ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seize

S IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seize-, *seize*
Possible hiragana form: せいぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seize(vt) ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
seize(vt) ฉวยโอกาส, See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ, Syn. take advantage of, grab, utilize
seize(vt) เข้าครอบงำจิตใจ, See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ, Syn. possess, overwhelm
seize(vt) จับกุม, See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ, Syn. arrest, capture, catch, snatch
seize(vt) เข้าใจ
seize(vt) อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย), See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์, Syn. take possession of
seizer(n) ผู้จับกุม, See also: ผู้ยึด, ผู้คว้า
seizer(n) ผู้ครอบครอง, See also: ผู้ยึดครอง, Syn. grabber, snatcher
seize on(phrv) จับ, See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้, Syn. seize upon, seize onto
seize up(phrv) หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seize(ซีซ) vt., vi. จับ, จับกุม, จับตัว, ยึด, ฉวย, ถือเอา, ยึดครอง, ยึดถือ, ชิง, ครอบงำ, ครอบครอง, เข้าใจ, ถือโอกาส., See also: seizable adj. seizer n. seizor n., Syn. take, grasp, apprehend
disseize(ดีซีซ') vt. ยึดครองที่, ครอบครองที่, ไล่ออก., See also: disseisor n. ดูdisseise

English-Thai: Nontri Dictionary
seize(vt) ฉวย, ยึด, จับกุม, ครอบครอง, ถือโอกาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seizeยึด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seize or attachยึดหรืออายัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้ Gandhi (1982)
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น Spies Like Us (1985)
you know we'd do anything for you, but we can't seize that rocket.เราก็อยากช่วยคุณอยู่หรอกนะ Spies Like Us (1985)
Would you seize even the Deer God's forest?คุณจะยึดแม้พระเจ้ากวางเว็บไซต์นั้นป่า? Princess Mononoke (1997)
Catch him! Seize him!ฆ่ามัน ฆ่าเลย The Man in the Iron Mask (1998)
And again. at Seize The Day.ยิ่งถ้าคุณให้เธอฉีกยิ้ม เดินไปรอบๆงานเลี้ยง แล้วทำตัวดีเกินเหตุกับใครๆน่ะนะ Fight Club (1999)
Insolent dog. Seize him.เจ้าหมาบ้า อวดดีนัก จับมันไว้ Mulan 2: The Final War (2004)
You only need the will and determination to seize the opportunity to win.ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการและโหยหา เพียงแต่เราต้องฉกฉวยและไขว่คว้ามันมาเป็นของเรา Kung Fu Hustle (2004)
Seize them!จับพวกเค้าเดี๋ยวนี้! House of Fury (2005)
Dismiss him from the Ministry, and seize all his property.ไล่มันออกไปจากกระทรวง แล้วก้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของมัน The King and the Clown (2005)
Seize him immediately!จัดการพวกมันเดี๋ยวนี้! Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seizeA stranger seized me by the arm.
seizeHe felt himself seized by a strong arm from behind.
seizeHe seized an opportunity to speak.
seizeHe seized her hand and dragged her away.
seizeHe seized me by the neck.
seizeHe seized me by the wrist.
seizeHe seized on the unprecedented opportunity.
seizeHe seized the boy by the arm.
seizeHe seized the pickpocket by the collar.
seizeHe was seized with fear.
seizeHe was seized with sudden chest pains.
seizeHe was seized with uncontrollable rage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัดทรัพย์(v) seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai Definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
มั่วนิ่ม(v) seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai Definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)
ยึดอำนาจ(v) seize the power, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501, Thai Definition: ใช้กำลังและยุทธวิธีถือเอาอำนาจ
เข้ายึดครอง(v) seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai Definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
คว้าโอกาสที่ดี(v) seize the opportunity, Ant. ปล่อยโอกาสที่ดี, Example: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ
ยึดทรัพย์(v) seize property, See also: seize assets, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. ไถ่ถอนทรัพย์, Example: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถยึดทรัพย์นักการเมืองได้เพียงรายหรือสองราย, Thai Definition: ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ตามคำพิพากษา
แย่ง(v) catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
ยึด(v) confiscate, See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound, Example: รถของเขาถูกยึดเพราะหาเงินมาผ่อนไม่ทัน, Thai Definition: ถือสิทธิครอบครองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
ยื้อยุด(v) pull, See also: seize, wrest, draw, hold back, restrain, Syn. ฉุด, รั้ง, Ant. ผลักไส, Example: หญิงชรากัดฟันเดิน แต่เหมือนมีใครยื้อยุดให้ก้าวขาไม่ออก, Thai Definition: ฉุดรั้งไว้
กุมอำนาจ(v) seize power, See also: hold power, be in power, wield power, be in the saddle, Example: ช่วงพ.ศ.สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเศษๆ เป็นช่วงที่กลุ่มอำนาจใหม่สามารถกุมอำนาจในประเทศได้เด็ดขาด, Thai Definition: ยึดอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[āyat sapsin] (n, exp) EN: seize property  FR: saisir les avoirs
อายัดไว้[āyat wai] (v, exp) EN: seize ; attach
บ่ายสี่โมง[bāi sī mōng] (n, exp) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
ชิง[ching] (v) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture  FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชิงอำนาจการเมือง[ching amnāt kānmeūang] (v, exp) EN: wrest political power ; seize political power  FR: s'emparer du pouvoir politique
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce  FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[chok] (v) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away  FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ฉกฉวย[chokchuay] (v) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp  FR: saisir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEIZE S IY1 Z
SEIZED S IY1 Z D
SEIZES S IY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seize (v) sˈiːz (s ii1 z)
seized (v) sˈiːzd (s ii1 z d)
seizes (v) sˈiːzɪz (s ii1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ,   /  ] seize an opportunity; take advantage of situation #12,408 [Add to Longdo]
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ,     /    ] seize the opportune moment; lose no time #27,215 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] seize (bird or animal) #56,256 [Add to Longdo]
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ,     /    ] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts #66,589 [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] seize #317,051 [Add to Longdo]
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, ] seize #317,051 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greifbehälter { m }seize box [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
seize(numéro) สิบหก, 16

