ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be fond of

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be fond of-, *be fond of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I could not help notice that you appear to be fond of him.แต่ฉันไม่สามารถช่วยแจ้งให้ ทราบว่าคุณดูเหมือนจะเป็นรักของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be fond ofShe seems to be fond of talking about herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้ายอ[V] be fond of flattery, Example: เขาบ้ายอเป็นที่หนึ่ง, Thai definition: ชอบให้คนสรรญเสริญตัว, หลงคำที่เขายกยอปอปั้น
รักสวยรักงาม[V] be conscious of one's appearance, See also: be fond of dressing up, be proud of one's appearance, Example: ใครจะรักสวยรักงามเกินเธอนั้น ไม่มีแล้ว, Thai definition: ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
น้ำลายสอ[V] be fond of good food, See also: be very greedy, Syn. น้ำลายหก, น้ำลายไหล, Example: ฉันต้องน้ำลายสอทุกทีเมื่อเห็นผลไม้รสเปรี้ยว, Thai definition: อาการที่อยากกินมากจนน้ำลายมารวมกัน, Notes: (ปาก)
น้ำลายหก[V] be fond of good food, See also: have great appetite for, Syn. น้ำลายไหล, น้ำลายสอ, Example: ส้มตำที่ยกออกมาน่ากินมากจนเขาน้ำลายหก, Thai definition: อาการที่อยากกินมาก
ปฏิพัทธ์[V] love, See also: be fond of, fall in love, be deeply in love, Syn. รักใคร่, ผูกพัน, ชอบ, หลงใหล, Ant. หน่าย, คลาย, Example: ฉันไม่ปฏิพัทธ์เขาถึงอย่างนั้นดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; be fond of ; be keen on   FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[v.] (rak) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore   FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
รักใคร่[v.] (rakkhrai) EN: love ; like ; be fond of   FR: affectionner ; adorer ; aimer
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of   
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿngjai) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by   

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き好む[すきこのむ, sukikonomu] (v5m,vt) to do something by choice; to like; to be fond of [Add to Longdo]
好く[すく, suku] (v5k,vt) to like; to love; to be fond of [Add to Longdo]
新しがる[あたらしがる, atarashigaru] (v5r,vi) to be fond of new things; to hunt after novelties [Add to Longdo]
嗜む[たしなむ, tashinamu] (v5m,vt) (1) (uk) to have a taste for; to be fond of; to have an interest in (e.g. a hobby); (2) to be modest; to be prudent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top