ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -模-, *模*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, mó, ㄇㄛˊ] model, pattern, standard; to copy, to imitate
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 689

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: imitation; copy; mock
On-yomi: モ, ボ, mo, bo
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 668

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; model; norm; pattern #3,732 [Add to Longdo]
[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ, ] mode; method #956 [Add to Longdo]
[guī mó, ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ, / ] scale; scope; extent #970 [Add to Longdo]
[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern #3,081 [Add to Longdo]
大规[dà guī mó, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ, / ] large scale; extensive; wide scale; broad scale #3,236 [Add to Longdo]
[mó tè, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ, ] (fashion) model #4,414 [Add to Longdo]
[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital) #4,974 [Add to Longdo]
[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, ] vague; indistinct; fuzzy #5,090 [Add to Longdo]
[mú yàng, ㄇㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] look; style; appearance; approximation; about #5,309 [Add to Longdo]
[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example #5,723 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[もし, moshi] การสอบซ้อม
[もよう, moyou] ลวดลาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もぞう, mozou] TH: แบบจำลอง  EN: imitation (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
[もけい, mokei] (n, adj-no) model; dummy; maquette; (P) #5,814 [Add to Longdo]
倣(P);摸倣[もほう, mohou] (n, vs, adj-no) imitation; copying; (P) #9,694 [Add to Longdo]
索(P);摸索[もさく, mosaku] (n, vs) groping (for); exploring for a solution; (P) #11,558 [Add to Longdo]
[もはん, mohan] (n) exemplar; exemplification; exemplum; model; example; (P) #18,506 [Add to Longdo]
擬(P);摸擬[もぎ, mogi] (n, adj-no) (1) imitation; sham; mock; (2) { comp } simulation; (P) #18,567 [Add to Longdo]
す;摸す[もす, mosu] (v5s, vt) (1) (See する) to imitate; to copy; to mock; to replace; (2) to trace; to forge [Add to Longdo]
する;摸する[もする, mosuru] (vs-s, vt) (1) (See 真似る) to imitate; to copy; to mock; to replace; (2) to trace; to forge [Add to Longdo]
擬裁判[もぎさいばん, mogisaiban] (n) moot court; mock trial [Add to Longdo]
擬試験(P);摸擬試験[もぎしけん, mogishiken] (n) trial examination; mock examination; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規に太陽電力を利用するのは困難である。
Compare your paper with the model one.あなたの答案を範答案と比較しなさい。
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、反対なのか、曖昧糊とした意見だねえ。
From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.このことから、大規な人口移動は経済変化の結果ではないという議論を導くことができる。
I am fed up with this wet weather.この雨様の天気はうんざりだ。
Judging from the look of the sky, it is likely to rain.この空様からすると、雨になりそうだ。
Judging from the look of the sky, we might have a shower before nightfall.この空様から察すると、日暮れ前にひょっとしたら一雨降るかも知れません。
From the look of the sky, it may rain in the afternoon.この空様だと、もしかしたら午後にはひと雨降るかもしれません。
From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.この空様では、おそらく明日の今ごろは台風が猛威をふるっているだろう。
The sky gives promise of fine weather.この空様ではよい天気になりそうだ。
It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale.この新しい政策によって大規に職業が生まれることが期待される。
This will set a good example.これは範となる。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The HAL-9000 computer which can reproduce though some experts still prefer to use the word "mimic" most of the activities of the human brain and with incalculably greater speed and reliability.[JP] HAL9000コンピュータです "彼は倣しているだけだ" という専門家もいますが―― 驚異的なスピードと 信頼性で人間の脳活動を 2001: A Space Odyssey (1968)
Pete Aron's away again. He's had some sort of gearbox trouble.[JP] アロン、コースに復帰 ギア・ボックスにトラブルを抱えている様です Grand Prix (1966)
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.[JP] その規のコンサートをやるには それなりの金がかかるぞ The Blues Brothers (1980)
A real model citizen.[JP] 範的市民のつもりかよ Kansas City Confidential (1952)
Standard release? Parole, three out of five.[JP] 仮釈放 5年中3年 範的な態度により The Blues Brothers (1980)
Alterations.[JP] 様替えさ Rough Night in Jericho (1967)
The last mass trials were a great success.[CN] 最后一次大规的 审判非常成功 Ninotchka (1939)
Nothing but lumps of raw flesh.[CN] 都是血肉糊的疙瘩 The Lady Vanishes (1938)
Let's each Samkyupsal. This is the guy I met.[CN] 跟妈妈有一一样项链的 Episode #1.2 (2004)
We've just heard there's been an accident.[JP] 事故があった様です Grand Prix (1966)
Looks exactly like me. It's called "Man With Derby."[CN] 跟我一一样 名字叫<戴礼貌的男人> Design for Living (1933)
It's only a dummy grenade.[JP] 擬弾です The Mirror (1975)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もぎ, mogi] simulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]
[もほう, mohou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]
[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
[もぎ, mogi] Nachahmung, Imitation, Schein- [Add to Longdo]
擬試験[もぎしけん, mogishiken] Scheinpruefung [Add to Longdo]
[もよう, moyou] Muster, Musterung, Aussehen, -Lage [Add to Longdo]
[もはん, mohan] Vorbild, Muster, Beispiel [Add to Longdo]
[もぞう, mozou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top