ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pick on

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pick on-, *pick on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick on[PHRV] เลือก, See also: คัดเลือก, Syn. drop on, fasten on
pick on[PHRV] เลือกตำหนิ, See also: เลือกลงโทษ, Syn. drop on, fasten on

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pick on (vt) หาเรื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
-A cute little miracle. Go ahead, pick one.ปาฏิหาริย์เล็ก ๆ น่ารัก ๆ คุณเลือกไพ่สิ Oh, God! (1977)
- Here. - What? - Pick one.เราดื่มช็อคโกแลตร้อน ๆกันก่อนก็ได้ Big (1988)
Why did Dante pick on Katya?ทำไม Dante รับที่คัทย่า? The Russia House (1990)
Pick one.เลือกเลย Schindler's List (1993)
Got any ideas? Sure. I can help you pick one out.ชัวร์ ฉันช่วยนายเลือกได้ Nothing to Lose (1997)
You want a watch? Go ahead. Pick one.อยากได้นาฬิกา เอาสิ เลือกซักอัน Seven Years in Tibet (1997)
Who the hell did I pick on?ฉันไปลวนลามใครว่ะ ห๊า? Oldboy (2003)
I mean, there's some stiff competition, and they only pick one of us so I'll just have to blow them away with my speech.แบบว่า มีการแข่งขันด้วยหน่ะครับ คัดเอาแค่คนเดียวด้วย หมายถึงว่าผมต้องทำให้เขาชอบสุนทรพจน์ของผมให้ได้ The Girl Next Door (2004)
Pick one, Go-bongโกบุง จะควงคนไหน Spygirl (2004)
This is enough for one cockroach. Pick one.นี่พอแค่แมลงสาบตัวเดียว เลือกมา 1 ตัว Hotel Rwanda (2004)
Listen. Of the notes you just heard, pick one and copy it.ฟังนะ โนตที่เธอได้ยินเมื่อกี่นะ เอาไปก็อปปี้แผ่นนึงนะ Voice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pick onDon't pick on me, please.
pick onDon't pick on younger kids.
pick onQuick to pounce on what people say and pick on them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แค่นแคะ[V] pick on, See also: blame, criticize, find fault, censure, Syn. ค่อนแคะ, วิจารณ์, เหน็บ, เหน็บแนม, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: พวกหนังสือพิมพ์พยายามแค่นแคะนักการเมืองอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease   FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on   FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue

Japanese-English: EDICT Dictionary
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top