หรือคุณหมายถึง faß?
Search result for

fass

(47 entries)
(3.179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fass-, *fass*, fas
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sharsky, Fassbiner, where we at? - Server's almost online, Leo.- ชาร์คกี้, ฟาสบินเนอร์,อยู่ไหน เซิร์ฟเวอร์ใกล้ออนไลน์แล้ว, ลีโอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
What do you see? Why don't you speak, Fassir?ท่านมองเห็นอะไรในอนาคตของข้าท่านฟาสเซอร์ Conan the Barbarian (2011)
He is half-German and half-Irish, so, ladies and gentlemen, please say, "top of the morgen", to Michael Fassbender..เขาเป็นลูกครึ่งเยอรมัน ครึ่งไอริช สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ โปรดให้การต้อนรับ ไมเคิล แฟสเบนเดอร์ Episode #18.4 (2012)
Now, in the olden days, and I note children watching will not believe this, it was possible to go to the cinema and see a film that did not have Michael Fassbender in it.ในช่วงเวลาอดีต ผมเห็นว่า เด็กๆที่ดูหนังจะไม่มีทางเชื่อว่า เป็นไปได้ว่าถ้าจะไปดูหนัง แล้วจะไม่มีไมเคิล แฟสเบนเดอร์ร่วมแสดง Episode #18.4 (2012)
Michael Fassbender, you did it in 1... 40... 2...ไมเคิล แฟสเบนเดอร์ คุณวิ่งได้ 1 นาที สี่สิบ สอง Episode #18.4 (2012)
Ladies and gentlemen, Michael Fassbender!สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ไมเคิล แฟสเบนเดอร์ Episode #18.4 (2012)
"Await the girl who fassinets."รอเด็กผู้หญิงคนที่เล่นคำ Kill Your Darlings (2013)
The extraordinary 17th-century Fassadenschranke wardrobe in walnut, maple, oak and ash.ตู้เสื้อผ้าฟาสเซนเดนแชรงค์ศตวรรษที่ 17 ไม้วอลนัทเมเปิลโอ๊คและขี้เถ้า The Best Offer (2013)
Currently believed to be in the possession of one Mortimer Fassbinder.ตอนนี้เชื่อว่าอยู่กับ Confaegion (2013)
- Where do I find this Fassbinder?- ฉันจะหาเขาได้ที่ไหน Confaegion (2013)
- We find it, contain it... - That's Dr. Fassbach.นั่นดอกเตอร์ฟาสบาค World War Z (2013)
So we send in Dr. Fassbach there to look for the source.เราเลยจะส่งดร.ฟาสบาค ไปหาต้นตอ World War Z (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FASS    F AE1 S
FASSETT    F AE1 S EH0 T
FASSLER    F AE1 S L ER0
FASSULO    F AH0 S UW1 L OW0
FASSNACHT    F AE1 S N AH0 K T
FASSBENDER    F AE1 S B EH2 N D ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren
verfassen(vt ) |verfasste, hat verfasst| ประพันธ์ เขียนแต่งเรื่อง เช่น Der Admin konnte nicht wissen, wer den Artikel verfasst hat, aber macht das einen Unterschied wer ihn verfasst hat?, See also: S. abfassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fass {n} | Fässer {pl}barrel | barrels [Add to Longdo]
Fass {n} | Fässer {pl}cask | casks [Add to Longdo]
Fass {n}; Bottich {n}: Kufe {f} | Fässer {pl}vat | vats [Add to Longdo]
Fass {n}; Tonne {f}; Barrel {n}barrel [Add to Longdo]
Fass {n}; Maischbottich {m}tun [Add to Longdo]
Fassade {f} | Fassaden {pl}storefront | storefronts [Add to Longdo]
Fassade {f} | Fassaden {pl}facade; façade | facades [Add to Longdo]
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]
Fassbinder {m}; Böttcher {m}; Küfer {m} | Fassbinder {pl}; Böttcher {pl}; Küfer {pl}cooper | coopers [Add to Longdo]
Fassdaube {f}; Fassbrett {n}stave (of barrel) [Add to Longdo]
Fassen {n}; Greifen {n}bite [Add to Longdo]
Fasspumpe {f}barrel pump [Add to Longdo]
Fassung {f} (Brille)frame [Add to Longdo]
Fassung {f} (Lampe)socket [Add to Longdo]
Fassung {f}collectedness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブファッション[, autoobufasshon] (n) out of fashion [Add to Longdo]
アンチークファッション;アンティークファッション[, anchi-kufasshon ; antei-kufasshon] (n) antique fashion [Add to Longdo]
イヤラウンドファッション[, iyaraundofasshon] (n) year-round fashion [Add to Longdo]
エスニックファッション[, esunikkufasshon] (n) ethnic fashion [Add to Longdo]
オールドファッション[, o-rudofasshon] (n) old-fashioned [Add to Longdo]
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass [Add to Longdo]
トータルファッション[, to-tarufasshon] (n) total fashion [Add to Longdo]
トップファッション[, toppufasshon] (n) top fashion [Add to Longdo]
ナサファッション[, nasafasshon] (n) NASA fashion [Add to Longdo]
ニューファッション[, nyu-fasshon] (n) new fashion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fass [fas] (n) , s.(n )
     barrel; cask; vat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top