ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

love

L AH1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -love-, *love*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
love[รัก] รัก

English-Thai: Longdo Dictionary
lovely(adj) น่ารัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
love(n) ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love(n) ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
love(n) คู่รัก, See also: ยอดรัก, คนรัก, Syn. sweetheart
love(vt) ชอบ, See also: โปรด, พอใจ, รัก, Syn. like, Ant. detest, hate
love(n) แต้มศูนย์ (เทนนิส)
love(vt) หลงรัก, See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา, Syn. adore, adulate, worship, Ant. detest, hate
lover(n) คนรัก, See also: แฟน, คู่รัก
lovely(n) คนที่น่ารัก
lovely(adj) น่ารัก, See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม, Syn. charming, attractive, pretty
lovely(adj) เป็นที่เบิกบานใจ, Syn. delightful, plesant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
love(ลัฟว) { loved, loving, loves } n. ความรัก, ความชอบมาก, ความใคร่, ความต้องการทางเพศ, เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , กามเทพ (CupidหรือEros) , ความเป็นห่วง, สิ่งที่ชอบ, ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก, ชอบมาก, ต้องการ, ได้ประโยชน์มากจาก, สมสู่, สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์, ยากระตุ้นความรักความใคร่ }
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ, การเกี้ยวพาราสี, การสังวาส, Syn. sexual intercourse
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก, น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก, พลาดรัก, ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม, น่ารัก, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก, ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive, Ant. ugly
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก, คนที่ชอบ., See also: lovers n., pl. คู่รัก, ผู้รัก. loverly adv., adj. ดูlover, Syn. sweetheart, beau, devotee
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ, ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn

