ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stylish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stylish-, *stylish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylish(adj) นำสมัย, See also: เข้าสมัย, Syn. chic, smart, fashionable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stylish(สไท'ลิช) adj. ทันสมัย, เข้ารูปแบบปัจจุบัน, เก๋, สวยงาม., See also: stylishly adv. stylishness n., Syn. chic, fashionable

English-Thai: Nontri Dictionary
stylish(adj) เก๋, ทันสมัย, สวยงาม, เข้าสมัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It won't be a stylish marriageIt won't be a stylish marriage Anna and the King (1999)
- a somewhat stylish Tall Oaks T-shirt. - Yeah.บางอย่างที่เกี่ยวกับทอลโอ๊ค เช่น เสื้อยืด American Pie Presents: Band Camp (2005)
A stylish trimming of the hair? A soothing skin massage?เล็มผมให้เข้าที หรือนวดผิวให้นุ่มนวล Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You know... do something stylish or heroic that will make her feel you're the better person.ลูกน่าจะรู้... บางสิ่งที่ล้ำสมัยหรือวีรบุรุษ ที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าลูกเป็นคนดี Namastey London (2007)
I like the way you brush your hair I like those stylish clothes you wear* ฉันชอบเวลาเธอแปรงผม * * ฉันชอบชุดหรูๆที่เธอใส่ * Throwdown (2009)
Without the benefit of his stylish clothing.โดยไม่อ้างเสื้อแฟชั่นเป็นตัวช่วยชะมัด Physical Education (2010)
The eldest brother of one of my friends in junior high seems to have opened a stylish restaurant in Suehiro province.พี่ชายคนโตของเพื่อนฉันสมัยม.ต้น ดูเหมือนจะเปิดร้านอาหารในเมืองสุเอฮิโระ Hanamizuki (2010)
You mean besides provide stylish ready-to-wear fashion for the everyday woman?คุณหมายถึงนอกจากจัดเตรียม เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีสไตล์ สำหรับผู้หญิงน่ะเหรอ Rough Trade (2010)
You said it would be thrilling, so I expected some stylish action, but it's all stuff I've seen before.ฉันคาดหวังว่าให้มีการแสดงที่มีแบบเฉพาะตัวมากกว่านี้ บางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน Episode #1.6 (2010)
Such a stylish image!ช่างเป็นภาพลักษณ์ที่เก๋ไก๋ Episode #1.6 (2010)
With his stylish swoops And his triple flipsบินอย่างมีสไตล์ และสามเสียชีวิต Happy Feet Two (2011)
You know, it's a stylish one."โกนขนแกะ Just Go with It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stylishDo you have any more stylish?
stylishThat's a stylish hat you are wearing.
stylishYou're very stylish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามสมัย(adv) fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stylish
stylishly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylish
stylishly
stylishness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stilvoll { adj } | stilvoller | am stilvollstenstylish | more stylish | most stylish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na, n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) #4,981 [Add to Longdo]
スマート[suma-to] (adj-na, n) (1) smart; stylish; (2) slim; (P) #5,577 [Add to Longdo]
[いき(P);すい, iki (P); sui] (adj-na, n) (1) (いき only) chic; stylish; refined; sophisticated; smart; (2) understanding; sympathetic; (3) (すい only) the best; (P) #19,489 [Add to Longdo]
いかす[ikasu] (v5s, vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
かっけー[kakke-] (adj-na, adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
ばりッと[bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
スタイリッシュ[sutairisshu] (adj-na) stylish [Add to Longdo]
ハイカラ[haikara] (adj-na, n, adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
格好いい;かっこ好い[かっこういい(格好いい);かっこいい, kakkouii ( kakkou ii ); kakkoii] (adj-i) (See 格好よい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stylish \Styl"ish\, a.
   Having style or artistic quality; given to, or fond of, the
   display of style; highly fashionable; modish; as, a stylish
   dress, house, manner. -- {Styl"ish*ly}, adv. --
   {Styl"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stylish
   adj 1: having elegance or taste or refinement in manners or
       dress; "a little less posh but every bit as stylish as
       Lord Peter Wimsey"; "the stylish resort of Gstadd" [syn:
       {stylish}, {fashionable}] [ant: {styleless}, {unstylish}]
   2: being or in accordance with current social fashions;
     "fashionable clothing"; "the fashionable side of town"; "a
     fashionable cafe" [syn: {fashionable}, {stylish}] [ant:
     {unfashionable}, {unstylish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top