Search result for

อดอาหาร

(35 entries)
(0.3728 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดอาหาร-, *อดอาหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดอาหาร[V] starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fastingอดอาหาร,การอดอาหาร,ขณะกระเพาะว่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What kind of man lies about starving children to save his own skin?ผู้ชายเเบบไหนกันที่โกหกเรื่องลูกที่อดอาหาร เพื่อช่วยตัวของเขาเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
- You probably have a tear in your esophagus from the coughing, and that can be very serious.ในหลอดอาหารของคุณจากการไอ และนั่นเป็นที่น่ากังวลมาก 4 Days Out (2009)
I starved them, like you ordered, sir.ข้าอดอาหารพวกมันตามที่ท่านสั่งแล้วครับ Innocents of Ryloth (2009)
Yeah. They're hiring a new fry cook for the night shift.ใช่ เขากำลังจ้างพ่อครัวทอดอาหารกะกลางคืน Everybody Says Don't (2009)
Anoenow he can't stick it out through a whole dinner?แต่ตอนนี้แค่นั่งอยู่ตลอดอาหารค่ำเค้าก็ทำไม่ได้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
The pepper burned holes in her esophagus. And she was in a medically induced coma for three days.หลอดอาหารทะลุ เธอนอนโคม่าอยู่ 3 วัน Ballad (2009)
Let me tell you a few things I learned from two years of intense psychotherapy and an esophagus transplant.ฉันขอบอกบางอย่าง ที่ฉันได้รู้ จาก 2 ปีของการบำบัดทางจิต และเปลี่ยนถ่ายหลอดอาหาร Ballad (2009)
I have never stapled a bowel, and I have never resected an esophagus.ฉันยังไม่เคยเย็บลำไส้ และฉันก็ยังไม่เคย เฉือน หลอดอาหาร ออก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
She's totally emaciated.เธอถูกอดอาหารอย่างสิ้นเชิง Reckoner (2009)
Only in the Rita Haslat case she was starved and tortured, and then executed, and there's no sign of postmortem mutilation.มีเพียงกรณีของริต้า ฮาสลาท เธอถูกอดอาหารและทรมาน แล้วฆ่า และไม่มีอะไรถูกตัดไป Reckoner (2009)
In one of her cases, a 7-year-old boy starved to death.หนึ่งในคดีนั้น มีเด็กชายอายุ 7 ปี ถูกอดอาหารจนตาย Reckoner (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starve[VI] อดอาหาร, Syn. famish, underfeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
emberday dayวันสวดมนต์และอดอาหารในศาสนาโรมันคาทอลิก
esophagus(อิซอฟ'ฟะกัส) n.,หลอดอาหาร
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
maw(มอ) n. ปาก คอ คอหอยหรือหลอดอาหารของสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร) ,กระเพาะใต้ลำคอไก่หรือเป็ด,กระเพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
esophagus(n) หลอดอาหาร
fast(n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ
fast(vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ
gullet(n) คอหอย,หลอดอาหาร
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
starveling(adj) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,ยากจน
starveling(n) คนอดอาหาร,คนอดอยาก,คนหิวโหย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top