ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bind

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bind-, *bind*, bin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bind(vt) รัด, See also: คาด, Syn. fasten, Ant. loosen
bind(vt) มัด, See also: รัด, ผูก, Syn. adhere, cleave, bond, Ant. loosen
bind(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบาย, See also: สิ่งที่น่ารำคาญ, Syn. nuisance
binder(n) สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด
bind to(phrv) มัดกับ, See also: ผูกไว้กับ, Syn. tie to
bind up(phrv) มัดไว้, See also: ห่อไว้, Syn. tie up
binding(adj) ที่สัมพันธ์
bind off(phrv) ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. cast off
bindweed(n) ต้นไม้ป่า
bind down(phrv) ผูก, See also: มัด, พัน, Syn. tie down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bind(ไบดฺ) { bound, bound, binding, binds } vt., vi., n. (การ) ผูก, มัด, พัน, เข้าปก, เย็บเล่ม, เชื่อมผนึก, ทำให้ท้องผูก, ผูกพัน, ยับยั้ง, ยึดแน่น, แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด, ผู้ผูก, ผู้มัด, การเย็บปก, ยาเกาะติด, เชือก, สายมัด, แผ่นปะหน้าหนังสือ, เงินมัดจำ, เครื่องเย็บเล่ม, เครื่องเข้าปก, แฟ้ม
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ, ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก, การมัด, สิ่งผูกมัด, การเข้าปกหนังสือ, การเย็บเล่มหนังสือ, การทำให้ท้องผูก, สายมัด, สายพัน, ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น, ผูกพัน, Syn. compelling
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ, ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ, การทำปกหนังสือ
half bindingกึ่งปกแข็ง, ปกผ้าสันหนัง
highbindern. คนหลอกลวง, การหลอกลวง, การโกง
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้งงงวย, ทำให้หลับไหล, ทำให้เคลิบเคลิ้ม
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย, ปลด, ปลดปล่อย, แก้, คลาย, ทำให้อิสระ, Syn. release, free

English-Thai: Nontri Dictionary
bind(vt) ผูก, มัด, พัน, ติด, เย็บ, หุ้มปก, เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด, เครื่องผูก, ผู้หุ้มปก, แฟ้ม
binding(adj) ผูกพัน, จำเป็น
binding(n) การมัด, การผูก, สายมัด, การเข้าปก, การหุ้มปก
bindle(n) คนร่อนเร่, คนพเนจร
bindweed(n) เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
unbind(vt) แก้ออก, คลาย, ปลดปล่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bind over(ศาล) สั่งให้บุคคลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binderหนังสือคุ้มครองชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. สารยึด๒. เครื่องยึด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding authorityอำนาจรับประกันภัยแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding clauseข้อกำหนดส่วนรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binding hyphaeใยราประสาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindจับ [การแพทย์]
Bindersสารยึดเกาะ, สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bindingการจับกัน, การจับ [การแพทย์]
Binding Agentsสารที่ใช้ยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Binding Constantค่าคงที่ของการจับ [การแพทย์]
Binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, พลังงานยึดเหนี่ยวของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส มีค่าเท่ากับพลังงานที่น้อยที่สุดสำหรับการแยกนิวเคลียสออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน นอกจากนี้ยังหมายถึง พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อแยกอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอมหรือโมเลกุล [นิวเคลียร์]
binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, การรวมตัวของโปรตอนและนิวตรอนเป็นนิวเคลียส จะปล่อยพลังงานออกมา เรียกพลังงานนี้ว่า พลังงานยึดเหนี่ยว พลังงานยึดเหนี่ยวนี้เทียบเท่ากับมวลพร่อง มวลพร่อง = มวลโปรตอน + มวลนิวตรอน - มวลนิวเคลียส ตัวอย่าง โปรตอน 1 ตัวรวมกับนิวตรอน 1 ตัว เป็นดิวเทอรอน จะปล่อยพลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Binding Forceแรงยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Binding Force, Weakแรงจับกันอย่างอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And always remember the true force that binds you the same as that which brought me here tonight that which I gladly return with my final words.และจำไว้เสมอแรงจริงที่ผูกคุณ ... ... เช่นเดียวกับที่นำผมมาที่นี่ในคืนนี้ ... ... สิ่งที่ฉันยินดีกลับมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It is the mucus that binds us.เสมหะนี้... ...เชื่อมสัมพันธ์เรา Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm in a bind hereฉันต้องอยู่ที่นี่ GTO (1999)
"One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them."หนึ่งวงอยู่เหนือทุกวง หนึ่งวงค้นหาทุกวง หนึ่งวงรวบรวมทุกวง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- lt is purpose that defines. - Purpose that binds us.คือความประสงค์ที่กำหนดความเป็นตัวเรา/ประสงค์ที่รั้งเรา The Matrix Reloaded (2003)
Bind him!มัดเขาไว้ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I couId bind that for you.-I'm Doug CarIin. Deja Vu (2006)
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you, and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี? Otis (2006)
IT'S INITIATED WHEN GLUTAMATE BINDS TO N.M.D.A.R...บลา บลา บลา... . Poison Ivy (2007)
You're willing to cut out your heart and bind yourself to the Dutchman...เจ้าก็ต้องทำงานนะ แจ็ค Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
It took nine pirate lords to bind you, Calypso.พวกเขาต้องการทั้งเก้าจอมโจรสลัด เพื่อขังเจ้าเอาไว้, คาลิปโซ่ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bindAn agreement binding on both parties.
bindBind one's hair at the back.
bindForever lost, can't you see, I'm in a bind.
bindGravity binds the planets to the sun.
bindHelp me bind the papers into bundles.
bindI am in a bind as my money has been stolen.
bindI helped a little binding printouts that the student council will apparently use.
bindThey are binding the gravel with cement to repair the road.
bindThis agreement is binding on all of us.
bindThis agreement is binding on all parties.
bindThis contract binds me to pay them 10 thousand dollars.
bindThis decision is not binding on all of you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าม(v) tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai Definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
ตำหนิโทษ(v) bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai Definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
คาดโทษ(v) bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai Definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
โยง(v) tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai Definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
เก็บเล่ม(v) bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai Definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
ข้อผูกมัด(n) obligation, See also: binding condition, Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, พันธะ, Example: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
เข้าปก(v) bind book, Syn. เย็บปก, ทำปก, Example: หนังสือกองนี้เข้าปกเรียบร้อยแล้ว เอาไปไว้ที่ชั้นได้เลย, Thai Definition: เย็บปกหรือใส่ปกหนังสือ
รัด(v) bind, See also: fasten, tighten, tie, squeeze, Syn. มัด, Ant. คลาย, Example: การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด
เคียน(v) tie up, See also: bind, tie down, truss, Syn. พัน, คาด, ผูก, Ant. แก้, แกะ, Example: กำนันเคียนผ้าขาวม้าผืนใหม่
พัน(v) bind, See also: coil, Syn. ม้วน, วน, Example: นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ, Thai Definition: วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บเล่ม[chang yep lem] (n, exp) EN: bookbinder
แฟ้ม[faēm] (n) EN: file ; binder ; dossier  FR: fichier [ m ] ; dossier [ m ] ; casier [ m ]
ห่อ[hø] (v) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up  FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขัด[khat] (v) EN: fasten ; attach ; bind  FR: attacher
คาด[khāt] (v) EN: girdle ; bind ; tie  FR: ceindre ; nouer ; entourer
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [ f ]
เครื่องประสาน[khreūang prasān] (n) EN: binding agent ; cement  FR: liant [ m ]
กล้ำ[klam] (v) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bind
binds
bindel
binder
bindle
binders
binding
bindles
bindley
bindings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bind
binds
binder
binders
bindery
binding
bindweed
binderies

