ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เร่งเครื่อง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่งเครื่อง-, *เร่งเครื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งเครื่อง[V] increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่งเครื่องก. เพิ่มความเร็วของเครื่องจักรให้สูงขึ้น, เหยียบคันเร่งรถยนต์เพื่อให้รถแล่นเร็วขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, speed up.เอาล่ะ เร่งเครื่องได้ Phantasm (1979)
Go back and turn the heaters on in our rooms.กลับไปเร่งเครื่องทำความร้อนในห้อง Titanic (1997)
I' m not getting carried away, I' m just trying...ผมไม่ได้ขับเร็ว ผมแค่เร่งเครื่อง.. Dark Harbor (1998)
Move it!เร่งเครื่อง Never Been Kissed (1999)
Come on! Come on, move faster!เร็วเข้า เร็ว เร่งเครื่องหน่อย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Jig's up, here they come. - Give me full power.พวกมันแห่กันมาแล้ว / เร่งเครื่องเต็มกำลัง The Matrix Revolutions (2003)
Not speed up.ไม่ใช่ให้เร่งเครื่องใส่ A Cinderella Story (2004)
[Car engine whirring](เสียงเร่งเครื่องImagine Me & You (2005)
Come on. Put it in gear, we gotta get out of here.เร็วเข้า ใส่เกียร์เร่งเครื่อง เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ The Fog (2005)
- All right, Beagle. - Go get them.- เร่งเครื่องเต็มที่ Flyboys (2006)
(CAR engines revving)(เสียงเร่งเครื่องยนต์) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
All right, after you rip the e-brake, then I want you to power over.เอาล่ะ หลังจากนั้น ให้เร่งเครื่อง The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rev something up[IDM] เร่งเครื่องอยู่กับที่, See also: เบิ้นเครื่องยนต์รถให้แรงอยู่กับที่
rev[VT] ทำให้เครื่องยนต์เดินเร็วขึ้น, See also: เร่งเครื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top