Search result for

bundle

(93 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bundle-, *bundle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bundle[N] มัดหรือห่อ, See also: ห่อ, มัด, Syn. bunch
bundle up[PHRV] ใส่เสื้อให้อุ่น, Syn. wrap up
bundle up[PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
bundle up[PHRV] สวมใส่ (เสื้อผ้า), See also: ห่ออย่างดี, Syn. muffle up, wrap up
bundle off[PHRV] ส่ง(บางสิ่งเช่น ห่อของ)ไปให้, Syn. pack off
bundle off[PHRV] รีบออกไป, See also: รีบจากไป, Syn. bundle away, pack off
bundle off[PHRV] รีบส่งไป (หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้น), Syn. pack off
bundle out[PHRV] รีบออกจาก, See also: รีบผละไป
bundle away[PHRV] รีบผละไป, Syn. bundle off, pack off
bundle into[PHRV] รีบส่งไป, See also: ยัดเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
bundle(vt) ห่อ,มัด,รวบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bundleรวมชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bundle capหมวกท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle scarรอยท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle sheathเยื่อหุ้มท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Bundlesกลุ่มย่อยมัดกลุ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Putting this tiny bundle of joy through hell...มันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว Baby and I (2008)
I will be bundled up in clothes, barely showing any flesh.ฉันก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าวาบหวิว The House Bunny (2008)
Better call the boat, ll 'em she's getting a really big bundle of firewoodทางที่ดีโทรไปที่เรือ แล้วบอกพวกมันว่า เธอไปหาฟืนมาเพิ่มอีกยังไม่กลับดีกว่านะ The Beginning of the End (2008)
Tell me that didn't save Dexter-Carr a bundle.บอกฉันทีว่ามันไม่ได้ช่วย ให้ประหยัดเงินในกองทุน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Turgay, bundle up our stuff.- เทอร์เก้ เก็บของซะนะ The Breath (2009)
I mean, this little bundle ofjoy of ours was practically on rails.ฉันหมายถึง ในระหว่างที่เรารีบมาที่นี่เจอเรื่องเล็กน้อย เกือบจะตัดหน้าขบวนรถไฟ ครึ่งทางระหว่างมาที่นี่ Phoenix (2009)
Bundle up.สวมเสื้อกันหนาวได้เลย Water (2009)
If I were a betting man, I've lost a bundle on this, too.-ถ้าให้ผมพนันว่าใครเป็นแฟนบรี ผมคงเสียหลายแสนเลยแหละ Boom Crunch (2009)
if i were to deliver a blond-haired, blue-eyed bundle of joy, i'd be set for life.ถ้าฉันเป็นพ่อค้าฉันจะจัดส่ง ผมบลอนด์, ตาสีฟ้า,ที่เป็นทารก ฉันตั้งตัวได้แน่ Cradle to Grave (2009)
You two are just a bundle of energy.เธอ 2 คนกระตือรือร้นที่จะตื่นแต่เช้ากะเขาเป็นด้วย Hotel for Dogs (2009)
Well, you dropped quite a bundle.คุณทุ่มทุนสร้างเลยนะ Sex and the City 2 (2010)
Brachial stun. Hit that bundle of nerves behind the ear, you go down.ทุบกกหู ทำลายเส้นประสาทหลังหู นายจะล้มลง Mercury Retrograde (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bundleHe bound old letters into a bundle.
bundleHelp me bind the papers into bundles.
bundleHe made up a bundle of firewood.
bundleIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
bundleIt's a bundle of contradictions.
bundleJiro was all smiles after he made a bundle at the pachinko parlor.
bundleShe bundled all her dresses into the suitcase.
bundleShe bundled everything into the drawers.
bundleShe was a bundle of jealousy.
bundleShe was bundle of nerves last night.
bundleThat kid is a little bundle of energy.
bundleThe books were tied up in a bundle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ่อน[CLAS] bundle, See also: sheaf, Syn. มัด, Example: เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ, Thai definition: กำสำหรับหญ้าหรือต้นข้าว
มัด[CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
ขมวด[CLAS] bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด
แหนบ[CLAS] bundle (of banana leaves rolled up for sale), Example: น้องไปซื้อธูป 2 แหนบมาให้แม่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างเช่นซองธูปหรือใบตองที่พับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ่อน[n.] (fǿn) EN: sheaf ; bundle   FR: gerbe [f] ; javelle [f]
ฟ่อน[n.] (fǿn) EN: [classifier : bundle, sheaf]   FR: [classificateur : gerbes]
หีบห่อ[n.] (hīphø) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging   FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[n.] (hø) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton   FR: paquet [m] ; colis [m]
กำ[n.] (kam) EN: [classif. : handful ; bunch ; wisp ; bundle]   
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNDLE    B AH1 N D AH0 L
BUNDLED    B AH1 N D AH0 L D
BUNDLES    B AH1 N D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bundle    (v) (b uh1 n d l)
bundled    (v) (b uh1 n d l d)
bundles    (v) (b uh1 n d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündel {n} | Bündel {pl}bundle | bundles [Add to Longdo]
Reisigbündel {n}bundle of brushwood [Add to Longdo]
Rohrbündel {n}bundle of pipes [Add to Longdo]
Rollendraht {m}bundle wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンバンドル[, anbandoru] (vs) to unbundle [Add to Longdo]
カードル[, ka-doru] (n,vs) (1) curdle; (n) (2) bundle (fre [Add to Longdo]
セット販売[セットはんばい, setto hanbai] (n,vs) {comp} bundle [Add to Longdo]
バンドル[, bandoru] (n) bundle [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] (n) {comp} polymarker bundle table [Add to Longdo]
維管束[いかんそく, ikansoku] (n) fibrovascular bundle [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] (n,vs,adj-no) all together; batch; one lump; one bundle; summing up; (P) [Add to Longdo]
一括め[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot [Add to Longdo]
一束[いっそく;ひとたば, issoku ; hitotaba] (n,adj-no) a bundle; a hundred [Add to Longdo]
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包囊[bāo náng, ㄅㄠ ㄋㄤˊ, ] bundle; bag [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] bundle wrapped in cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セット販売[セットはんばい, setto hanbai] bundle (vs) [Add to Longdo]
バンドル[ばんどる, bandoru] bundle [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
束表[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
束表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
文字列束表[もじれつたばひょう, mojiretsutabahyou] text bundle table [Add to Longdo]
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bundle \Bun"dle\, v. i.
   1. To prepare for departure; to set off in a hurry or without
    ceremony.
    [1913 Webster]
 
