ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -复-, *复*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[复, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who goes  somewhere 夂 every day 日,  Rank: 426

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˋ, / ] to go and return; to return; to resume; to return to a normal or original state; to repeat; again; to recover; to restore; to turn over; to reply; to answer; to reply to a letter; to retaliate; to carry out, #2,449 [Add to Longdo]
[, ㄈㄨˋ, / ] to repeat; to double; to overlap; complex (not simple); compound; composite; double; diplo-; duplicate; overlapping; to duplicate, #2,449 [Add to Longdo]
[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition), #566 [Add to Longdo]
[huī fù, ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, / ] to reinstate; to resume; to restore; to recover; to regain; to rehabilate, #1,141 [Add to Longdo]
[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] complicated; complex, #1,800 [Add to Longdo]
[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over, #2,889 [Add to Longdo]
[chóng fù, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] to repeat; to duplicate, #3,205 [Add to Longdo]
[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration, #4,497 [Add to Longdo]
[fù xí, ㄈㄨˋ ㄒㄧˊ, / ] to revise; to review, #5,321 [Add to Longdo]
[kāng fù, ㄎㄤ ㄈㄨˋ, / ] to recuperate; to recover (health); to convalesce, #5,479 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Haven't you had enough revenge?"[CN] "你的仇还不够多吗,大卫?" The Phantom Carriage (1921)
Repeat.[CN] 重: Conquest of the Planet of the Apes (1972)
"You see, I prayed that our first guest would have a good year." "And I wanted to find out if my prayers were answered."[CN] "你知道,今晚我请求耶稣给我们的 第一位宾客一个快乐的新年,我想再次 见到你,看看耶稣是否答了我的祈祷" The Phantom Carriage (1921)
Okay.[CN] 重 Transformers: Age of Extinction (2014)
Copy.[CN] 制。 Amira & Sam (2014)
Can I correct them now?[CN] 等等这一题怎么这么 Episode #1.8 (2004)
Repeat it![CN] 重 Nightcrawler (2014)
"l'll refrain from reminding you of your search for your wife, during which your feelings of hatred and revenge waxed stronger."[CN] "我不愿让你想起,当你内心的 仇恨与报的欲望越来越强烈时 你是怎样走遍全国寻找你妻子的!" The Phantom Carriage (1921)
- No.[CN] - 那你不回 Perfect Strangers (2016)
Cesare will awaken from his death-like trance. "Step right in!"[CN] 凯撒将会在你们的眼前,从僵尸活! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Revenge![CN]  Plastic City (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top