Search result for

ยืนหยัด

   
40 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนหยัด-, *ยืนหยัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนหยัดก. สู้ไม่ยอมถอย เช่น เขายืนหยัดสู้ได้ตลอด ๕ ยก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
We've got to make a stand.เราจะยืนหยัดสู้ The Great Dictator (1940)
But baseball has marked the time.แต่เบสบอล ยืนหยัดตลอดมา Field of Dreams (1989)
Well, Niki was very insistent that I should give you a call. How do you do?ดี Niki เป็นยืนหยัดมากว่าผมควรจะให้คุณโทร คุณจะทำอย่างไร The Russia House (1990)
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา The Cement Garden (1993)
It is said that he also serves who stands and waits.เชื่อว่า พระองค์ จะตอบแทน คนที่ยืนหยัดและรอ The Education of Little Tree (1997)
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป The Truman Show (1998)
But it wasn't until years later that I began to appreciate how brave she was and how alone she must have felt.แต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น จนหลายปีล่วงไป ฉันจึงได้รู้ซึ้งว่า เธอช่างมีความกล้าหาญ ที่จะยืนหยัดอยู่เพียงลำพัง Anna and the King (1999)
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่ Anna and the King (1999)
Right back to where you always been. And then stand there.กลับไปยังที่ที่เคยอยู่และยืนหยัด The Legend of Bagger Vance (2000)
Despite recent setbacks on the front and escalating hardships at home remember that nothing can dim our fervor for our glorious homeland!ซึ่งหนีสัมพันธมิตรมา เหล่าพลเรือนจงจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว เราต้องยืนหยัดร่วมกัน Malèna (2000)
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together
insistent[ADJ] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
pick up[PHRV] ลุกขึ้น, See also: ยืนหยัดขึ้น
slug it out[PHRV] ยืนหยัดต่อสู้, See also: สู้จนจบ, สู้ไม่ถอย
soldier on[PHRV] มุ่งมั่นทำต่อไป, See also: ยืนหยัดต่อ, ทำงานหนักต่อ
stand fast[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนหยัด (ในความคิดหรือการกระทำ), Syn. hold firm, stand firm, stand pat, stick fast
stand firm[PHRV] ยืนหยัด, See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น, Syn. hold firm, stand fast, stand pat, stick fast
stand to[PHRV] ยืนหยัดในหน้าที่, See also: ทำหน้าที่, Syn. remain at, stay at
stand together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกัน, See also: ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่, Syn. stick together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
stay(vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่
stubborn(adj) ดันทุรัง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ว่ายาก,ยืนหยัด
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top