ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลงใหล

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลงใหล-, *หลงใหล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงใหล(adv) fascinatingly, See also: enticingly, alluringly, Syn. เผลอไผล, สติเฟือน, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเคยอ่านอย่างหลงใหล, Thai Definition: ชอบมากจนไม่อาจควบคุมสติได้
หลงใหลได้ปลื้ม(v) be enchanted, See also: be mad about, be infatuated with, dote on, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้, Example: เขาลืมคำอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนจนหมดสิ้น เพราะมัวหลงใหลได้ปลื้มไปกับสิ่งชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลงใหลก. คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หลงใหลนักร้อง
หลงใหลเลอะเลือน, มีสติเฟือน, เช่น คนแก่มักหลงใหล กินแล้วก็ว่าไม่ได้กิน.
หลงใหลได้ปลื้มก. ตื่นเต้นยินดีเมื่อตนเองหรือผู้อื่นได้ดิบได้ดีเป็นต้น เช่น อย่ามัวหลงใหลได้ปลื้มกับรางวัลจนลืมหน้าที่การงานของตน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're getting the hang of it. When we re-enlist, I'll teach them baseball.พวกเขาเริ่มหลงใหลมันแล้ว เมื่อเรา คัดตัวใหม่ ผมจะสอนเบสบอลให้พวกเขา Airplane! (1980)
It was his obsession. But he never found the city.มันเป็นความหลงใหล แต่เขาไม่เคยพบเมือง เมืองนั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You and your fascination with this place.คุณกับความหลงใหลในที่นี้ *batteries not included (1987)
I have a passion for antiquities.ผมมีความหลงใหล ในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is an obsession, Dad.มันเป็นความหลงใหล, พ่อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You know, how some guys are into blonds and some guys are into killers.คุณก็รู้ ผู้ชายบางคน คลั่งผู้หญิงผมบลอนด์... ...และผู้ชายบางคนก็หลงใหลฆาตกร Basic Instinct (1992)
I understand that you are fond of music, and play very well.ฉันเข้าใจว่าคุณหลงใหลดนตรี และเล่นดนตรีเก่งมาก Episode #1.5 (1995)
I mean, but I am very fond of music. I should dearly love to hear you play and sing.ฉันหมายความว่าฉันหลงใหลดนตรีมาก ฉันอยากฟังคุณเล่นดนตรีและร้องเพลงมากเลย Episode #1.5 (1995)
She's a passionate woman who follows her heart. And I love her.เธอเป็นผู้หญิงที่มีความหลงใหลต่อไปนี้หัวใจของเธอ และฉันรักเธอ The Birdcage (1996)
Fascinating, isn't it?น่าหลงใหลใช่ไหม? James and the Giant Peach (1996)
Fascinating, isn't it? What?น่าหลงใหล ใช่ไหม? James and the Giant Peach (1996)
Tell me.อะไรน่าหลงใหล? James and the Giant Peach (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงใหล[longlai] (v) EN: be misguided ; dote on ; be fatuous  FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
หลงใหล[longlai] (adv) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly
หลงใหลได้ปลื้ม[longlai dāi pleūm] (v, exp) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on  FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore[เล'เบล ฮอร์] (n, slang) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, See also: brand whore, Syn. tag hag

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addict to(phrv) ชอบมาก, See also: หลงใหล, Syn. hook on
drool over(phrv) หลงใหล, See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง, Syn. slobber over, slop over
dote(vi) ให้ความรักมากเกินไป, See also: หลงใหล, ชื่นชมมากเกินไป, เลื่อมใสมากเกินไป, บูชามาก, Syn. adore, cherish, worship, Ant. loathe, hate, despise
fascinate(vi) ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore
gaga(adj) คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
think the world of(idm) ชอบมาก, See also: หลงใหล, รักมาก
idolize(vt) เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize(vi) เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate
make over(phrv) ชื่นชอบมาก, See also: หลงใหล
maniacal(adj) คลั่งไคล้, See also: หลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besot(บิซอท') { besotted, besotting, besots } vt. ทำให้มึนงง, ทำให้งงงวย, ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์, ซึ่งทำให้หลงใหล, ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting
crush(ครัช) { crushed, crushing, crushes } n. ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, บด, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น, บด, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด, ความหลงใหลอย่างมาก, สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก, น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้ปลื้มปิติ, มีเสน่ห์, Syn. bind
enchantingadj. มีเสน่ห์, ซึ่งทำให้หลงใหล
enchantmentn. การทำให้หลงใหล, เสน่ห์, สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell, magic
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก, ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี, ซึ่งทำให้หลงใหล
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย, ภูตผีปีศาจ, มาร, ซาตาน, คนซุกซน, ขี้ยา, คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา

English-Thai: Nontri Dictionary
besot(vt) ทำให้งง, ทำให้มึนงง, ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่, งมงาย, หลงใหล
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้หลงใหล, ทำให้เบิกบาน, ทำให้ปลื้มปีติ
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้หลงใหล, ตรึงใจ, ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล, ความมีเสน่ห์, เสน่ห์, ความตรึงใจ, ความงดงาม
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น, หลงใหล, ที่เคารพบูชา
idolize(vt) รักมาก, เคารพบูชา, หลงใหล, เลื่อมใสมาก
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก, การหลงเสน่ห์, ความหลงใหล
magical(adj) ขลัง, วิเศษ, น่าหลงใหล, เกี่ยวกับเวทมนตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メロメロ[めろめろ, meromero] หลงใหล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top