Search result for

peg

(111 entries)
(0.0824 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peg-, *peg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peg[VT] ตอกหมุด, See also: ตรึง, ติดหมุด, Syn. hold, clip, staple, Ant. unpin, unclip
peg[VT] จำแนก, See also: แยกแยะ
peg[VT] ขว้าง
peg[N] หมุด, See also: เข็มหมุด, ตะปู, สิ่งที่ใช้ยึดให้อยู่กับที่
peg[N] รอยตอก, See also: รอยบาก
peg[N] ขา (ขาจริงของคนและขาที่ทำด้วยไม้)
peg[N] ตะขอ (สำหรับแขวนเสื้อ)
peg as[PHRV] เห็นว่าเป็น, See also: เข้าใจว่าเป็น
peg leg[N] ขาไม้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขาเทียม
peg leg[N] คนใส่ขาไม้หรือขาเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
unpeg(อันเพก') vt. เอาหมุดออก,ถอนหมุดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
peg(n) ขอ,เดือย,หมุด,หลัก,จุกไม้,แขน
peg(vt) ตรึงไว้,ตอกติด
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peg-shaped toothฟันรูปหมุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pegmatiteหินเพกมาไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peg (vt) ตราหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I should warn Peggy before she serves Kevin those divorce papers.ฉันควรเตือน เพ๊กกี้ ก่อนที่เธอจะเซ็นใบหย่ากับเควิน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
That was pegasus.นั้นมัน กาแล๊คซี่พีกาซัสนี่ Air: Part 1 (2009)
Like Chimera. Pegasus.เหมือนไคเมร่า เพกาซัส Episode #3.1 (2009)
And maybe want to knock her down a peg or two?แล้วอยากจะตอกตะปู ใส่หล่อนสักตัวสองตัวเหรอ? Hairography (2009)
Huh. i never pegged susan as a gun owner.เฮอะ ฉันไม่คิดว่าซูซานจะมีปืน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I never would've pegged you for the babysitting type.ไม่เคยคิดว่าจะเรียกคุณว่าเพื่อเลี้ยงเด็กได้ Invest in Love (2009)
Hmm, didn't peg you for a yam man.อืืม.. หวังว่ามันจะไม่ทำให้คุณเป็น มนุษย์แยมนะ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
It was the right one. I always pegged you for a southpaw.นมขวาหล่ะซิ อย่างที่ฉันชอบขอให้เธอปล่อยมัดซ้าย Easy A (2010)
And Peggy Haplin office left six messagesและทางสำนักงานเพ็กกี้ ฮาพลิน ได้ฝากข้อความเอาไว้ 6 ข้อความ In This Home on Ice (2010)
Actually, many advanced alien civilizations found in the Milky Way and Pegasus galaxies lived in what appeared to be primitive stone architecture that concealed extremely powerful technology.จริงแล้ว ๆ มีหลายอารธรรมของเอเลี่ยน ที่ค้นพบทางช้างเผือกและเปกาซัสแกแล็คซี่ อาศัยอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น Human (2010)
I pegged you as a professional, but clearly, you lack the necessary artistry.ผมจัดคุณไว้ในหมู่ของพวกมืออาชีพ แต่เห็นได้ชัด คุณยังขาดชั้นเชิงทางศิลปะ 9 Crimes (2010)
To tell Peggy Haplin she should have made you sheriff.ไปบอกเพ็กกี้ ฮาพลิน เธอควรสถาปนาให้คุณ เป็นนายอำเภอ Polly Wants a Crack at Her (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pegThe meaning of the 'dollar peg' is "stick with the strong countries."
pegHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
pegThe wooden pieces are fastened with a peg.
pegJack and Peggy were married by the Rev. John Smith.
pegA round peg in a square hole. [Idiom]
pegIt is difficult to peg the direction of interest deregulation.
pegI hung my hat on the peg.
pegJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
pegIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
pegI had him pegged for a one-rounder at most.
pegFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
pegPeggy did not go to see the drama, and neither did I.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป๊ก[N] peg, See also: pin, thumbtack, Syn. หมุด, เข็มหมุด, Example: เขาเอาเป๊กไม้หนีบผ้าที่ซักแล้ว, Count unit: ตัว, Notes: (ทับศัพท์)
เป๊ก[CLAS] peg, Example: คุณตากินเหล้าวันละเป๊กเป็นประจำ, Thai definition: มาตราตวงเหล้า
ตรึงราคา[V] peg the price, See also: fix the price, Example: กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้, Thai definition: ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊ง[n.] (kong) EN: peg of liquor   
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg   FR: coin [m] ; cale [f]
ไม้หนีบ[n.] (māinīp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[n. exp.] (māinīp phā) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)   FR: pince à linge [f]
มอญ[n. prop.] (Møn ) EN: Mon ; Peguan   
หมุด[n.] (mut) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot   FR: cheville [f] ; clavette [f]
นกแก้ว[n.] (nok kaēo) EN: parrot   FR: perroquet [m] ; papegai [m] (vx)
