ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put on-, *put on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put on(phrv) วางบน, Syn. fit on, get on
put on(phrv) สวม, See also: สวมใส่, Syn. draw off, draw on
put on(phrv) ทำให้ติด, See also: เปิด ไฟ, Syn. be on, come on
put on(phrv) เริ่มทำงาน
put on(phrv) (น้ำหนัก) เพิ่ม, See also: ขนาด เพิ่ม, Syn. put back, take off
put on(phrv) เร่งความเร็ว
put on(phrv) เพิ่ม, See also: เติม, Syn. stick on
put on(phrv) หมุนเข็มนาฬิกา, See also: หมุนเวลา, Syn. go back, put ahead
put on(phrv) ทำให้เกิดขึ้น, Syn. be on, have on
put on(phrv) บอกให้ขึ้น (เวที), See also: บอกให้เข้าสู่สนามกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120, 000 ตัวอักษรต่อวินาที

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
We're going to put on the extra summer deputies as soon as possible.เราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด Jaws (1975)
I'll never put on a life jacket again.ผมจะไม่ใส่เสื้อชูชีพอีกเเล้ว Jaws (1975)
Put on a little toilet paper.เอากระดาษมาซับ ผมหยิบให้ Oh, God! (1977)
Put on the brakes!ใส่เบรก! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You mean like what sort of cream I put on my face at night, what position I like to sleep in?คุณหมายถึงเช่นสิ่งที่จัดเรียงของครีมฉันใส่บนใบหน้าของฉันในเวลากลางคืน สิ่งที่ตำแหน่งที่ผมชอบที่จะนอนใน? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I think I'll put on something more... appropriate.ข้าว่าจะสวมอะไรที่เหมาะสมกว่านี้สักหน่อย Return to Oz (1985)
Put on the red record.เปิดแผ่นสีแดงสิ *batteries not included (1987)
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit.เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้ Field of Dreams (1989)
I was making ziti with meat gravy... and I'm planning to roast some peppers over the flames... put on some string beans with olive oil.และว่าจะเผาพริกหยวก บนเตานั่น ใส่ถั่วฝักยาวกับน้ำมันมะกอก และมีเนื้อชิ้นสวย Goodfellas (1990)
If you say she did, and that got her put on a psych ward stopped her from killing again, wouldn't that be worth it?ถ้าคุณบอกว่าเธอทำ เธอจะต้องไปอยู่ โรงพยาบาลบ้า... ...และนั่นจะเป็นการหยุดเธอไม่ให้ฆ่าใครได้อีก มันไม่คุ้มเหรอ? Basic Instinct (1992)
[ Gun Clicks ] I w-was put on to shoveling coal.ผมถูกสั่งให้ไปตักถ่านหิน Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put on500 policemen were put on strict alert.
put onAfter getting married, my wife put on five pounds.
put onAs I felt cold, I put on my overcoat.
put onAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
put onDon't mention that she's put on weight.
put onEvery insult was put on him.
put onFirst John put on his coat, and then he picked up his hat.
put onFold the napkins at put one by each plate.
put onHe insult was put on him.
put onHe put on airs in her presence.
put onHe put on an air of innocence.