English-Thai: Nontri Dictionary
love(n) ความรัก, ความชอบ, ความใคร่, คนรัก, คู่รัก
love(vt) รัก, ชอบ, พอใจ, ต้องการ, สมสู่
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ
loveable(adj) น่ารัก, น่าชื่นชอบ
loveliness(n) ความน่ารัก, ความสวย, ความงาม
lovelorn(adj) อกหัก, พลัดพราก, ถูกทอดทิ้ง
lovely(adj) งาม, น่ารัก, สวยงาม, สวย, ดีงาม
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี, การจีบ, การสมสู่
lover(n) คู่รัก, ชู้รัก, คนรัก
lovesick(adj) เป็นไข้ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Love waveคลื่นเลิฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Loveรัก, ความรัก [การแพทย์]
Love and Beloved Needsความต้องการให้เป็นที่รักของคนอื่น [การแพทย์]
Love Hungerขาดความรัก [การแพทย์]
Love in adolescenceความรักในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Love in literatureความรักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Love in motion picturesความรักในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Love Needsความต้องการความรัก, ความต้องการในด้านความรัก [การแพทย์]
Love poetryกวีนิพนธ์รัก [TU Subject Heading]
Love poetry, Americanกวีนิพนธ์รักอเมริกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Love[เลิฟ] (n, vi, vt, modal, ver) รัก
Love[เลิฟ] รัก
Loveรัก
love[เลิฟ] (n) ความรัก
love[รัก] (vi, vt, adj, adv, conj, pron) รัก
love[รัก] (vi, vt, adj, adv, conj, pron) รัก
love
love at first sight(n, phrase) รักแรกพบ
love child(n) ลูกนอกสมรส
lovegrass(n) หญ้าไข่ปู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love you.ฉันรักคุณ Intuition (2012)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-A love story.เรื่องราวความรัก. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-One love -One loveรักเดียว รักเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-One love -One loveรักเดียว รักเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Of one love -One loveของ รักเดียว รักเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll find our love anewเราจะได้พบกับความรักของเรา อีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
How she loves daffodils!วิธีที่เธอดูแลมัน The Great Dictator (1940)
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข The Great Dictator (1940)
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loveAbove all, children need love.
loveAccept a person's love.
loveA child is very sensitive to its mother's love.
loveA child needs love.
loveA fence between makes love more keen.
loveAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
loveA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
loveA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
loveAll is fair in love and war.
loveAll is fair in love and war. [ Proverb ]
loveAll love and sadness melt in my heart.
loveAll's fair in love and war. [ Proverb ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักสามเส้า(n) love triangle, Example: รักสามเส้าเป็นเพียงปรากฎการณ์ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้, Thai Definition: ความรักระหว่างบุคคล 3 คน
คู่ชื่น(n) lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count Unit: คู่, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ปิ๊ง(v) like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai Definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
ส่วนเกิน(n) paramour, See also: lover, second wife, Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ, Ant. เมียหลวง
สวาท(n) loveliness
เสน่หา(n) love, See also: affection, Syn. ความรัก, ความชอบพอ, Ant. ความเกลียดชัง, Example: เขาซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านเป็นของขวัญให้ภรรยาน้อยด้วยเสน่หา
ความน่ารัก(n) loveliness, Syn. ความน่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ความน่าเกลียด, Example: เด็กๆ ชอบตุ๊กตาเพราะตุ๊กตามีความน่ารัก
ไข้ใจ(n) love sickness, See also: heartbreak, heartsickness, Example: เขาคงพักรักษาไข้ใจอยู่ที่ทะเลสักอาทิตย์แล้วค่อยกลับมา, Thai Definition: ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรัก
ความเสน่หา(n) affection, See also: love, Syn. ความรัก, Example: นักธุรกิจซื้อรถเก๋งราคาเก้าล้านเป็นของขวัญให้นักการเมืองด้วยความเสน่หา, Thai Definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
แฟน(n) sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[ānok] (v) EN: love ; adore ; be fond of
ชายชู้[chāichū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover  FR: amant [ m ]
ไฉไล[chailai] (adj) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful  FR: beau
ฉันรักคุณ[chan rak khun] (xp) EN: I love you (m., f.)  FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[chan rak thoē] (xp) EN: I love you ; I am in love with you  FR: je t'aime
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adj) EN: careless ; slovenly ; slipshod  FR: négligé ; peu soigné
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบพอ[chøpphø] (v) EN: love ; love each other  FR: être intime avec
ชด[chot] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely  FR: gracieusement
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOVE L AH1 V
LOVES L AH1 V Z
LOVEN L AH1 V AH0 N
LOVED L AH1 V D
LOVER L AH1 V ER0
LOVERN L AH1 V ER0 N
LOVELL L AH1 V AH0 L
LOVERS L AH1 V ER0 Z
LOVELY L AH1 V L IY0
LOVE'S L AH1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
love (v) lˈʌv (l uh1 v)
loved (v) lˈʌvd (l uh1 v d)
lover (n) lˈʌvər (l uh1 v @ r)
loves (v) lˈʌvz (l uh1 v z)
lovely (j) lˈʌvliː (l uh1 v l ii)
lovers (n) lˈʌvəz (l uh1 v @ z)
lovebird (n) lˈʌvbɜːʳd (l uh1 v b @@ d)
loveless (j) lˈʌvləs (l uh1 v l @ s)
lovelier (j) lˈʌvlɪəʳr (l uh1 v l i@ r)
lovelorn (j) lˈʌvlɔːn (l uh1 v l oo n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] lover; sweatheart, #5,152 [Add to Longdo]
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan, #6,991 [Add to Longdo]
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] lover; sweetheart, #7,491 [Add to Longdo]
情歌[qíng gē, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄜ, ] love song, #11,294 [Add to Longdo]
妩媚[wǔ mèi, ㄨˇ ㄇㄟˋ, / ] lovely; charming, #11,863 [Add to Longdo]
情书[qíng shū, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] love letter, #16,276 [Add to Longdo]
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] love at first sight, #16,466 [Add to Longdo]
爱戴[ài dài, ㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] love and respect, #19,618 [Add to Longdo]
婚恋[hūn liàn, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ, / ] love and marriage, #28,799 [Add to Longdo]
慈爱[cí ài, ㄘˊ ㄞˋ, / ] love; devotion (to children); affection, esp. towards children, #31,554 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knutschfleck { m }love bite [Add to Longdo]
Liebesleben { n }love life [Add to Longdo]
Liebeslied { n }love song [Add to Longdo]
Liebe { f } | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebesbeziehung { f }love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Liebesbrief { m }love letter [Add to Longdo]
Techtelmechtel { n }; Liebesaffäre { f }love affair [Add to Longdo]
Liebe macht blind. [ Sprw. ]Love is blind. [Add to Longdo]
Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand. [ Sprw. ]Love and understanding are seldom found together. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
いけぞんざい[ikezonzai] (n, adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp, vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
しだらない[shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly [Add to Longdo]
しっぽり[shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR) [Add to Longdo]
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Love \Love\ (l[u^]v), n. [OE. love, luve, AS. lufe, lufu; akin
   to E. lief, believe, L. lubet, libet, it pleases, Skr. lubh
   to be lustful. See {Lief}.]
   1. A feeling of strong attachment induced by that which
    delights or commands admiration; pre["e]minent kindness or
    devotion to another; affection; tenderness; as, the love
    of brothers and sisters.
    [1913 Webster]
 