   2. To sleep on the same bed without undressing; -- applied to
    the custom of a man and woman, especially lovers, thus
    sleeping. --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
       Van Corlear stopped occasionally in the villages to
       eat pumpkin pies, dance at country frolics, and
       bundle with the Yankee lasses.    --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   {To bundle up}, to dress warmly, snugly, or cumbrously.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bundle \Bun"dle\ (b[u^]n"d'l), n. [OE. bundel, AS. byndel; akin
   to D. bondel, bundel, G. b["u]ndel, dim. of bund bundle, fr.
   the root of E. bind. See {Bind}.]
   A number of things bound together, as by a cord or envelope,
   into a mass or package convenient for handling or conveyance;
   a loose package; a roll; as, a bundle of straw or of paper; a
   bundle of old clothes.
   [1913 Webster]
 
      The fable of the rods, which, when united in a bundle,
      no strength could bend.         --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Bundle pillar} (Arch.), a column or pier, with others of
    small dimensions attached to it. --Weale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bundle \Bun"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Bundled}; p. pr. & vb. n.
   {Bundling}.]
   1. To tie or bind in a bundle or roll.
    [1913 Webster]
 
   2. To send off abruptly or without ceremony.
    [1913 Webster]
 
       They unmercifully bundled me and my gallant second
       into our own hackney coach.      --T. Hook.
    [1913 Webster]
 
   3. to sell together as a single item at one inclusive price;
    -- usually done for related products which work or are
    used together.
    [PJC]
 
   {To bundle off}, to send off in a hurry, or without ceremony;
    as, the working mothers bundle their children off to
    school and then try to get themselves to work on time.
 
   {To bundle one's self up}, to wrap one's self up warmly or
    cumbrously.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bundle
   n 1: a collection of things wrapped or boxed together [syn:
      {package}, {bundle}, {packet}, {parcel}]
   2: a package of several things tied together for carrying or
     storing [syn: {bundle}, {sheaf}]
   3: a large sum of money (especially as pay or profit); "she made
     a bundle selling real estate"; "they sank megabucks into
     their new house" [syn: {pile}, {bundle}, {big bucks},
     {megabucks}, {big money}]
   v 1: make into a bundle; "he bundled up his few possessions"
      [syn: {bundle}, {bundle up}, {roll up}]
   2: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]
   3: compress into a wad; "wad paper into the box" [syn: {pack},
     {bundle}, {wad}, {compact}]
   4: sleep fully clothed in the same bed with one's betrothed
     [syn: {bundle}, {practice bundling}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bd
 
 1. (kıs.) band, board, bond, bound, bundle
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top