Japanese-English: EDICT Dictionary
生前[せいぜん, seizen] (n-adv, n-t) while alive; during one's lifetime; (P) #9,115 [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] (v5r, vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P) #16,270 [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
引っ捕える[ひっとらえる, hittoraeru] (v1, vt) to seize [Add to Longdo]
引っ捕らえる[ひっとらえる, hittoraeru] (v1) to arrest; to capture; to seize [Add to Longdo]
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1, vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior [Add to Longdo]
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price [Add to Longdo]
隙を見付ける[すきをみつける, sukiwomitsukeru] (exp, v1) to seize an opportunity [Add to Longdo]
権力を握る[けんりょくをにぎる, kenryokuwonigiru] (exp, v5r) to seize power [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seize \Seize\, v. t. [imp. & p. p. {Seized}; p. pr. & vb. n.
   {Seizing}.] [OE. seisen, saisen, OF. seisir, saisir, F.
   saisir, of Teutonic origin, and akin to E. set. The meaning
   is properly, to set, put, place, hence, to put in possession
   of. See {Set}, v. t.]
   1. To fall or rush upon suddenly and lay hold of; to gripe or
    grasp suddenly; to reach and grasp.
    [1913 Webster]
 
       For by no means the high bank he could seize.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Seek you to seize and gripe into your hands
       The royalties and rights of banished Hereford?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take possession of by force.
    [1913 Webster]
 
       At last they seize
       The scepter, and regard not David's sons. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To invade suddenly; to take sudden hold of; to come upon
    suddenly; as, a fever seizes a patient.
    [1913 Webster]
 
       Hope and deubt alternate seize her seul. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (law) To take possession of by virtue of a warrant or
    other legal authority; as, the sheriff seized the debtor's
    goods.
    [1913 Webster]
 
   5. To fasten; to fix. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As when a bear hath seized her cruel claws
       Upon the carcass of some beast too weak. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. To grap with the mind; to comprehend fully and distinctly;
    as, to seize an idea.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) To bind or fasten together with a lashing of small
    stuff, as yarn or marline; as, to seize ropes.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, by writers on law, is commonly written
      seise, in the phrase to be seised of (an estate), as
      also, in composition, disseise, disseisin.
      [1913 Webster]
 
   {To be seized of}, to have possession, or right of
    possession; as, A B was seized and possessed of the manor
    of Dale. "Whom age might see seized of what youth made
    prize." --Chapman.
 
   {To seize on} or {To seize upon}, to fall on and grasp; to
    take hold on; to take possession of suddenly and forcibly.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To catch; grasp; clutch; snatch; apprehend; arrest;
     take; capture.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seize
   v 1: take hold of; grab; "The sales clerk quickly seized the
      money on the counter"; "She clutched her purse"; "The
      mother seized her child by the arm"; "Birds of prey often
      seize small mammals" [syn: {seize}, {prehend}, {clutch}]
   2: take or capture by force; "The terrorists seized the
     politicians"; "The rebels threaten to seize civilian
     hostages"
   3: take possession of by force, as after an invasion; "the
     invaders seized the land and property of the inhabitants";
     "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
     [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}]
   4: take temporary possession of as a security, by legal
     authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents
     impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the
     stolen artwork" [syn: {impound}, {attach}, {sequester},
     {confiscate}, {seize}]
   5: seize and take control without authority and possibly with
     force; take as one's right or possession; "He assumed to
     himself the right to fill all positions in the town"; "he
     usurped my rights"; "She seized control of the throne after
     her husband died" [syn: {assume}, {usurp}, {seize}, {take
     over}, {arrogate}]
   6: hook by a pull on the line; "strike a fish"
   7: affect; "Fear seized the prisoners"; "The patient was seized
     with unbearable pains"; "He was seized with a dreadful
     disease" [syn: {seize}, {clutch}, {get hold of}]
   8: capture the attention or imagination of; "This story will
     grab you"; "The movie seized my imagination" [syn: {grab},
     {seize}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 seize /sɛz/ 
  sixteen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top