ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fast

F AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fast-, *fast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast(adj) เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fast(adj) แน่น, See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น, Syn. attached, immovable
fast(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
fast(adv) อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
fast(vi) จำกัดอาหาร, See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด, Syn. abstain, diet, starve
fast(n) ช่วงเวลาอดอาหาร, See also: การอดอาหาร
fasten(vi) ติด, See also: ยึด, ผูก, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fasten(vt) ผูก, See also: มัด, รัด, พัน, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fastback(n) ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา, See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
fastener(n) ที่ยึด, See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม, Syn. hook, lock, clamp, grip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fast(ฟาสทฺ) vi., n. (การ) อดอาหาร, กินเจ adj. เร็ว, เดินเร็ว, แน่น, ติด, ด้าน, ตื้อ, มั่นคง, ซื่อสัตย์, ไม่ตก (สี) , สนิท (หลับ) -adv. แน่น, สนิท (หลับ) , เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก, แน่น, รัดแน่น, มัดแน่น, ยึด, ตรึง, ติด, รวมที่, ให้ความสนใจ, เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม, ขอเกี่ยว, สิ่งยึด, ที่ยึด, ที่กลัด, ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด, ที่ยึด, การยึด, การติด, ที่กลัด
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก, จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
fastigiate(ฟาสทิจ' จีเอท) adj. เป็นรูปแหลม, เป็นรูปยาวเรียว,
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง, ความมั่นคง, ความเร็ว
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี, มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast

English-Thai: Nontri Dictionary
fast(adj) รวดเร็ว, ด่วน, เร็ว, แน่น, แข็ง, จดจ่อ, ดื้อ, มั่นคง
fast(adv) โดยเร็ว, โดยสิ้นเชิง, รวดเร็ว, แน่น
fast(n) การอดอาหาร, การลดอาหาร, การกินเจ
fast(vi) อดอาหาร, ลดอาหาร, กินมังสวิรัติ
fasten(vt) ผูก, ตรึง, ทำให้แน่น, รัด, มัด, ยึด, กลัด, ให้ความสนใจ
fastidious(adj) จู้จี้, จุกจิก, เอาใจยาก, พิถีพิถัน
fastness(n) ความแน่น, ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความรวดเร็ว
breakfast(n) อาหารเช้า
holdfast(n) ตะขอ, เครื่องยึดจับ
steadfast(adj) แน่วแน่, มั่นคง, แน่นอน, ยึดมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fast Ethernetฟาสต์อีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fast flushingการล้างอย่างเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast Fourier transformผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fast idleเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast-idle camลูกเบี้ยวเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastbackรถเก๋งท้ายลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastidiumความรังเกียจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fastigiate-กิ่งตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fast Breeder Reactorเครื่องปฏิกรณ์(นิวเคลียร์)แบบผลิตเชื้อเพลิง(ด้วยนิวตรอนเร็ว) เอฟบีอาร์ [นิวเคลียร์]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Fast neutronนิวตรอนเร็ว, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่า 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ [นิวเคลียร์]
Fast Trackกลุ่มสินค้าที่จะต้องเร่งลดภาษี (ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน) " ซึ่งมีอยู่ 15 รายการ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย เยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และแคโทดที่ทำจากทองแดง " [การทูต]
Fast Twitchใยกล้ามเนื้อพวกหดตัวเร็ว [การแพทย์]
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Fastingอดอาหาร, การอดอาหาร, ขณะกระเพาะว่าง [การแพทย์]
Fasting Levelระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา [การแพทย์]
Fasting Stateการอดอาหาร, ขณะอดอาหาร [การแพทย์]
Fastness Propertiesคุณสมบัติความคงตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ Rebecca (1940)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก 12 Angry Men (1957)
He was a very big mako shark... ... built to swim as fast as the fastest fish of the sea.เขาเป็นปลาฉลาม มาโค ใหญ่ มากสร้างขึ้นเพื่อว่ายน้ำ เร็วที่สุดเท่าที่ปลาที่เร็วที่สุด ของทะเล The Old Man and the Sea (1958)
Time's fast running out for us, I'm afraid.ได้อย่างรวดเร็วเวลาการทำงานออก สำหรับเราฉันกลัว Yellow Submarine (1968)
Get in there as fast as you can!- เข้าไปที่นั่นด่วน Jaws (1975)
Fast fish.- ว่ายเร็วจริง Jaws (1975)
A fast run out of Wee Jerusalem.วิ่งอย่างรวดเร็วจากวีกรุง เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
How fast do you wanna go?วิธีที่รวดเร็วคุณอยากไป? Mad Max (1979)
And you tell him to get here as fast as he can.คุณบอกให้เขาได้รับที่นี่ให้เร็ว ที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้ Mad Max (1979)
It's pretty warm, and the ice cream's gonna be flying fast and furious.อากาศอุ่นกำลังดี หาไอติมเย็นๆกิน แล้วก็บินฉิวออกไปเลย Phantasm (1979)
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fastA cheetah runs as fast as any animal.
fastA dog can run faster than a man can.
fastA fast child may win the race but even a slow child can compete.
fastA fast walker can walk six km in an hour.
fastA fire can spread faster than you can run.
fastA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
fastA horse can run faster than a man can.
fastAir travel is fast, sea travel is, however, restful.
fastAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
fastAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
fastAs he was so tired, he fell fast asleep.
fastAs soon as he went to bed, he fell fast asleep, for he was very tired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเร็วทันใจ(adv) fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai Definition: เร็วตามที่ต้องการ
คาดเข็มขัด(v) belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai Definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count Unit: จาน, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
รัดรึง(v) caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai Definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
ฉลุย(adv) fast, See also: easily, Example: เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว, Thai Definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
ซิ่ง(adv) speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai Definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
อดอาหาร(v) starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
อ้าว(adv) fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai Definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [ m ]
อาหารจานด่วน[āhān jān duan] (n, exp) EN: fast food
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
ดอกทอง[døkthøng] (n) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman  FR: prostituée [ f ] ; putain [ f ] (vulg.)
ด่วน[duan = dūan] (adj) EN: express ; urgent ; fast  FR: express ; urgent ; chaud
หูตาไว[hū tā wai] (v, exp) EN: be fast knowledgeable
หูไวตาไว[hūwaitāwai] (v) EN: be fast knowledgeable
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAST F AE1 S T
FASTS F AE1 S T S
FASTEN F AE1 S AH0 N
FASTED F AE1 S T IH0 D
FASTER F AE1 S T ER0
FASTEST F AE1 S T AH0 S T
FASTING F AE1 S T IH0 NG
FASTBALL F AE1 S T B AO2 L
FASTENER F AE1 S AH0 N ER0
FASTENER F AE1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fast (v) fˈaːst (f aa1 s t)
fasts (v) fˈaːsts (f aa1 s t s)
fasted (v) fˈaːstɪd (f aa1 s t i d)
fasten (v) fˈaːsn (f aa1 s n)
faster (j) fˈaːstər (f aa1 s t @ r)
fastens (v) fˈaːsnz (f aa1 s n z)
fastest (j) fˈaːstɪst (f aa1 s t i s t)
fasting (v) fˈaːstɪŋ (f aa1 s t i ng)
fastened (v) fˈaːsnd (f aa1 s n d)
fastener (n) fˈaːsnər (f aa1 s n @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift #230 [Add to Longdo]
快速[kuài sù, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ, ] fast; high-speed; rapid #1,376 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] fast; rapid; quick #1,907 [Add to Longdo]
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, ] fast food; snack; quick meal #12,839 [Add to Longdo]
空心[kòng xīn, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] fasting; on an empty stomach #24,328 [Add to Longdo]
快车道[kuài chē dào, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] fast lane #26,288 [Add to Longdo]
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop #28,040 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] fast; greedy; run rapidly #38,803 [Add to Longdo]
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fast change of scene #41,307 [Add to Longdo]
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, / ] fasten; bind #44,474 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: zunahe, Syn. beinahe

