ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

charm

CH AA1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charm-, *charm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charm(n) การร่ายเวทย์มนตร์, See also: การร่ายคาถา
charm(n) เครื่องรางของขลัง, See also: เครื่องราง, Syn. good luck charm
charm(vt) ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
charm(vi) ใช้เสน่ห์, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. influence, tempt
charm(n) เวทย์มนตร์, See also: เวทย์, มนตร์, คาถา, Syn. spell, magic spell
charm(vt) สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา, See also: สะกดมนตร์, Syn. becharm
charm(n) เสน่ห์, See also: ความเย้ายวนใจ, Syn. appeal, appealingness
charms(n) เสน่ห์, Syn. appeal, appealingness
charming(adj) ที่ใช้เวทย์มนตร์, See also: ซึ่งใช้คาถาหรือเวทย์มนตร์, ที่ใช้พลังจิต, Syn. magic, magical, sorcerous, witching, wizard, wizardly
charming(adj) มีเสน่ห์, See also: น่าหลงใหล, รัดรึงใจคน, น่ารัก, Syn. pleasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charm(ชาร์ม) { charmed, charming, charms } n. เสน่ห์, เครื่องราง, เวทมนตร์คาถา, สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม, การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ, ใช้เวทมนตร์คาถา, ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ, หลงเสน่ห์, ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน, แพรเลี่ยน
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์, ซึ่งทำให้หลงใหล, ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting

