ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รีบด่วน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รีบด่วน-, *รีบด่วน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's she doing? Oh, you'll be thanking me later. It's a long journey and Beaver gets pretty cranky when he's hungry.ไว้ขอบคุณฉันทีหลัง เดินทางรีบด่วนจัดของไว้เผื่อหิว The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We don't normally use it for services like these because it's not urgent.สำหรับงานประเภทนี้ ปกติเราจะไม่ใช้สัญญาณไฟ เพราะว่ามันไม่รีบด่วน [Rec] (2007)
Right there, you made a judgment call.นั่นไง เห็นไม๊ ? นายรีบด่วนตัดสิน Spider-Man 3 (2007)
Let's just wait till Doctor Hatcher comes back with something, before you go jumping the Kalashnikov.รอ ดร แฮชเชอร์กลับมาก่อน ก่อนนายจะรีบด่วนสรุปอะไร Hot Fuzz (2007)
Not our most pressing problem now.ไม่ใช่ปัญหารีบด่วนเลยตอนนี้ Episode #2.7 (2008)
You need to hurry. We're running out of time.คุณต้องรีบด่วน เวลาเรากำลังจะหมด Revelation Zero: Part 1 (2010)
I need to speak to Arthur as a matter of urgency.ข้าจำเป็นต้องคุยกับอาเธอร์อย่างรีบด่วน The Tears of Uther Pendragon (2010)
But I guess we had some concerns that seemed more pressingแต่ผมเดาว่าเราน่าจะ มีเรื่องอื่นที่ดูรีบด่วน Those Kinds of Things (2011)
Before we jump to any conclusions, we need to verify the witness signatures.ก่อนที่เราจะรีบด่วนสรุป เราต้องตรวจลายมือชื่อพยานก่อน Where There's a Will (2011)
Don't jump to any conclusions.อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป Countdown (2011)
Wow.ว้าว คุณ รีบด่วนสรุปเร็วไป The Return (2012)
Don't jump to any conclusions.อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป Island of Dreams (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีบด่วน[adj.] (rīpduan) EN: instant   FR: urgent ; pressant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instant[ADJ] รีบด่วน, See also: ทันที, ฉับพลัน
pressing[ADJ] รีบด่วน, Syn. urgent, importunate
urgent[ADJ] เร่งด่วน, See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ, Syn. hasty, Ant. hesitant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
press(vi) เร่งรีบ,เร่ง,เร่งรัด,รีบด่วน
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top