ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick-, *stick*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
to stickติด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick(n) ไม้เท้า
stick(vi) แทง
stick(vt) แทง
sticky(adj) เหนียว
sticker(n) ผู้เคร่งครัด
stickup(n) การปล้น
stick at(phrv) ยังอดทนต่อ, See also: ทนต่อ, ยังยืนหยัดต่อ, Syn. be at, keep at
stick by(phrv) จงรักภักดีกับ, Syn. stand by, stick to
stick in(phrv) ล้วงเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, สอดเข้าไป, Syn. fit in, get in, go in, poke in, put in
stick in(phrv) แปะใน, See also: ติดใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stick(สทิค) { stuck, stuck, sticking, sticks } n. กิ่งไม้, ไม้เท้า, ไม้พลอง, ไม้เรียว, ไม้ตีกลอง, ก้าน, คัน, ด้าม, แท่ง, เสา, หนาม, ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี, การแทง, การทิ่ม, การปัก, การเสียบ, การตอก, การหยุดยั้ง, การหยุดนิ่ง, สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก, ความเหนี่ยว, สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน, ปัญหายุ่งยาก
sticky(สทิค'คี) adj. เหนียว, ติดแน่น, ยึดติด, เกี่ยวกับอากาศร้อนและชื้น, ต้องรับการรักษาอย่างระมัดระวัง, ยุ่งยาก., See also: stickily adv. stickiness n., Syn. tenacious, adhesive
bill stickern. ผู้ติดประกาศ, ผู้ติดโฆษณา, ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ, คนติดโฆษณา, คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
broomstickn. ด้ามไม้กวาด
candlestickn. เชิงเทียน
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
control stickn. คานควบคุมปีกประกอบหรือปีกเสริมของเครื่องบิน
crabstick(แครบ'สทิค) n. คนที่นิสัยฉุนเฉียว

English-Thai: Nontri Dictionary
stick(n) ฟืน, ไม้เท้า, ไม้เรียว, ก้าน, กิ่งไม้, แท่ง, เสา
stick(vt) แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด
stickle(vi) ยืนกราน, คัดค้าน
sticky(adj) หนืด, เหนียว, ติดแน่น, เป็นตังเม
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ, ผู้ติดโฆษณา, ผู้ติดใบปลิว
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
candlestick(n) เชิงเทียน
chopsticks(n) ตะเกียบ
drumstick(n) ไม้ตีกลอง
fiddlestick(n) สายซอ, หัวไวโอลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stick electrodeลวดเชื่อมแบบแท่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sticky clutchคลัตช์ไม่จาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stick fightingการต่อสู้ด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Stickersสติกเกอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sticker[ลูบ-ลอก] (n, slang) รูปลอก
sticky(adj) เป็นปัญหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม Rebecca (1940)
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
I'll stick it out the window.ฉันจะติดมันออกไปนอกหน้าต่างแล้ว Help! (1965)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
I don't care whose blood it is. Stick it in your mate.คุณสามารถติดไว้ในคู่ของคุณ หากคุณต้องการ How I Won the War (1967)
"Throw out your hands, stick out your tush.♪ Throw out your hands, stick out your tush. ♪ Blazing Saddles (1974)
One time, I caught a 16-footer off Montauk. Had to stick two barrels in him.ครั้งนึงผมจับได้ตัวนึงยาว 5 เมตร ต้องใช้ถังสองใบเเน่ Jaws (1975)
The Staff is just a stick about this big, nobody knows for sure how high.มันเป็นไม้เท้า ใหญ่ประมาณเท่านี้, ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันยาวแค่ไหน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, stick to it, Windows, stick to it.Well, stick to it, Windows. Stick to it. The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick2. Cut the radishes into long sticks.
stickA nail that sticks up is hammered down.
stickA pencil is sticking out of your pocket.
stickA politician has to be able to stick with any lies in this country.
stickAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
stickAt the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
stickCity officials often have sticky fingers.
stickClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
stickDon't give up. Stick with the job.
stickDon't stick your hand out of the window.
stickDon't stick your nose into my personal affairs.
stickFold A-7 in half and stick it together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำใจ(v) adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: ยึดไว้ในใจ
มวน(clas) roll, See also: stick, Example: บุหรี่สักมวน เหล้าสักแก้ว ผมไม่เคยเห็นเขากิน, Thai Definition: ลักษณนามของบุหรี่
ยึดติด(v) adhere to, See also: stick to, cleave, cling to, Ant. ปล่อยวาง, Example: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต, Thai Definition: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
สติ๊กเกอร์(n) sticker, Syn. รูปลอก, Example: ลูกชายเขาเอาสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนมาติดเต็มกระจกหลังรถ, Count Unit: รูป, แผ่น, Thai Definition: รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่มีผิวหลังเป็นกาวใช้ติดกับสิ่งอื่น, Notes: (อังกฤษ)
จุกคอ(v) stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai Definition: ติดคาค้างที่คอ
ยึด(v) fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai Definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
โปน(v) protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai Definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
ข้าวนึ่ง(n) sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
เหนียวหนึบ(adj) sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
เกาะกุม(v) linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
บ้อม[bǿm] (v) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick  FR: matraquer ; bâtonnner
ฉลาก[chalāk] (n) EN: label ; tag ; sticker  FR: étiquette [ f ]
ชาดแต้มปาก[chāt taēm pāk] (n, exp) EN: lipstick  FR: rouge à lèvres [ m ]
ชุมเห็ดเทศ[chumhet thēt] (n, exp) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra
ดุ้น[dun] (n) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment  FR: bout [ m ] ; bâton [ m ]
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนแท่งหมึกจีน[fon thaeng meuk Jīn] (v, exp) EN: rub an ink stick
ก้ามกุ้งเลดี้ได[kāmkung Lēdī Dai] (n, exp) EN: Matchstick
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stick
sticka
sticks
sticky
stickel
sticker
stickle
stickels
stickers
stickier

