ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drop on

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drop on-, *drop on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop on[PHRV] ทิ้งลงบน, See also: ตกลงบน, ทำให้ตกลงบน
drop on[PHRV] เจอ, See also: ค้นเจอ, พบ, Syn. fasten on, pick on, pitch on
drop on[PHRV] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ว่ากล่าว, Syn. pick on
drop one[SL] ตด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did they drop on the ground?ทำไมถึงตกลงมาที่พื้นนะ? My Girl (2005)
I've already had a pretty long day, and I gotta get to work, so if you have any life-changing bombs that you'd like to drop on me, could you please save them for later?กับงานวันนี้แล้ว และฉันกำลังทำงาน ดังนั้นถ้านายมี เปลี่ยนทุกชีวิตระเบิด แบบที่นายชอบ ตำหนิฉัน Chuck Versus the Break-Up (2008)
You're not the only one who can get the drop on someone.แกไม่ใช่คนเดียวหรอกที่เข้าห้องคนอื่นได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You think Sucre make the drop on time?คุณจะลองมาคิดดูใหม่? / มันจะเสียทั้งเงินและเวลา Prison Break: The Final Break (2009)
Those bears won't get the drop on me, Bella.หมีพวกนั้นไม่ได้แอ้มฉันแน่เบลล่า The Twilight Saga: New Moon (2009)
It's not every day someone gets the drop on me.ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะ ที่มีคนเอาปืนจ่อฉันก่อนได้ Bulletproof (2009)
Unlikely, amigo- - I just heard the dime drop on your sorry ass.เปล่าวะ แต่แค่รู้มาว่าแกคงงานเข้า Killing Your Number (2009)
You think Sucre make the drop on time?นายว่า ซูเครจะเอาเงินไปเข้าทันไหม Free (2009)
She wants to drop on me in a controlled environment,เธออยากจะทิ้งฉัน ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม The Treasure of Serena Madre (2009)
Any minute the whole world is gonna drop on you.ยิ่งเวลาผ่านไป นายยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะ RED (2010)
Or do you believe the gods will drop one from the skyหรือเจ้าเชื่อว่าพระเจ้า จะส่งมันลงมาจากท้องฟ้า Delicate Things (2010)
- What, you... you never drop one?คุณไม่เคยโกหกซักครั้งเลยหรอ? Blink (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
肩を落とす[かたをおとす, katawootosu] (exp,v5s) to drop one's shoulders [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top