Search result for

โลด

(58 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลด-, *โลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลด[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, Syn. เร็ว, Example: วันนี้ราคาน้ำมันพุ่งโลดไปแล้ว, Thai definition: อย่างรวดเร็ว
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breathtaking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breath taking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
โลดเต้น[V] jump, See also: leap, spring, hop, Syn. กระโดด, กระโดดโลดเต้น, Example: หนุ่มสาวและเด็กน้อยโลดเต้นไปบนเรืออย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่กระโดดขึ้นลงหลายครั้งหลายหนเพราะความดีอกดีใจเป็นต้น
โลดแล่น[V] rush, See also: speed, Example: เธอจะโลดแล่นไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบ, Thai definition: อาการที่กระโดดวิ่งถลาไปด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจ
โลดแล่น[V] play an outstanding role, Example: เขาโลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจเครื่องเพชรมากว่า 10 ปี, Thai definition: มีบทบาทอยู่ในนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลดก. โดดให้ตัวลอยสูงขึ้น.
โลดว. มาก เช่น เผ็ดโลด
โลดก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น เขาทำงานไม่เท่าไรตำแหน่งของเขาก็ไปโลดเลย.
โลดดู เหมือดโลด (๑).
โลดทะนงน. ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib ในวงศ์ Euphorbiaceae เปลือกหอม ใช้ทำยาได้.
โลดลิ่วก. อาการที่ไปอย่างรวดเร็ว.
โลดเต้นก. อาการที่กระโดดขึ้นลงหลาย ๆ ครั้งเพราะความดีใจเป็นต้น, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโดด เป็น กระโดดโลดเต้น
โลดเต้นโดยปริยายหมายความว่า ดำเนินไป เช่น โลดเต้นไปตามชะตาชีวิต.
โลดแล่นก. อาการที่กระโดดวิ่งถลาไปด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจเป็นต้น
โลดแล่นโดยปริยายหมายความว่า ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เช่น โลดแล่นไปตามชะตาชีวิต.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't get those M4s by then... there's gonna be some new black faces cruising the streets of Charming.ถ้าฉันไม่ได้รับ M4 ในเวลานั้นแล้ว... จะมีไอ้มืดหน้าใหม่บางคน โลดแล่นอยู่ตามถนนชาร์มมิ่ง Pilot (2008)
Yeah, well, normally I'm a tad more indestructible. Must have been the...อ่าๆ ปกติแล้วฉันทำอะไรที่มันโลดโผนกว่านี้นะ นั่นอาจเป็นเพราะ... Bolt (2008)
Yeah boy!ไปโลดเลย Death Race (2008)
/played out in ancient China.โลดแล่นอยู่บนแผ่นดินจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
or why John Birt felt moved to strip naked and rush into the ocean to celebrate.หรือทำไม จอห์น เบิร์ทถึงได้ลิงโลด จนเปลือยกาย, แล้ววิ่งลงมหาสมุทรเพื่อฉลอง, Frost/Nixon (2008)
Well done, well done...ไปโลด! ไปโลดPonyo (2008)
I don't care about the favor, but you can't be out cavorting in the middle of a major lawsuit.ฉันไม่ว่าอะไร แต่คุณต้องไม่ออกไปกระโดดโลดเต้นระหว่างที่ถูกฟ้องร้อง New York Sucks (2009)
My buddy was having a bachelor party,แต่เพื่อนผมจัดงานเลี้ยงสละโลด Sex and Violence (2009)
Oh, do you still remember during Suzuran, when we spent all our time in stupid fights?ฉันจะสร้างเรือแล้วโลดเล่น ในทะเลมันเป็นความฝันของฉัน Crows Zero II (2009)
Will he whistle while he works, or will he just skip around the house occasionally?เขาจะผิวปากเวลาทำงานมั้ยครับ แล้วจะกระโดดโลดเต้นในบ้านเป็นครั้งคราวรึเปล่า Rose's Turn (2009)
But while you're watching orson skip and sing,แต่เวลาที่แม่ดูออร์สันกระโดดโลดเต้นแล้วร้องเพลง Rose's Turn (2009)
Well, eventually you're gonna have to unfreeze time, and when you do, some of those agents are gonna be alive, and they could hurt you.แต่ สุดท้ายแล้วนายก็ต้องปล่อยให้เวลาเดินตามปกติ แล้วถึงตอนนั้น พวก จนท.นั้นก็จะกลับมาโลดแล่นใหม่ พวกมันจะทำร้ายคุณนะ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring   FR: bondir ; sauter
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy   
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: rush ; speed   
โลดแล่น[v.] (lōtlaen) EN: play an outstanding role   
โลดโผน[v.] (lōtphōn) EN: skip ; dance ; perform acrobatics   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
โลดโผน[adv.] (lōtphōn) EN: acrobatically   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
cavort(คะวอร์ท') vi. กระโดด,กระโดดโลดเต้น,เต้น,เดินป้อ,ขี่ม้าด้วยท่าผึ่งผาย, Syn. skip
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality

English-Thai: Nontri Dictionary
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisk(vi) กระโดดโลดเต้น,ร่าเริง,ว่องไว
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
frolic(vi) เล่นสนุก,สนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,หยอกเย้า
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น,เต้นรำ,ร่าเริง,ยินดี,เล่นซน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top