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stick
sticks
sticky
sticked
sticker
stick-on
stick-up
stickers
stickier
stickily

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, / ] stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns #2,179 [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] sticky #4,268 [Add to Longdo]
[gùn, ㄍㄨㄣˋ, ] stick; truncheon #6,836 [Add to Longdo]
棒子[bàng zi, ㄅㄤˋ ㄗ˙,  ] stick; club; cudgel; maize (corn); ear of maize; corncob #14,304 [Add to Longdo]
元宵[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ,  ] sticky rice dumplings #17,728 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, ] sticky rice #20,270 [Add to Longdo]
棍子[gùn zi, ㄍㄨㄣˋ ㄗ˙,  ] stick; rod #22,844 [Add to Longdo]
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] sticking point; deadlock in negotiations #23,273 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] sticky rice paste; mochi (in Japanese) #55,206 [Add to Longdo]
黏糊糊[nián hū hū, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨ ㄏㄨ,   ] sticky #74,136 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stickstoff(techn) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stabdrucker { m }stick printer [Add to Longdo]
Stickerei { f } | Stickereien { pl }embroidery | embroideries [Add to Longdo]
Stickerin { f } | Stickerinnen { pl }embroiderer | embroiderers [Add to Longdo]
Stickhusten { m }hooping cough [Add to Longdo]
Stickoxid { n } [ chem. ]nitric oxide [Add to Longdo]
Stickrahmen { m }tambour; tambour frame [Add to Longdo]
Stickseide { f }stitching silk [Add to Longdo]
Stickstoff { m }azote [Add to Longdo]
Stickstoffnarkose { f }nitrogen narcosis [Add to Longdo]
sticken | stickendto embroider | embroidering [Add to Longdo]
stickig { adj } | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest [Add to Longdo]
stickig { adv }stuffily [Add to Longdo]
stickstoffhaltigazotic [Add to Longdo]
stickstoffhaltignitrogenous [Add to Longdo]
Bleiben Sie sachlich!Stick to facts! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m #2,197 [Add to Longdo]
[もみ, momi] (n) (1) deep red; crimson; (2) (べに only) rouge; lipstick; (P) #3,234 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P) #5,506 [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) pole; rod; stick; (P) #5,542 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
ラベル(P);レーベル(P)[raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P) #7,862 [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r, vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) #8,948 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit [Add to Longdo]
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
窒素[ちっそ, chisso] Stickstoff, Nitrogen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, n. [OE. sticke, AS. sticca; akin to stician to
   stab, prick, pierce, G. stecken a stick, staff, OHG. steccho,
   Icel. stik a stick. See {Stick}, v. t..]
   1. A small shoot, or branch, separated, as by a cutting, from
    a tree or shrub; also, any stem or branch of a tree, of
    any size, cut for fuel or timber.
    [1913 Webster]
 