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eilzug { m }fast train; fast stopping train [Add to Longdo]
Faststeinzeug { n }near-stoneware [Add to Longdo]
Fasten { n }; Hungern { n }fasting [Add to Longdo]
Fastenzeit { f }; Fasten { n }Lent [Add to Longdo]
Fastfood { n } [ cook. ]fast food [Add to Longdo]
Fastnachtszeit { f }; Fastnacht { f }shrovetide [Add to Longdo]
Fastnacht { f }; Fastnachtsdienstag { n }; Faschingsdienstag { m }Shrove Tuesday; Mardi Gras [ Am. ] [Add to Longdo]
Leerlaufanhebung { f }fast idle [Add to Longdo]
Schnellbrandofen { m }fast fire kiln [Add to Longdo]
Schnellzug { m }fast train; mainline train [Add to Longdo]
Schnellzugriff { m }; unmittelbarer Zugrifffast access [Add to Longdo]
Zeitraffer { m }fast motion; quick motion [Add to Longdo]
Zwischenspeicher { m }fast memory [Add to Longdo]
fast nie; fast gar nicht; nie; niemalshardly ever [Add to Longdo]
fast nichts; so gut wie nichtsnext to nothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファースト[fa-suto] (n, adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P) #592 [Add to Longdo]
特急[とっきゅう, tokkyuu] (n) (1) (abbr) (See 特別急行) limited express (train, faster than an express); (2) great hurry; (P) #2,295 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
締結[ていけつ, teiketsu] (n, vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P) #3,671 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) #3,744 [Add to Longdo]
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) #4,336 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) #6,627 [Add to Longdo]
最速[さいそく, saisoku] (adj-no) fastest #9,697 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select [Add to Longdo]
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
ファストスカジー[ふぁすとすかじー, fasutosukaji-] FastSCSI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, v. i. [imp. & p. p. {Fasted}; p. pr. & vb. n.
   {Fasting}.] [AS. f[ae]stan; akin to D. vasten, OHG.
   fast[=e]n, G. fasten, Icel. & Sw. fasta, Dan. faste, Goth.
   fastan to keep, observe, fast, and prob. to E. fast firm.]
   1. To abstain from food; to omit to take nourishment in whole
    or in part; to go hungry.
    [1913 Webster]
 
       Fasting he went to sleep, and fasting waked.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To practice abstinence as a religious exercise or duty; to
    abstain from food voluntarily for a time, for the
    mortification of the body or appetites, or as a token of
    grief, or humiliation and penitence.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst fast and weep for the child. --2 Sam.
                          xii. 21.
    [1913 Webster]
 
   {Fasting day}, a fast day; a day of fasting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, a. [Compar. {Faster}; superl. {Fastest}.] [OE.,
   firm, strong, not loose, AS. f[ae]st; akin to OS. fast, D.
   vast, OHG. fasti, festi, G. fest, Icel. fastr, Sw. & Dan.
   fast, and perh. to E. fetter. The sense swift comes from the
   idea of keeping close to what is pursued; a Scandinavian use.
   Cf. {Fast}, adv., {Fast}, v., {Avast}.]
   1. Firmly fixed; closely adhering; made firm; not loose,
    unstable, or easily moved; immovable; as, to make fast the
    door.
    [1913 Webster]
 
       There is an order that keeps things fast. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm against attack; fortified by nature or art;
    impregnable; strong.
    [1913 Webster]
 
       Outlaws . . . lurking in woods and fast places.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm in adherence; steadfast; not easily separated or
    alienated; faithful; as, a fast friend.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent; not liable to fade by exposure to air or by
    washing; durable; lasting; as, fast colors.
    [1913 Webster]
 
   5. Tenacious; retentive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Roses, damask and red, are fast flowers of their
       smells.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Not easily disturbed or broken; deep; sound.
    [1913 Webster]
 
       All this while in a most fast sleep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Moving rapidly; quick in mition; rapid; swift; as, a fast
    horse.
    [1913 Webster]
 
   8. Given to pleasure seeking; disregardful of restraint;
    reckless; wild; dissipated; dissolute; as, a fast man; a
    fast liver. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. In such a condition, as to resilience, etc., as to make
    possible unusual rapidity of play or action; as, a fast
    racket, or tennis court; a fast track; a fast billiard
    table, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Fast and loose}, now cohering, now disjoined; inconstant,
    esp. in the phrases to play at fast and loose, to play
    fast and loose, to act with giddy or reckless inconstancy
    or in a tricky manner; to say one thing and do another.
    "Play fast and loose with faith." --Shak.
 
   {Fast and loose pulleys} (Mach.), two pulleys placed side by
    side on a revolving shaft, which is driven from another
    shaft by a band, and arranged to disengage and re["e]ngage
    the machinery driven thereby. When the machinery is to be
    stopped, the band is transferred from the pulley fixed to
    the shaft to the pulley which revolves freely upon it, and
    vice versa.
 
