ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卡-, *卡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[卡, kǎ, ㄎㄚˇ] card, punch card; calorie
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] A card squeezed between 上 and 下,  Rank: 717

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄎㄚˇ, ] to check; to stop; to block; card, #455 [Add to Longdo]
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost, #455 [Add to Longdo]
信用[xìn yòng kǎ, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ, ] credit card, #5,558 [Add to Longdo]
[kǎ chē, ㄎㄚˇ ㄔㄜ, / ] truck, #8,365 [Add to Longdo]
[kǎ tōng, ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, ] cartoon, #8,562 [Add to Longdo]
[kǎ piàn, ㄎㄚˇ ㄆㄧㄢˋ, ] card, #10,364 [Add to Longdo]
[Kǎ lā, ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Kara (Togo), #11,112 [Add to Longdo]
[wǎng kǎ, ㄨㄤˇ ㄎㄚˇ, / ] network card, #11,826 [Add to Longdo]
充值[chōng zhí kǎ, ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄎㄚˇ, ] recharge card (phone), #12,220 [Add to Longdo]
塔尔[Kǎ tǎ ěr, ㄎㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, / ] Qatar, #14,253 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cascara![CN]  Water (1985)
Cut![CN] ! Moonwalker (1988)
Oscar.[CN] 奥斯 Body Heat (1981)
Carol?[CN] 萝? A Lizard in a Woman's Skin (1971)
Bianca![CN] 比安 Léolo (1992)
Yeah.[CN] 比尔 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Monica...[CN] 蒙妮... Yuen fan (1984)
Karin?[CN]  Cries & Whispers (1972)
-Yes.[CN] 蜜儿? When Night Is Falling (1995)
Jessica.[CN] 杰西 The Satanic Rites of Dracula (1973)
Kasurinen.[CN] 塞林 Ariel (1988)
- Arnie![CN] -安尼 The Trouble with Harry (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top