Search result for

unsecurely

(35 entries)
(0.1698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsecurely-, *unsecurely*, unsecure
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unsecurely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unsecurely*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured loanเงินกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unsecured loan (n) เงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
See also: A. secured loan,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, like, I couldn't call you on your totally unsecure phone, but I know who the guy is.ฉันโทรหาเธอไม่ได้เพราะอาจถูกดักฟัง แต่ฉันรู้แล้วว่าเขาเป็นใคร Burn After Reading (2008)
An Ml6 case officer takes a strange girl from an embassy party back to his hotel room where he has an unsecured briefcaseสายลับอังกฤษหิ้วสาวแปลกหน้า จากงานเลี้ยงสถานทูต กลับไปยังห้องพักโรงแรม ที่มีกระเป๋าเอกสารวางหราโดยที่ในนั้น Duplicity (2009)
I detected this audio transmission on an unsecured line.ผมแกะรอยที่มาของคลื่นเสียงได้แล้ว บนสายที่ไม่ปลอดภัย The Good Wound (2009)
And you detected that on an unsecured line?และคุณสืบเจอบนสายที่ไม่ปลอดภัยเหรอ? The Good Wound (2009)
I detected this audio transmission on an unsecured line.ผมตรวจเจอสัญญาณวิทยุ บนคลื่นที่ไม่มีการป้องกัน Desert Cantos (2009)
On an unsecured line.บนคลื่นที่ไม่มีการป้องกัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Sarah, you've got an unsecured exit at 2:00.ซาร่าห์, คุณเจอรปภ. นอกเครื่องแบบที่ 2 นาฬิกา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Found an unsecured node.ไม่ต้องใส่รหัสด้วย A Matter of Life and Death (2010)
Unsecured.ไม่ปลอดภัย The Guardian (2010)
Yeah, that's my I.P. address, but it's unsecured, so I couldn't tell you who all uses the signal.ใช่ครับ นั่นเป็นไอพีอินเตอร์เน็ตของผม แต่มันไม่ได้ใส่รหัสเอาไว้ ผมบอกคุณไม่ได้หรอกครับ ว่าใครแอบใช้สัญญาณอยู่ Get Gellar (2011)
Contacting me on an unsecured frequency?ติดต่อฉันโดยใช้ช่องสัญญานปรกติ Occupation (2011)
I can't tell you these things over an unsecured line, you understand?ฉันบอกเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ที่/Nไม่ปลอดภัยไม่ได้ นายเข้าใจไหม Ua Hopu (2012)
So now I'm going to be that guy calling on an unsecured sat line because your shit ain't functioning.ดังนั้นตอนนี้ฉันจะเป็นคนที่ แต่งตัวประหลาด เรียกร้องให้สายการนั่งที่ไม่มี หลักประกัน เพราะอึของคุณไม่ทำงาน Lone Survivor (2013)
I am calling on an unsecured line.ฉันกำลังเรียกร้องให้สายที่ไม่มี หลักประกัน Lone Survivor (2013)
It's located next to unsecure fire crash.มันตั้งอยู่ใกล้สถานีดับเพลิงมากไป Escape Plan (2013)
I know a place for unsecured loansฉันรู้จักที่จะให้เธอยืมเงิน Bad Guy (2001)
Unsecure perimeter, poor lighting.ไม่มีการรักษาความปลอดภัย แสงก็น้อย The Dark Defender (2007)
You know never to go through an unsecured door, ever.คุณก็รู้ว่าต้องตรวจสอบประตูนี่ให้ปลอดภัยก่อน Saw IV (2007)
You know never to go through an unsecured door, ever.คุณก็รู้ ห้ามผ่านประตูบานนั้นอีกต่อไป Saw IV (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoenkū thī mai mī lakprakan) EN: unsecured loan   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSECURED    AH2 N S IH0 K Y UH1 R D
UNSECURED    AH2 N S IY0 K Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsecured    (j) (uh1 n s i k y u@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungedeckt {adj} [fin.]unsecured [Add to Longdo]
ungesichert {adj}; ohne Sicherheitunsecured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無担保[むたんぽ, mutanpo] (n) unsecured (loan) [Add to Longdo]
無担保債務[むたんぽさいむ, mutanposaimu] (n) unsecured debt [Add to Longdo]
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture [Add to Longdo]
無担保借入金[むたんぽかりいれきん, mutanpokariirekin] (n) unfunded debt; unsecured loan; unsecured debt [Add to Longdo]
無担保貸付[むたんぽかしつけ, mutanpokashitsuke] (n) unsecured loan [Add to Longdo]
無担保貸付金[むたんぽかしつけきん, mutanpokashitsukekin] (n) unsecured debt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top