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ,   /  ] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters #8,584 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, / ] bind up; string together #28,720 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, / ] bind; bond #49,705 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] bind; creep; dispirited #57,735 [Add to Longdo]
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ,   /  ] binding (computer science) #61,598 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bind; tie; noose #119,161 [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] bind; wipe #170,940 [Add to Longdo]
[téng, ㄊㄥˊ, ] bind; cord; tie up #283,723 [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] bind; cord; twist #554,367 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] bind; cord #775,154 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bindung(n) |die, pl. Bindungen| การผูกมัด, พันธะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน, พันธะเคมี
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen
Einfachbindung(n) |die, pl. Einfachbindungen| พันธะเดี่ยว
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Verbindungselement(n) |das, pl. Verbindungselemente| ชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเชื่อมวัตถุสองสิ่งเข้าด้วยกัน เช่น น๊อตกับสกรู ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน อาจเป็นวัสดุอื่นก็ได้ เช่น กาว เชือก หมุดย้ำ เข็มกลัด อะไรที่สามารถยึดของสองสิ่งเข้าด้วยกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binde { f } | Binden { pl } | elastische Binde { f }bandage | bandages | elastic bandage [Add to Longdo]
Binde { f } | Binden { pl }fascia | fasciae [Add to Longdo]
Binde { f } | Binden { pl }ligature | ligatures [Add to Longdo]
Binde { f }linking [Add to Longdo]
Bindebogen { n }; Bindung { f } [ mus. ]slur [Add to Longdo]
Binde-Lader { m }linking loader [Add to Longdo]
Bindedraht { m }binding wire; baling wire [Add to Longdo]
Bindefähigkeit { f }; Bindequalität { f }binding quality [Add to Longdo]
Bindefaser { f }binding fibre [Add to Longdo]
Bindegewebe { f }connective tissue [Add to Longdo]
Bindeglied { n }link; connective link [Add to Longdo]
Bindehaut { f } [ anat. ]conjunctiva [Add to Longdo]
Bindemittel { n } | Bindemittel { pl }; Binden { pl }binder; binding agent | binders [Add to Longdo]
Bindemittel { n }cement [Add to Longdo]
Bindenahtfestigkeit { f }weld line strength [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (1) clothing; (2) binding (of a book) #2,605 [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] (n, vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P) #3,637 [Add to Longdo]
表紙[ひょうし, hyoushi] (n) front cover; binding; (P) #5,234 [Add to Longdo]
拘束[こうそく, kousoku] (n, vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P) #6,263 [Add to Longdo]
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) { comp } binding; (P) #7,988 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) { ling } (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
言語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
束縛[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
抽象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters [Add to Longdo]
抽象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]
バインド[ばいんど, baindo] BIND [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] binden, verknuepfen, (Vertrag) abschliessen, (Fruechte) tragen [Add to Longdo]
結わえる[ゆわえる, yuwaeru] binden [Add to Longdo]
結膜[けつまく, ketsumaku] Bindehaut [Add to Longdo]
結膜炎[けつまくえん, ketsumakuen] Bindehautentzuendung [Add to Longdo]
金縛り[かなしばり, kanashibari] binden, festbinden, finanzielle_Notlage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bind \Bind\, v. t. [imp. {Bound}; p. p. {Bound}, formerly
   {Bounden}; p. pr. & vb. n. {Binding}.] [AS. bindan, perfect
   tense band, bundon, p. p. bunden; akin to D. & G. binden,
   Dan. binde, Sw. & Icel. binda, Goth. bindan, Skr. bandh (for
   bhandh) to bind, cf. Gr. ? (for ?) cable, and L. offendix.
   [root]90.]
   1. To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain,
    etc.; to fetter; to make fast; as, to bind grain in
    bundles; to bind a prisoner.
    [1913 Webster]
 
