Search result for

easily

(68 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easily-, *easily*, easy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easily[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยปราศจากข้อสงสัย, Syn. by far, clearly, undoubtedly
easily[ADV] อย่างน้อย, See also: ที่ไม่น้อยไปกว่านี้
easily[ADV] อย่างสะดวก, See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก, Syn. effortlessly, facilely, readily, Ant. laboriously, weary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily

English-Thai: Nontri Dictionary
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can be easily regretted.ทำให้เรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นง่ายๆ Adverse Events (2008)
Combat strength can easily change-อย่าเชื่อเครื่องสเคาเตอร์นักเลย ค่าพลังการต่อสู้สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
The natural weakness of minds easily seduced and swayed by loveความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์ พ่ายเสน่ห์และความน่าหลงใหลในรัก Portrait of a Beauty (2008)
If he dares to come here again, I won't let him go easily.ถ้ามันกล้าเขามาอีก ข้่าจะไม่ปล่อยให้มันหนีไปง่ายๆ Iljimae (2008)
How can you so easily give it to Baegeuk?ทำไมท่านถึงส่งให้แพกิอุกอย่างง่ายดายเช่นนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
I did exactly as His Highness told me, but I never imagined that kind of man would fall for it so easily.ข้าเชื่อเหมือนที่องค์ชายเคยบอกกับข้า, แต่ข้าไม่คาดเดาเลยว่าจะมีคนตกหลุมพลางง่ายๆ The Kingdom of the Winds (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
It has less procedure to clear the boarding procedure. They can easily board a plane.พวกเขาจะได้ผ่านขึ้นเครื่องบินได้อย่างสะดวก Death Note: L Change the World (2008)
If Dad goes to New Zealand I can easily get around Mum and have my dream party.ถ้าพ่อไปนิวซีแลนด์ ฉันก็จัดการกับแม่ได้ แล้วฉันก็จะจัดปาร์ตี้ในฝัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And most likely a peccadillo or two that can be easily discovered, if she needs a little persuading.แล้วส่วนใหญ่ ไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆ มันต้องปูดกันอยู่แล้ว แค่ต้องอาศัยการจูงใจนิดๆหน่อยๆ Loyal and True (2008)
I can just as easily work for one of them as I can for you.ฉันอาจจะไปทำงานให้ใครก็ได้ Greatness Achieved (2008)
A subtle, fragile harmony that is easily shattered.เป็นสมดุลที่ลงตัว เปราะบาง และง่ายต่อการถูกทำลาย Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easilyA bad habit is easily acquired.
easilyA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
easilyA clever student can answer such a question easily.
easilyA freshly baked cake doesn't cut easily.
easilyAfter the first letter the other came easily.
easilyA house built of wood is more easily burnt than a house of stone.
easilyA long thread is easily entangled.
easilyAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
easilyA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
easilyAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
easilyAnyone can do it easily.
easilyA wooden building can easily catch fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าใจง่าย[V] easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai definition: รับรู้ได้ง่าย
อย่างง่ายดาย[ADV] easily, Syn. ราบรื่น, สบาย, Ant. อย่างยากเย็น, Example: โจรปล้นร้านทอง และขนทองรูปพรรณไปอย่างง่ายดาย
ฉลุย[ADV] fast, See also: easily, Example: เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว, Thai definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
สบาย[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
ไม่ยาก[ADV] easily, See also: conveniently, smoothly, Syn. ง่าย, สะดวก, Example: เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง, Thai definition: อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ
ขี้อ้อน[ADJ] cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ
ขี้โมโห[ADJ] resentful, See also: easily mad, irritable, Syn. เจ้าอารมณ์, Example: ถ้าเขาเป็นคนขี้โมโหเขาอาจจะด่าเธอไปแล้วก็ได้, Thai definition: ที่มีนิสัยโกรธง่าย
ง่าย[ADV] easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
ง่ายดาย[ADV] easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
อาชาไนย[ADJ] easily trained, See also: well-trained, Example: เขาเป็นคนตรงเสมอต้นเสมอปลาย เป็นบุรุษอาชาไนย และเข้าได้ทั้งกับคนทุกรุ่นทุกวัย, Thai definition: รู้รวดเร็ว, ฝึกหัดมาดีแล้ว, ถ้าเป็นม้าที่ฝึกหัดมาดีแล้ว เรียก ม้าอาชาไนย, ถ้าเป็นคนที่ฝึกหัดมาดีแล้ว เรียกว่า บุรุษอาชาไนย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
โดยไม่ยาก[adv.] (dōi mai yāk) EN: easily   
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily   
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EASILY    IY1 Z AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easily    (a) (ii1 z @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻易[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, / ] easily; lightly; rashly, #3,956 [Add to Longdo]
易守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] easily guarded, hard to attack, #76,297 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] easily provoked, hasty; fierce, cruel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übelnehmendeasily offended [Add to Longdo]
überschaubar {adj}easily understandable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easily \Eas"i*ly\, adv. [From {Easy}.]
   1. With ease; without difficulty or much effort; as, this
    task may be easily performed; that event might have been
    easily foreseen.
    [1913 Webster]
 
   2. Without pain, anxiety, or disturbance; as, to pass life
    well and easily. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Readily; without reluctance; willingly.
    [1913 Webster]
 
       Not soon provoked, she easily forgives. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. Smoothly; quietly; gently; gracefully; without ?umult or
    discord.
    [1913 Webster]
 
   5. Without shaking or jolting; commodiously; as, a carriage
    moves easily.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easily
   adv 1: with ease (`easy' is sometimes used informally for
       `easily'); "she was easily excited"; "was easily
       confused"; "he won easily"; "this china breaks very
       easily"; "success came too easy" [syn: {easily}, {easy}]
   2: without question; "easily the best book she's written"
   3: indicating high probability; in all likelihood; "I might well
     do it"; "a mistake that could easily have ended in disaster";
     "you may well need your umbrella"; "he could equally well be
     trying to deceive us" [syn: {well}, {easily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top