       Of all the dearest bonds we prove
       Thou countest sons' and mothers' love
       Most sacred, most Thine own.     --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, devoted attachment to, or tender or passionate
    affection for, one of the opposite sex.
    [1913 Webster]
 
       He on his side
       Leaning half-raised, with looks of cordial love
       Hung over her enamored.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Courtship; -- chiefly in the phrase to make love, i. e.,
    to court, to woo, to solicit union in marriage.
    [1913 Webster]
 
       Demetrius . . .
       Made love to Nedar's daughter, Helena,
       And won her soul.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Affection; kind feeling; friendship; strong liking or
    desire; fondness; good will; -- opposed to {hate}; often
    with of and an object.
    [1913 Webster]
 
       Love, and health to all.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Smit with the love of sacred song.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The love of science faintly warmed his breast.
                          --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   5. Due gratitude and reverence to God.
    [1913 Webster]
 
       Keep yourselves in the love of God.  --Jude 21.
    [1913 Webster]
 
   6. The object of affection; -- often employed in endearing
    address; as, he held his love in his arms; his greatest
    love was reading. "Trust me, love." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Open the temple gates unto my love.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   7. Cupid, the god of love; sometimes, Venus.
    [1913 Webster]
 
       Such was his form as painters, when they show
       Their utmost art, on naked Lores bestow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Therefore do nimble-pinioned doves draw Love.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. A thin silk stuff. [Obs.] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) A climbing species of C{lematis} ({Clematis
    Vitalba}).
    [1913 Webster]
 
   10. Nothing; no points scored on one side; -- used in
     counting score at tennis, etc.
     [1913 Webster]
 
        He won the match by three sets to love. --The
                          Field.
     [1913 Webster]
 
   11. Sexual intercourse; -- a euphemism.
     [PJC]
 
   Note: Love is often used in the formation of compounds, in
      most of which the meaning is very obvious; as,
      love-cracked, love-darting, love-killing, love-linked,
      love-taught, etc.
      [1913 Webster]
 
   {A labor of love}, a labor undertaken on account of regard
    for some person, or through pleasure in the work itself,
    without expectation of reward.
 
   {Free love}, the doctrine or practice of consorting with one
    of the opposite sex, at pleasure, without marriage. See
    {Free love}.
 
   {Free lover}, one who avows or practices free love.
 
   {In love}, in the act of loving; -- said esp. of the love of
    the sexes; as, to be in love; to fall in love.
 
   {Love apple} (Bot.), the tomato.
 
   {Love bird} (Zool.), any one of several species of small,
    short-tailed parrots, or parrakeets, of the genus
    {Agapornis}, and allied genera. They are mostly from
    Africa. Some species are often kept as cage birds, and are
    celebrated for the affection which they show for their
    mates.
 
   {Love broker}, a person who for pay acts as agent between
    lovers, or as a go-between in a sexual intrigue. --Shak.
 
   {Love charm}, a charm for exciting love. --Ld. Lytton.
 
   {Love child}. an illegitimate child. --Jane Austen.
 
   {Love day}, a day formerly appointed for an amicable
    adjustment of differences. [Obs.] --Piers Plowman.
    --Chaucer.
 
   {Love drink}, a love potion; a philter. --Chaucer.
 
   {Love favor}, something given to be worn in token of love.
 
   {Love feast}, a religious festival, held quarterly by some
    religious denominations, as the Moravians and Methodists,
    in imitation of the agap[ae] of the early Christians.
 