       Withered sticks to gather, which might serve
       Against a winter's day.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long and comparatively slender piece of wood, whether
    in natural form or shaped with tools; a rod; a wand; a
    staff; as, the stick of a rocket; a walking stick.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything shaped like a stick; as, a stick of wax.
    [1913 Webster]
 
   4. A derogatory expression for a person; one who is inert or
    stupid; as, an odd stick; a poor stick. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A composing stick. See under {Composing}. It is
    usually a frame of metal, but for posters, handbills,
    etc., one made of wood is used.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust with a pointed instrument; a stab.
    [1913 Webster]
 
   {A stick of eels}, twenty-five eels. [Prov. Eng.]
 
   {Stick chimney}, a chimney made of sticks laid crosswise, and
    cemented with clay or mud, as in some log houses. [U.S.]
    
 
   {Stick insect}, (Zool.), any one of various species of
    wingless orthopterous insects of the family {Phasmidae},
    which have a long round body, resembling a stick in form
    and color, and long legs, which are often held rigidly in
    such positions as to make them resemble small twigs. They
    thus imitate the branches and twigs of the trees on which
    they live. The common American species is {Diapheromera
    femorata}. Some of the Asiatic species are more than a
    foot long.
 
   {To cut one's stick}, or {To cut stick}, to run away. [Slang]
    --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, v. t. [imp. & p. p. {Stuck}(Obs. {Sticked}); p.
   pr. & vb. n. {Sticking}.] [OE. stikien, v.t. & i., combined
   with steken, whence E. stuck), AS. stician, v.t. & i., and
   (assumed) stecan, v.t.; akin to OFries. steka, OS. stekan,
   OHG. stehhan, G. stechen, and to Gr. ? to prick, Skr. tij to
   be sharp. Cf. {Distinguish}, {Etiquette}, {Extinct},
   {Instigate}, {Instinct}, {Prestige}, {Stake}, {Steak},
   {Stick}, n., {Stigma}, {Stimulate}, {Sting}, {Stitch} in
   sewing, {Style} for or in writing.]
   1. To penetrate with a pointed instrument; to pierce; to
    stab; hence, to kill by piercing; as, to stick a beast.
    [1913 Webster]
 
       And sticked him with bodkins anon.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It was a shame . . . to stick him under the other
       gentleman's arm while he was redding the fray. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to penetrate; to push, thrust, or drive, so as to
    pierce; as, to stick a needle into one's finger.
    [1913 Webster]
 
       Thou stickest a dagger in me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten, attach, or cause to remain, by thrusting in;
    hence, also, to adorn or deck with things fastened on as
    by piercing; as, to stick a pin on the sleeve.
    [1913 Webster]
 
       My shroud of white, stuck all with yew. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The points of spears are stuck within the shield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To set; to fix in; as, to stick card teeth.
    [1913 Webster]
 
   5. To set with something pointed; as, to stick cards.
    [1913 Webster]
 
   6. To fix on a pointed instrument; to impale; as, to stick an
    apple on a fork.
    [1913 Webster]
 
   7. To attach by causing to adhere to the surface; as, to
    stick on a plaster; to stick a stamp on an envelope; also,
    to attach in any manner.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To compose; to set, or arrange, in a composing
    stick; as, to stick type. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   9. (Joinery) To run or plane (moldings) in a machine, in
    contradistinction to working them by hand. Such moldings
    are said to be stuck.
    [1913 Webster]
 
   10. To cause to stick; to bring to a stand; to pose; to
     puzzle; as, to stick one with a hard problem. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. To impose upon; to compel to pay; sometimes, to cheat.
     [Slang]
     [1913 Webster]
 
   {To stick out}, to cause to project or protrude; to render
    prominent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, v. i.
   1. To adhere; as, glue sticks to the fingers; paste sticks to
    the wall.
    [1913 Webster]
 
