ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -风-, *风*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[风, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 348
[飘, piāo, ㄆㄧㄠ] to drift, to float, to flutter
Radical: Decomposition: 票 (piào ㄆㄧㄠˋ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 1,527
[飙, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 风; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 4,091
[飓, jù, ㄐㄩˋ] cyclone, gale, typhoon
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  具 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 4,112
[飕, sōu, ㄙㄡ] a chill breeze; to blow; the sound of the wind
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  叟 (sǒu ㄙㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 4,266
[飒, sà, ㄙㄚˋ] bleak; melancholy; the howl of the wind
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 4,300
[飚, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (2)
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  焱 (yàn ㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A particularly fierce 焱 storm 风,  Rank: 4,992
[飑, biāo, ㄅㄧㄠ] storm, whirlwind
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [ideographic] Wind 风 that wraps 包 on itself; 包 also provides the pronunciation,  Rank: 7,109
[飖, yáo, ㄧㄠˊ] floating in the air; drifting on the wind
Radical: Decomposition: 䍃 (yóu ㄧㄡˊ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 7,556
[飐, zhǎn, ㄓㄢˇ] to sway in the wind
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 8,370

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner, #794 [Add to Longdo]
[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] risk; venture; hazard, #831 [Add to Longdo]
[fēng gé, ㄈㄥ ㄍㄜˊ, / ] style, #1,697 [Add to Longdo]
[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] scenery; landscape, #3,277 [Add to Longdo]
[zuò fēng, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥ, / ] style; style of work; way, #3,845 [Add to Longdo]
[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
[fēng guāng, ㄈㄥ ㄍㄨㄤ, / ] a natural scenic view, #6,362 [Add to Longdo]
[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon, #6,508 [Add to Longdo]
[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #6,548 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As if...[CN] 弱不禁的样子还敢逞强 Episode #1.5 (2004)
Always.[CN] 一贯作 The Devil's Advocate (1997)
Perfect.[CN] 景如昔 Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure (2015)
This type of stripe doesn't fit me well, and I hate this style the most![CN] 像这样有花纹的 不但不适合我的 Episode #1.8 (2004)
Waft![CN] 扇 Third Star (2010)
Zero risk.[CN] 零 Humbug (2014)
I'm too grown up to be seduced by a playboy like you.[CN] 对你这种流鬼动心的 毕竟我已经不再是小孩子 Episode #1.8 (2004)
I escaped for my life[JA] 300)blur2}深い闇オレは抜け出した 300)blur2}疾一般逃离 300)blur2}疾風みたいに逃げ出した Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
Rooster?[CN] 凰? Righteous Kill (2008)
I fled like a swift wind[JA] 300)}疾一般逃离 Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
Today...[CN] 奥黛丽本名曹末福 最近老是喜欢在我面前耍威 Episode #1.5 (2004)
What risk?[CN] 什么险? Gomorrah (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top