "[CN] 塔家的小安 是我的最爱 The Blue Angel (1930)
Laurel.[CN] 蕾尔 The Huntress Returns (2013)
Excuse me.[CN]  That's What I Am (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top