ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชื่นชอบ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่นชอบ-, *ชื่นชอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่นชอบ[V] be satisfied, See also: be pleased, impress, like, love, be fond of, Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just be yourself, and they'll all adore you.เป็นตัวของตัวเอง เเล้วพวกเขาก็จะชื่นชอบคุณ Rebecca (1940)
Home is favourite.บ้านเป็นที่ชื่นชอบของฉันคิดว่า คุณจะไม่ต้องการให้เรา How I Won the War (1967)
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You told us at dinner that we were eating one of your favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.คุณบอกกับเราว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่เรากำลังรับประทานนั้น เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง Clue (1985)
I know. The people are quite taken with her.ข้ารู้ ประชาชนชื่นชอบเธอนะ The Princess Bride (1987)
- All on computers?แต่ว่า อัตราความชื่นชอบ Big (1988)
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้ The Russia House (1990)
Two minutes for slashing, two minutes for hooking and let's not forget my personal favorite two minutes for high-sticking.สองนาทีสำหรับเจ็บแสบสองนาทีสำหรับ hooking ... ... และให้ไม่ลืมที่ชื่นชอบส่วนตัวของฉัน ... ... สองนาทีสูงติด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That must be Splinter's favorite.ที่จะต้องเป็นที่ชื่นชอบของแตกคอ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน Pulp Fiction (1994)
I asked each of you to discuss one of your favourite poems.ครูเคยขอให้พวกเธอวิเคราะห์ บทกวีที่พวกเธอชื่นชอบ Wild Reeds (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste

English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be with[PHRV] เข้าใจและชอบ (สิ่งที่ทันสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชื่นชอบ
care about[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care for
care for[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care about
drool over[PHRV] หลงใหล, See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง, Syn. slobber over, slop over
favor[VT] ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favour[VT] ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
go in for[PHRV] ชื่นชอบ, See also: สนุกสนานกับ, เลือกชอบ, Syn. go for, go on
have a pick-me-up[IDM] ชื่นชอบบางสิ่ง, See also: ปรารถนาบางสิ่ง
love[N] ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
make over[PHRV] ชื่นชอบมาก, See also: หลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
liking(ไล'คิง) n. ความชอบ,การชื่นชอบ,ความรู้สึกชื่นชอบ, Syn. partiality
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable

English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourably(adv) อย่างเหมาะ,อย่างชื่นชอบ,โดยการสนับสนุน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
likable(adj) น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง

German-Thai: Longdo Dictionary
deshalb(Adv.) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: S. daher, darum, deswegen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top