English-Thai: Nontri Dictionary
charm(n) เสน่ห์, ความดึงดูดใจ, ความจับใจ, ความยั่วยวนใจ, คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้จับใจ, ดึงดูดใจ, ทำเสน่ห์
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร, ผ้าต่วน
charming(adj) มีเส่นห์, จับใจ, ยั่วยวนใจ, สวยงาม, ทีดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charmเสน่ห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย Junior (1994)
All you have to do is charm the old fool so his days don't seem so empty.ที่คุณจะต้องทำ ก็แค่โปรยเสน่ห์ให้เขา ทำให้เขาไม่รู้สึกเบื่อที่นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But my knees start knocking when you turn on the charm full blast.เวลาคุณหว่านเสน่ห์ทีไร ขาฉันสั่นทุกทีเลย As Good as It Gets (1997)
It's amazing how far that Kent charm will get you.น่ามหัศจรรย์จริงๆ ที่ตระกูลเค้นท์ก็ให้เสน่ห์กับนายเหมือนกัน Metamorphosis (2001)
On the count of three cast your charms to disarm your opponent.พอฉันนับถึงสาม ร่ายคาถาปลดอาวุธคู่ต่อสู้ แค่ปลดนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Lockhart's Memory Charm backfired. He hasn't got a clue who he is.ล็อกฮาร์ตเสียความทรงจำไปแล้ว เขาไม่รู้เลยว่าเขาคือใคร Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart.โชคดีที่มีคาถาง่ายๆ ที่ใช้ไล่มันได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
This charm will guarantee you your safe return.เครื่องรางนี่จะรับรองความปลอดภัยของคุณ Howl's Moving Castle (2004)
That he felt exhausted "from having to constantly charm everyone, but doesn't see any alternative because..."แต่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นเนื่องจาก... I Heart Huckabees (2004)
Yes, ladies and gentlemen, as you will see... the beast was no match... for the charms of a girl.ระวังเกยตื้น! King Kong (2005)
Where are the lucky charms kept?สร้อยคออยู่ไหน? House of Fury (2005)
Ain't those charms around their necks pretty?อ่า! House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charmAge, like distance, lends a double charm.
charmAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
charmBesides, you lead a charmed life.
charmCharms strike the sight, but merit wins the soul.
charmDoes goodness charm more than beauty?
charmEverybody at the party was charmed with her grace.
charmHe fell captive to her charms.
charmHe had a certain charm.
charmHer charm does not consist only in her beauty.
charmHer charm is beyond description!
charmHer charm is beyond description.
charm"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเสน่ห์(adj) charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
มนต์(n) charm, See also: attraction, allure, appeal, fascination, Syn. ความดึงดูด, ความหลงใหล, Example: อุปนิสัยที่โอบอ้อมอารีของคนเชียงใหม่กลายเป็นมนต์เสน่ห์เมืองเหนือที่เรียกนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากให้มาท่องเที่ยว
เครื่องราง(n) amulet, See also: charm, fetish, talisman, Syn. ของขลัง, Example: ูหมอดูทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เช่าเครื่องรางของขลังต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำรายได้เข้ากระเป๋าเป็นจำนวนมาก, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: ของที่นับถือว่าป้องกันอันตราย ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็กไหล
เปรี้ยว(adv) bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai Definition: อย่างทันสมัย
ลักษมี(n) beauty, See also: charm, grace, fairness, Syn. ความงาม, เสน่ห์, สิริ, Notes: (สันสกฤต)
วิลาวัณย์(adj) beautiful, See also: charming, pretty, Syn. งามยิ่ง, งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย, Notes: (สันสกฤต)
อาคม(n) magic, See also: charm, spell, enchantment, Syn. คาถา, เวทมนตร์, Example: เขาเรียนหนังสือกับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระเถระที่มีอาคมแก่กล้า เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอันมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แอร่ม(adv) beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai Definition: งามแพรวพราว
เอมอร(adj) sweet and beautiful, See also: charming, Syn. งาม, Thai Definition: งามอ่อนหวาน
แอร่ม(adj) beautiful, See also: charming, splendid, Syn. อร่าม, แพรวพราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adj) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye  FR: plaisant ; charmant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
เครื่องราง[khreūangrāng] (n) EN: amulet ; charm ; fetish ; talisman  FR: amulette [ f ] ; talisman [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHARM CH AA1 R M
CHARMS CH AA1 R M Z
CHARMED CH AA1 R M D
CHARMER CH AA1 R M ER0
CHARMAIN SH AA0 R M EY1 N
CHARMIAN CH AA1 R M IY0 AH0 N
CHARMING CH AA1 R M IH0 NG
CHARMION CH AA1 R M IY0 AH0 N
CHARMERS CH AA1 R M ER0 Z
CHARMAINE SH AA0 R M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charm (v) tʃˈaːm (ch aa1 m)
charms (v) tʃˈaːmz (ch aa1 m z)
charmed (v) tʃˈaːmd (ch aa1 m d)
charmer (n) tʃˈaːmər (ch aa1 m @ r)
charmers (n) tʃˈaːməz (ch aa1 m @ z)
charming (v) tʃˈaːmɪŋ (ch aa1 m i ng)
charmingly (a) tʃˈaːmɪŋliː (ch aa1 m i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma #3,089 [Add to Longdo]
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, / ] charm or grace (in poetry or art) #24,122 [Add to Longdo]
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; grace; elegant bearing (usually feminine) #28,853 [Add to Longdo]
丰韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, / ] charm; fine-looking (woman) #82,477 [Add to Longdo]
丰姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 姿 / 姿] charm #87,920 [Add to Longdo]
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] charming; enchanting; captivating [Add to Longdo]
粲夸克[càn kuā kè, ㄘㄢˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] charm quark (phys.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charmeur { m }charmer [Add to Longdo]
Reiz { m } | Reize { pl }charm | charms [Add to Longdo]
charmantcharming [Add to Longdo]
charmant lächelnto give a charming smile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P) #5,185 [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n) (1) token; label; (2) ticket; card; (3) charm; talisman; (P) #7,120 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]
呪い;咒い[まじない, majinai] (n) charm; incantation; spell; magic formula #8,214 [Add to Longdo]
魔力[まりょく, maryoku] (n) magical power; charm #9,330 [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) #10,557 [Add to Longdo]
呪文;じゅ文[じゅもん, jumon] (n) spell; charm; incantation; magic word #10,995 [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) #12,884 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top