ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาหารค่ำ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาหารค่ำ-, *อาหารค่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารค่ำ[N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Supper's not quite ready.อาหารค่ำไม่พร้อม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
- Looks like we'll be here for dinner.- ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่นี่สำหรับอาหารค่ำ 12 Angry Men (1957)
- Manolin. - A dinner for two, please.แมโนลิน อาหารค่ำสำหรับสอง โปรด The Old Man and the Sea (1958)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
Thank you for dinner and a very pleasant evening.ขอบคุณสำหรับอาหารค่ำและช่วงเย็นที่ถูกใจมาก The Godfather (1972)
I have your supper right here.ฉันมีอาหารค่ำไว้ให้เธอ The Little Prince (1974)
Look what's turned up for Sunday dinner.ดูสิ่งที่เปิดขึ้นสำหรับอาหารค่ำ อาทิตย์ Mad Max (1979)
Go get him sweethearts! Here's your dinner!ไปจับเขาคู่รัก ที่นี่อาหารค่ำของคุณ First Blood (1982)
Dinner est servi.อาหารค่ำการบริการคือ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
No. Arrived. "Dinner has arrived" is a slightly better translation.ที่มาถึง "อาหารค่ำได้มาถึงแล้ว" เป็นคำแปลที่ดีกว่าเล็กน้อย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Oh, I sure hope this means dinner.โอ้ฉันหวังว่านี้หมายถึงการรับประทานอาหารค่ำ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Last Supper[N] อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน
supper[N] อาหารมื้อเย็น, See also: อาหารค่ำ, อาหารเย็น, Syn. dinner, evening meal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย
supper(ซัพ'เพอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารเย็น,อาหารค่ำ,อาหารมื้อสุดท้ายของวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
sup(vi) กินอาหารค่ำ
supper(n) อาหารเย็น,อาหารค่ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top