   {Love feat}, the gallant act of a lover. --Shak.
 
   {Love game}, a game, as in tennis, in which the vanquished
    person or party does not score a point.
 
   {Love grass}. [G. liebesgras.] (Bot.) Any grass of the genus
    {Eragrostis}.
 
   {Love-in-a-mist}. (Bot.)
     (a) An herb of the Buttercup family ({Nigella Damascena})
       having the flowers hidden in a maze of finely cut
       bracts.
     (b) The West Indian {Passiflora f[oe]tida}, which has
       similar bracts.
 
   {Love-in-idleness} (Bot.), a kind of violet; the small pansy.
    [1913 Webster]
 
       A little western flower,
       Before milk-white, now purple with love's wound;
       And maidens call it love-in-idleness. --Shak.
 
   {Love juice}, juice of a plant supposed to produce love.
    --Shak.
 
   {Love knot}, a knot or bow, as of ribbon; -- so called from
    being used as a token of love, or as a pledge of mutual
    affection. --Milman.
 
   {Love lass}, a sweetheart.
 
   {Love letter}, a letter of courtship. --Shak.
 
   {Love-lies-bleeding} (Bot.), a species of amaranth
    ({Amarantus melancholicus}).
 
   {Love match}, a marriage brought about by love alone.
 
   {Love potion}, a compounded draught intended to excite love,
    or venereal desire.
 
   {Love rites}, sexual intercourse. --Pope
 
   {Love scene}, an exhibition of love, as between lovers on the
    stage.
 
   {Love suit}, courtship. --Shak.
 
   {Of all loves}, for the sake of all love; by all means.
    [Obs.] "Mrs. Arden desired him of all loves to come back
    again." --Holinshed.
 
   {The god of love}, or {The Love god}, Cupid.
 
   {To make love}, to engage in sexual intercourse; -- a
    euphemism.
 
   {To make love to}, to express affection for; to woo. "If you
    will marry, make your loves to me." --Shak.
 
   {To play for love}, to play a game, as at cards, without
    stakes. "A game at piquet for love." --Lamb.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Affection; friendship; kindness; tenderness; fondness;
     delight.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Love \Love\, v. i.
   To have the feeling of love; to be in love.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Love \Love\ (l[u^]v), v. t. [imp. & p. p. {Loved} (l[u^]vd); p.
   pr. & vb. n. {Loving}.] [AS. lufian. [root]124. See {Love},
   n.]
   1. To have a feeling of love for; to regard with affection or
    good will; as, to love one's children and friends; to love
    one's country; to love one's God.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart,
       and with all thy soul, and with all thy mind.
                          --Matt. xxii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt love thy neighbor as thy self. --Matt.
                          xxii. 39.
    [1913 Webster]
 
   2. To regard with passionate and devoted affection, as that
    of one sex for the other.
    [1913 Webster]
 
   3. To take delight or pleasure in; to have a strong liking or
    desire for, or interest in; to be pleased with; to like;
    as, to love books; to love adventures.
    [1913 Webster]
 
       Wit, eloquence, and poetry.
       Arts which I loved.          --Cowley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 love
   n 1: a strong positive emotion of regard and affection; "his
      love for his work"; "children need a lot of love" [ant:
      {hate}, {hatred}]
   2: any object of warm affection or devotion; "the theater was
     her first love"; "he has a passion for cock fighting"; [syn:
     {love}, {passion}]
   3: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
     {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]
   4: a deep feeling of sexual desire and attraction; "their love
     left them indifferent to their surroundings"; "she was his
     first love" [syn: {love}, {sexual love}, {erotic love}]
   5: a score of zero in tennis or squash; "it was 40 love"
   6: sexual activities (often including sexual intercourse)
     between two people; "his lovemaking disgusted her"; "he
     hadn't had any love in months"; "he has a very complicated
     love life" [syn: {sexual love}, {lovemaking}, {making love},
     {love}, {love life}]
   v 1: have a great affection or liking for; "I love French food";
      "She loves her boss and works hard for him" [ant: {detest},
      {hate}]
   2: get pleasure from; "I love cooking" [syn: {love}, {enjoy}]
   3: be enamored or in love with; "She loves her husband deeply"
   4: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 love
  promise

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top