   2. To confine, restrain, or hold by physical force or
    influence of any kind; as, attraction binds the planets to
    the sun; frost binds the earth, or the streams.
    [1913 Webster]
 
       He bindeth the floods from overflowing. --Job
                          xxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Whom Satan hath bound, lo, these eighteen years.
                          --Luke xiii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; --
    sometimes with up; as, to bind up a wound.
    [1913 Webster]
 
   4. To make fast ( a thing) about or upon something, as by
    tying; to encircle with something; as, to bind a belt
    about one; to bind a compress upon a part.
    [1913 Webster]
 
   5. To prevent or restrain from customary or natural action;
    as, certain drugs bind the bowels.
    [1913 Webster]
 
   6. To protect or strengthen by a band or binding, as the edge
    of a carpet or garment.
    [1913 Webster]
 
   7. To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to
    bind a book.
    [1913 Webster]
 
   8. Fig.: To oblige, restrain, or hold, by authority, law,
    duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to
    bind the conscience; to bind by kindness; bound by
    affection; commerce binds nations to each other.
    [1913 Webster]
 
       Who made our laws to bind us, not himself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. (Law)
    (a) To bring (any one) under definite legal obligations;
      esp. under the obligation of a bond or covenant.
      --Abbott.
    (b) To place under legal obligation to serve; to
      indenture; as, to bind an apprentice; -- sometimes
      with out; as, bound out to service.
      [1913 Webster]
 
   {To bind over}, to put under bonds to do something, as to
    appear at court, to keep the peace, etc.
 
   {To bind to}, to contract; as, to bind one's self to a wife.
    
 
   {To bind up in}, to cause to be wholly engrossed with; to
    absorb in.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fetter; tie; fasten; restrain; restrict; oblige.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bind \Bind\, n.
   1. That which binds or ties.
    [1913 Webster]
 
   2. Any twining or climbing plant or stem, esp. a hop vine; a
    bine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) Indurated clay, when much mixed with the oxide of
    iron. --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A ligature or tie for grouping notes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bind \Bind\, v. i.
   1. To tie; to confine by any ligature.
    [1913 Webster]
 
       They that reap must sheaf and bind.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To contract; to grow hard or stiff; to cohere or stick
    together in a mass; as, clay binds by heat. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To be restrained from motion, or from customary or natural
    action, as by friction.
    [1913 Webster]
 
   4. To exert a binding or restraining influence. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bind
   n 1: something that hinders as if with bonds
   v 1: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
      [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick},
      {stick to}]
   2: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   3: make fast; tie or secure, with or as if with a rope; "The
     Chinese would bind the feet of their women" [ant: {unbind}]
   4: wrap around with something so as to cover or enclose [syn:
     {bind}, {bandage}]
   5: secure with or as if with ropes; "tie down the prisoners";
     "tie up the old newspapers and bring them to the recycling
     shed" [syn: {tie down}, {tie up}, {bind}, {truss}]
   6: bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a
     contract"; "I'll hold you by your promise" [syn: {oblige},
     {bind}, {hold}, {obligate}]
   7: provide with a binding; "bind the books in leather"
   8: fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied
     their victim to the chair" [syn: {tie}, {bind}] [ant:
     {unbrace}, {unlace}, {untie}]
   9: form a chemical bond with; "The hydrogen binds the oxygen"
   10: cause to be constipated; "These foods tend to constipate
     you" [syn: {constipate}, {bind}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BIND
     Berkeley Internet Name Domain [software] (Unix)
     

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 bind
  braid; fillet; string; tie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top