ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be steadfast

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be steadfast-, *be steadfast*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เปลี่ยนใจ[V] not change one's mind, See also: be steadfast, Ant. เปลี่ยนใจ, Example: แม้พวกนั้นจะให้สินบนผมเท่าไร ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนความคิด
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent   
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top