   {Hard and fast} (Naut.), so completely aground as to be
    immovable.
 
   {To make fast} (Naut.), to make secure; to fasten firmly, as
    a vessel, a rope, or a door.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, n. [OE. faste, fast; cf. AS. f[ae]sten, OHG. fasta,
   G. faste. See {Fast}, v. i.]
   1. Abstinence from food; omission to take nourishment.
    [1913 Webster]
 
       Surfeit is the father of much fast.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Voluntary abstinence from food, for a space of time, as a
    spiritual discipline, or as a token of religious
    humiliation.
    [1913 Webster]
 
   3. A time of fasting, whether a day, week, or longer time; a
    period of abstinence from food or certain kinds of food;
    as, an annual fast.
    [1913 Webster]
 
   {Fast day}, a day appointed for fasting, humiliation, and
    religious offices as a means of invoking the favor of God.
    
 
   {To break one's fast}, to put an end to a period of
    abstinence by taking food; especially, to take one's
    morning meal; to breakfast. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, adv. [OE. faste firmly, strongly, quickly, AS.
   f[ae]ste. See {Fast}, a.]
   1. In a fast, fixed, or firmly established manner; fixedly;
    firmly; immovably.
    [1913 Webster]
 
       We will bind thee fast.        --Judg. xv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. In a fast or rapid manner; quickly; swiftly;
    extravagantly; wildly; as, to run fast; to live fast.
    [1913 Webster]
 
   {Fast by}, or {Fast beside}, close or near to; near at hand.
    [1913 Webster]
 
       He, after Eve seduced, unminded slunk
       Into the wood fast by.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fast by the throne obsequious Fame resides. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, n.
   That which fastens or holds; especially, (Naut.) a mooring
   rope, hawser, or chain; -- called, according to its position,
   a bow, head, quarter, breast, or stern fast; also, a post on
   a pier around which hawsers are passed in mooring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fast
   adv 1: quickly or rapidly (often used as a combining form); "how
       fast can he get here?"; "ran as fast as he could"; "needs
       medical help fast"; "fast-running rivers"; "fast-breaking
       news"; "fast-opening (or fast-closing) shutters"
   2: firmly or closely; "held fast to the rope"; "her foot was
     stuck fast"; "held tight" [syn: {fast}, {tight}]
   adj 1: acting or moving or capable of acting or moving quickly;
       "fast film"; "on the fast track in school"; "set a fast
       pace"; "a fast car" [ant: {slow}]
   2: (used of timepieces) indicating a time ahead of or later than
     the correct time; "my watch is fast" [ant: {slow}]
   3: at a rapid tempo; "the band played a fast fox trot" [ant:
     {slow}]
   4: (of surfaces) conducive to rapid speeds; "a fast road";
     "grass courts are faster than clay"
   5: resistant to destruction or fading; "fast colors"
   6: unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a
     debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated and
     degraded"; "riotous living"; "fast women" [syn: {debauched},
     {degenerate}, {degraded}, {dissipated}, {dissolute},
     {libertine}, {profligate}, {riotous}, {fast}]
   7: hurried and brief; "paid a flying visit"; "took a flying
     glance at the book"; "a quick inspection"; "a fast visit"
     [syn: {flying}, {quick}, {fast}]
   8: securely fixed in place; "the post was still firm after being
     hit by the car" [syn: {fast}, {firm}, {immobile}]
   9: unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm
     ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier...of
     Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast
     friends" [syn: {firm}, {loyal}, {truehearted}, {fast(a)}]
   10: (of a photographic lens or emulsion) causing a shortening of
     exposure time; "a fast lens"
   n 1: abstaining from food [syn: {fast}, {fasting}]
   v 1: abstain from certain foods, as for religious or medical
      reasons; "Catholics sometimes fast during Lent"
   2: abstain from eating; "Before the medical exam, you must fast"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FAST
     Fast ARM Solutions Toolkit (ARM, Palm, PDA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FAST
     First Application System Test
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FAST
     Forschungsinstitut fuer Angewandte Software-Technologie [e.v.]
 (org.)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 fast /fast/
  almost; nearly

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 fast
  1. fixed
  2. fast; firm; stable
  3. firm; robust; sturdy
  4. firm; solid

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top