       The green caterpillar breedeth in the inward parts
       of roses not blown, where the dew sticketh. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To remain where placed; to be fixed; to hold fast to any
    position so as to be moved with difficulty; to cling; to
    abide; to cleave; to be united closely.
    [1913 Webster]
 
       A friend that sticketh closer than a brother.
                          --Prov. xviii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       I am a kind of bur; I shall stick.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If on your fame our sex a bolt has thrown,
       'T will ever stick through malice of your own.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. To be prevented from going farther; to stop by reason of
    some obstacle; to be stayed.
    [1913 Webster]
 
       I had most need of blessing, and "Amen"
       Stuck in my throat.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The trembling weapon passed
       Through nine bull hides, . . . and stuck within the
       last.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be embarrassed or puzzled; to hesitate; to be deterred,
    as by scruples; to scruple; -- often with at.
    [1913 Webster]
 
       They will stick long at part of a demonstration for
       want of perceiving the connection of two ideas.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some stick not to say, that the parson and attorney
       forged a will.            --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause difficulties, scruples, or hesitation.
    [1913 Webster]
 
       This is the difficulty that sticks with the most
       reasonable.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To stick by}.
    (a) To adhere closely to; to be firm in supporting. "We
      are your only friends; stick by us, and we will stick
      by you." --Davenant.
    (b) To be troublesome by adhering. "I am satisfied to
      trifle away my time, rather than let it stick by me."
      --Pope.
 
   {To stick out}.
    (a) To project; to be prominent. "His bones that were not
      seen stick out." --Job xxxiii. 21.
    (b) To persevere in a purpose; to hold out; as, the
      garrison stuck out until relieved. [Colloq.]
 
   {To stick to}, to be persevering in holding to; as, to stick
    to a party or cause. "The advantage will be on our side if
    we stick to its essentials." --Addison.
 
   {To stick up}, to stand erect; as, his hair sticks up.
 
   {To stick up for}, to assert and defend; as, to stick up for
    one's rights or for a friend. [Colloq.]
 
   {To stick upon}, to dwell upon; not to forsake. "If the
    matter be knotty, the mind must stop and buckle to it, and
    stick upon it with labor and thought." --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick
   n 1: an implement consisting of a length of wood; "he collected
      dry sticks for a campfire"; "the kid had a candied apple on
      a stick"
   2: a small thin branch of a tree
   3: a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators
     of an airplane [syn: {stick}, {control stick}, {joystick}]
   4: a rectangular quarter pound block of butter or margarine
   5: informal terms for the leg; "fever left him weak on his
     sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}]
   6: a long implement (usually made of wood) that is shaped so
     that hockey or polo players can hit a puck or ball
   7: a long thin implement resembling a length of wood; "cinnamon
     sticks"; "a stick of dynamite"
   8: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking [syn:
     {joint}, {marijuana cigarette}, {reefer}, {stick}, {spliff}]
   9: threat of a penalty; "the policy so far is all stick and no
     carrot"
   v 1: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table";
      "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge},
      {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}]
   2: stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we
     are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner
     here!"; "Stick around and you will learn something!" [syn:
     {stay}, {stick}, {stick around}, {stay put}] [ant: {move}]
   3: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
     [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick}, {stick
     to}]
   4: be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane
     it"
   5: endure; "The label stuck to her for the rest of her life"
   6: be a devoted follower or supporter; "The residents of this
     village adhered to Catholicism"; "She sticks to her
     principles" [syn: {adhere}, {stick}]
   7: be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble";
     "The friends stuck together through the war" [syn: {stand
     by}, {stick by}, {stick}, {adhere}]
   8: cover and decorate with objects that pierce the surface;
     "stick some feathers in the turkey before you serve it"
   9: fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster
     onto the wall"
   10: fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto
     the corkboard"
   11: fasten into place by fixing an end or point into something;
     "stick the corner of the sheet under the mattress"
   12: pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck
     the cloth with the needle"
   13: pierce or penetrate or puncture with something pointed; "He
     stuck the needle into his finger"
   14: come or be in close contact with; stick or hold together and
     resist separation; "The dress clings to her body"; "The
     label stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere"
     [syn: {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}]
   15: saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They
     stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax
     bill" [syn: {stick}, {sting}]
   16: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top