ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古文

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古文-, *古文*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古文[gǔ wén, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] old language; the Classics; classical Chinese as a literary model, esp. in Tang and Song prose; classical Chinese as a school subject, #25,290 [Add to Longdo]
古文[gǔ wén míng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] ancient civilization, #150,420 [Add to Longdo]
古文[gǔ wén huà, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] ancient civilization, #642,118 [Add to Longdo]
古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经 [Add to Longdo]
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古文[こもん, komon] (n) (1) ancient writing (i.e. Edo-period or older); classical literature; (2) ancient Chinese character (pre-Qin period); (P) [Add to Longdo]
古文[こもん, komon] (n) (abbr) (obsc) kanji [Add to Longdo]
古文[こぶんがく, kobungaku] (n) paleography; the study of ancient writings [Add to Longdo]
古文[こもじ;こもんじ, komoji ; komonji] (n) (obsc) kanji [Add to Longdo]
古文[こもんじょ(P);こぶんしょ, komonjo (P); kobunsho] (n) ancient documents; archives; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He came across some old documents in the closet.彼は物置の中で偶然いくつかの古文書を見つけた。
She came across some old documents in the closet.彼女は物置の中で偶然いくつかの古文書を見つけた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They drew their power from a series of ancient texts.[JA] 彼らは、古文書の力を引き出した The Devil's Rock (2011)
I lead a band of plundering vandals to the greatest archeological find in recorded history, thus enabling the kidnap and/or murder of the royal family.[CN] 我带了一支破坏大队 做历史上最伟大的古文明探险 而这么做居然导致了 皇室家族被绑架 Atlantis: The Lost Empire (2001)
- Cyrillic. From syria?[CN] 斯拉夫古文 叙利亚来的? Terminal Velocity (1994)
Awesome. These are really, really old.[JA] 凄いな、古文書みたいに古いものだ Deathgasm (2015)
As you know, this sort of artifact sometimes contains hidden text.[JA] かような古文書には 秘密が隠されておる The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Numerous ancient cultures all over the globe agree that Atlantis possessed a power source of some kind more powerful than steam, than coal.[CN] 全世界有许多古文明都认同 亚特兰蒂斯有某种能源 比蒸气 煤 更有力 Atlantis: The Lost Empire (2001)
A proud moment indeed![CN] 主办国印度,展现出古文明之美 Dangal (2016)
The name he's using, "Al Tha'r"... in ancient Arabic means "revenge."[CN] 对了,他化名"阿尔塔" 那是阿拉伯古文"复仇" Executive Decision (1996)
We also found 5000 church bells, 300 trolley cars, 3 million books, and thousands of Torahs.[JA] さらに 我々は五千個の 教会のベルを見つけました... 300輌の電車や300万冊の本... また何千もの古文書も The Monuments Men (2014)
You can still see the old writing.[CN] 隐约可见这些古文... Prince of Darkness (1987)
My boss thinks I'm out tracking down an ancient manuscript from a private collector.[JA] 探究心が無いと 思われるよ 収集家の 古文書展なんだ Nebraska (2011)
Aguilar was the last person known to have had it in his possession.[CN] 神或者其它远古文明 给我们留下了理解人类为何会有暴力的指路图 Assassin's Creed (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古文[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top