ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be fond of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be fond of-, *be fond of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I could not help notice that you appear to be fond of him.แต่ฉันไม่สามารถช่วยแจ้งให้ ทราบว่าคุณดูเหมือนจะเป็นรักของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be fond ofShe seems to be fond of talking about herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้ายอ(v) be fond of flattery, Example: เขาบ้ายอเป็นที่หนึ่ง, Thai Definition: ชอบให้คนสรรญเสริญตัว, หลงคำที่เขายกยอปอปั้น
รักสวยรักงาม(v) be conscious of one's appearance, See also: be fond of dressing up, be proud of one's appearance, Example: ใครจะรักสวยรักงามเกินเธอนั้น ไม่มีแล้ว, Thai Definition: ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
น้ำลายสอ(v) be fond of good food, See also: be very greedy, Syn. น้ำลายหก, น้ำลายไหล, Example: ฉันต้องน้ำลายสอทุกทีเมื่อเห็นผลไม้รสเปรี้ยว, Thai Definition: อาการที่อยากกินมากจนน้ำลายมารวมกัน, Notes: (ปาก)
น้ำลายหก(v) be fond of good food, See also: have great appetite for, Syn. น้ำลายไหล, น้ำลายสอ, Example: ส้มตำที่ยกออกมาน่ากินมากจนเขาน้ำลายหก, Thai Definition: อาการที่อยากกินมาก
ปฏิพัทธ์(v) love, See also: be fond of, fall in love, be deeply in love, Syn. รักใคร่, ผูกพัน, ชอบ, หลงใหล, Ant. หน่าย, คลาย, Example: ฉันไม่ปฏิพัทธ์เขาถึงอย่างนั้นดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[ānok] (v) EN: love ; adore ; be fond of
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบพอกัน[chøpphø kan] (v, exp) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other  FR: s'apprécier mutuellement
โอ่[ō] (v) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off  FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
โปรด[prōt] (v) EN: like ; favour ; be fond of ; be keen on  FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รัก[rak] (v) EN: love ; be fond of ; be keen on ; cherish ; adore  FR: aimer ; être amoureux (de) ; adorer ; chérir
รักใคร่[rakkhrai] (v) EN: love ; like ; be fond of  FR: affectionner ; adorer ; aimer
ติดใจ[titjai] (v) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of
ติดเนื้อต้องใจ[tit neūa tǿngjai] (v, exp) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き好む[すきこのむ, sukikonomu] (v5m, vt) to do something by choice; to like; to be fond of [Add to Longdo]
好く[すく, suku] (v5k, vt) to like; to love; to be fond of [Add to Longdo]
新しがる[あたらしがる, atarashigaru] (v5r, vi) to be fond of new things; to hunt after novelties [Add to Longdo]
嗜む[たしなむ, tashinamu] (v5m, vt) (1) (uk) to have a taste for; to be fond of; to have an interest in (e.g. a hobby); (2) to be modest; to be prudent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top