put onHe put on a suicide act.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตลาด(v) market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai Definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ทำเบ่ง(v) put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai Definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
ล้วง(v) pick, See also: put one's hand into, Syn. ล้วงมือ, สอด, Example: การยืนคุยกับผู้ใหญ่แล้วล้วงกระเป๋ากางเกงนั้นเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ, Thai Definition: เอามือสอดเข้าไปในที่ซึ่งเป็นช่องเป็นรู, ตามปกติมักใช้เพื่อเอาสิ่งซึ่งอยู่ในช่องในรูออกมา
วางท่า(v) put on airs, See also: put on an affected pose, assume affectedly, Syn. ไว้ยศ, Example: เขากล้าวางท่าแบบนี้เพราะถือว่ามีพรรคพวกหนุนหลัง, Thai Definition: ทำกิริยาว่าเหนือกว่าผู้อื่น
วางก้าม(v) put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai Definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
เก๊ก(v) put on airs, See also: be pretentious, be stuck-up, Syn. วางท่า, วางมาด, Example: นักร้องวงนี้เก็กทุกคน ไม่รู้ว่าจะเก็กทำไม หล่อก็ไม่หล่อ ร้องเพลงก็ไม่เพราะ, Notes: (จีน), (ปาก)
เข้ารูปเข้ารอย(v) put on the right track, Syn. เข้าที่, เข้าที่เข้าทาง, Example: โครงการนี้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเพราะมีผู้รู้คอยให้คำปรึกษา, Thai Definition: ถูกกับแบบแผน
เข้าเจ้าเข้านาย(v) play up to people of power and influence, See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people, Syn. เข้าเจ้านาย, Example: ถ้าใครคิดจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ต้องรู้จักเข้าเจ้าเข้านายเสียบ้าง, Thai Definition: รู้จักวิธีเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างสนิทสนม
ป้องหู(v) cup one's ear, See also: put one's hand to one's ear for hearing better, Example: เสียงฟ้าร้องนั้นดูเหมือนอยู่ไกลมาก จนเขาต้องป้องหูฟัง, Thai Definition: ใช้มือบังหูเพื่อกักหรือกั้นเสียงไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่เย็น[chaēyen] (v) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
เก๊ก[kek] (v) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up
ครอง[khrøng] (v) EN: put on ; wear  FR: endosser
ครอบ[khrøp] (v) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap  FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
ก้มหน้าก้มตา[kom nā kom tā] (xp) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.
กอดคอ[køtkhø] (v, exp) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together  FR: accoler
กดความ[kotkhwām] (v) EN: get a case quashed ; get proceedings put on the back burner
กระจายเสียง[krajāisīeng] (v) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show  FR: radiodiffuser ; émettre
แลบลิ้น[laēp lin] (v, exp) EN: put on one's tongue ; stick out one's tongue  FR: tirer la langue

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, / ] put on record; enter (a case) in the records #7,952 [Add to Longdo]
摆架子[bǎi jià zǐ, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚˋ ㄗˇ, / ] put on airs; assume great airs #73,859 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichgesetztput on a level with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (suf, v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important #18,866 [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r, vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r, vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) #19,775 [Add to Longdo]
着る(P);著る[きる, kiru] (v1, vt) (1) to wear (in modern Japanese, from the shoulders down); to put on; (2) to bear (guilt, etc.); (P) #19,999 [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
すかす[sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
ダイエットふりかけ[daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant [Add to Longdo]
ブレーキを掛ける[ブレーキをかける, bure-ki wokakeru] (exp, v1) to put on the brakes; to put a stop to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put on
   adj 1: adopted in order to deceive; "an assumed name"; "an
       assumed cheerfulness"; "a fictitious address"; "fictive
       sympathy"; "a pretended interest"; "a put-on childish
       voice"; "sham modesty" [syn: {assumed}, {false},
       {fictitious}, {fictive}, {pretended}, {put on}, {sham}]
   v 1: put clothing on one's body; "What should I wear today?";
      "He put on his best suit for the wedding"; "The princess
      donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately
      robes"; "He got into his jeans" [syn: {wear}, {put on},
      {get into}, {don}, {assume}]
   2: add to something existing; "She put on a sun room"
   3: put on the stove or ready for cooking; "put on the tea,
     please!"
   4: carry out (performances); "They turned in a splendid effort";
     "They turned in top jobs for the second straight game" [syn:
     {put on}, {turn in}]
   5: add to the odometer; "He put on 1,000 miles on this trip"
   6: prepare and supply with the necessary equipment for execution
     or performance; "mount a theater production"; "mount an
     attack"; "mount a play" [syn: {mount}, {put on}]
   7: apply to a surface; "She applied paint to the back of the
     house"; "Put on make-up!" [syn: {put on}, {apply}]
   8: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]
   9: increase (one's body weight); "She gained 20 pounds when she
     stopped exercising" [syn: {gain}, {put on}] [ant: {lose
     weight}, {melt off}, {reduce}, {slenderize}, {slim}, {slim
     down}, {thin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top