ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดึงดูด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดึงดูด-, *ดึงดูด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดึงดูด(v) attract, See also: appeal, draw, arouse interest, fascinate, charm, Syn. ล่อใจ, เย้ายวนใจ, ติดใจ, ยั่วยวนใจ, ลุ่มหลง, ดึงดูดความสนใจ, ตรึงใจ, Example: เมืองนี้มีความงามท่ามกลางบรรยากาศสมัยโบราณที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละมากมาย
ดึงดูด(v) attract, See also: magnetize, allure, entice, lure, draw, Syn. ดูด, Example: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้, Thai Definition: เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดึงดูดก. เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลังอย่างหนึ่งอย่างแม่เหล็ก, โดยปริยายหมายถึงทำให้สนใจ เช่น น้ำตกแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tractateดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
- Someone's got hold of my finger.เฮย ใครบางคนได้ถือนิ้วของฉัน คุณพยายามที่จะดึงดูดความสนใจ อีกครั้งไหม Help! (1965)
- What first attracted you to me?สิ่งอะไรครั้งแรกที่ดึงดูดคุณกับฉันคือ ก็ คุณสุภาพมาก ใช่ไหม Help! (1965)
Thank you, you've saved my life again, sir.คุณช่วยชีวิตฉันไว้อีกครั้งครับ จากนั้นเขาก็จะไม่เป็นที่ดึงดูด รอบเธอ How I Won the War (1967)
But then your daughter would lose a father instead of gaining a husband.แต่แล้วลูกสาวของคุณจะสูญเสียพ่อ แทนที่จะดึงดูดสามี The Godfather (1972)
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก, \แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ Return to Oz (1985)
Wooden girl becomes major tourist attraction.สาวน้อยนางนี้ ก็เลยกลายมาเป็นจุดดึงดูดหลักพวกนักท่องเที่ยว Mannequin: On the Move (1991)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)
It's called a gravity drive.-นี่ละที่เขาเรียกเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ Event Horizon (1997)
That's the core, the gravity drive.นั้นคือเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[deungdūt nakthǿngthīo] (v, exp) EN: attract tourists  FR: attirer les touristes
ดึงดูดนักลงทุน[deungdūt naklongthun] (v, exp) EN: attract investors  FR: attirer les investisseurs
ดึงดูดใจ[deungdūtjai] (v) EN: appeal ; attract  FR: attirer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allure(vt) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure(vi) ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
appeal(vt) ดึงดูด, See also: ทำให้สนใจ, Syn. attract, engage
arrest(vt) ดึงดูด, See also: ดึงดูดความสนใจ, Syn. to catch and keep
attract(vt) ดึงดูดความสนใจ, Syn. allure, charm, appeal to
appeal to(phrv) ดึงดูดใจ, See also: ทำให้สนใจ
attract to(phrv) ดึงดูด (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ล่อ, ชวนให้สนใจ, ทำให้สนใจ
catch(vt) ดึงดูด, Syn. attract
cool down(phrv) สนใจน้อยลง, See also: ดึงดูดน้อยลง
cool off(phrv) สนใจน้อยลง, See also: ดึงดูดน้อยลง, Syn. cool off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ, การมีอารมณ์ร่วม, ความชอบพอกัน, ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
alluring(อะเลียว' ริง) adj. ซึ่งล่อใจ, ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์. -alluringness n., Syn. tempting
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
appeal(อะพีล') n., vi. อุทธรณ์, ร้องขอ, อ้อนวอน, เรียกร้อง, ใช้, อาศัย, ดึงดูดใจ, ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น, ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing, Ant. repulsive
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ, จับกุม, ดึงดูด, ทำให้หยุด, กั้น, ยับยั้ง, เกาะตัว. -n. การจับกุม, ภาวะที่ถูกจับกุม, การหยุดยั้ง, ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop, halt
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, ซึ่งจับกุม, Syn. striking, notable, Ant. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด, ซึมซับ, ดูดกลืน, หมกมุ่น, รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม, ซึ่งสามารถซึมซับ, ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม, สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ, ซึ่งน่าสนใจ
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม, ที่สามารถซึมซับ, ที่ดึงดูด
alluring(adj) ล่อใจ, ยั่วยวน, ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, งดงาม
appeal(vt) ขอร้อง, อ้อนวอน, ร้องเรียน, อุทธรณ์, เรียกร้อง, ดึงดูดความสนใจ
attract(vt) ดึงดูดใจ, จูงใจ, ชวนมอง, ล่อใจ
attraction(n) การดึงดูด, เสน่ห์, สิ่งจูงใจ, สิ่งล่อใจ
attractive(adj) ที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่ามอง, ที่จูงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
begehrt(adj) เป็นที่ต้องการ, เป็นที่ดึงดูด เช่น ein begehrtes Reiseziel, ein begehrter Mann
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top