เป๊ก[n.] (pek = pēk) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack   FR: punaise [f] ; petit clou [m]
พะโค[n. prop.] (Phakhō) EN: Pegu   
ผู้รับบาป[n.] (phūrapbāp) EN: scapegoat   FR: bouc émissaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEG    P EH1 G
PEGS    P EH1 G Z
PEGG    P EH1 G
PEGGY    P EH1 G IY0
PEGGS    P EH1 G Z
PEGUES    P EY1 G EH0 S
PEGGIE    P EH1 G IY0
PEGGED    P EH1 G D
PEGRAM    P EH1 G R AE2 M
PEGLOW    P EH1 G L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peg    (n) (p e1 g)
peg    (v) (p e1 g)
pegs    (v) (p e1 g z)
Peggy    (n) (p e1 g ii)
pegged    (v) (p e1 g d)
pegging    (v) (p e1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pegel {m}; Maß {n}gauge; gage [Am.] [Add to Longdo]
Pegel {m}; Wasserpegel {m}level; water-gauge; water-gage [Am.] [Add to Longdo]
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level [Add to Longdo]
Pegelnullpunkt {m}gauge datum [Add to Longdo]
Pegelregelung {f}level control [Add to Longdo]
Pegelstand {m}water level [Add to Longdo]
Pegelstandort {m}gauging site [Add to Longdo]
Stöpsel {m} | Stöpsel {pl}peg | pegs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
アルペジオーネ[, arupejio-ne] (n) arpeggione (ita [Add to Longdo]
アルペッジョ;アルペジオ;アルペッジオ[, arupejjo ; arupejio ; arupejjio] (n) arpeggio (ita [Add to Longdo]
エムペグ[, emupegu] (n) {comp} MPEG [Add to Longdo]
エムペグツー[, emupegutsu-] (n) {comp} MPEG2 [Add to Longdo]
エムペグプラスプラス[, emupegupurasupurasu] (n) {comp} MPEG++ [Add to Longdo]
クローリングペッグ[, kuro-ringupeggu] (n) crawling peg [Add to Longdo]
ジェイペグ[, jieipegu] (n) {comp} JPEG [Add to Longdo]
スケープゴーティング[, suke-pugo-teingu] (n) scapegoating [Add to Longdo]
スケープゴート[, suke-pugo-to] (n) scapegoat; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伟晶岩[wěi jīng yán, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˊ, / ] pegmatite [Add to Longdo]
勃固[Bó gù, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ, ] Pegu city in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
勃固山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins [Add to Longdo]
勃固河[Bó gù hé, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Pegu river of south central Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
木钉[mù dìng, ㄇㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] peg [Add to Longdo]
衣夹[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] peg [Add to Longdo]
飞马座[fēi mǎ zuò, ㄈㄟ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pegasus (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2 [Add to Longdo]
エムペグプラスプラス[えむぺぐぷらすぷらす, emupegupurasupurasu] MPEG++ [Add to Longdo]
エムペグ[えむぺぐ, emupegu] MPEG [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]
ジェイペグ[じえいぺぐ, jieipegu] JPEG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peg \Peg\ (p[e^]g), v. t. [imp. & p. p. {Pegged}; p. pr. & vb.
   n. {Pegging}.]
   1. To put pegs into; to fasten the parts of with pegs; as, to
    peg shoes; to confine with pegs; to restrict or limit
    closely.
    [1913 Webster]
 
       I will rend an oak
       And peg thee in his knotty entrails. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cribbage) To score with a peg, as points in the game; as,
    she pegged twelwe points. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To identify; to recognize; as, she pegged him as a good
    carpenter; he was pegged as a blowhard as soon as he
    started speaking; he was pegged as a exceptional player
    even in high school.
    [PJC]
 
   4. (Baseball) To throw (a ball); as, he pegged the runner out
    at second.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peg \Peg\ (p[e^]g), n. [OE. pegge; cf. Sw. pigg, Dan. pig a
   point, prickle, and E. peak.]
   1. A small, pointed piece of wood, used in fastening boards
    together, in attaching the soles of boots or shoes, etc.;
    as, a shoe peg.
    [1913 Webster]
 
   2. A wooden pin, or nail, on which to hang things, as coats,
    etc. Hence, colloquially and figuratively: A support; a
    reason; a pretext; as, a peg to hang a claim upon.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the pins of a musical instrument, on which the
    strings are strained. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the pins used for marking points on a cribbage
    board.
    [1913 Webster]
 
   5. A step; a degree; esp. in the slang phrase "To take one
    down a peg."
    [1913 Webster]
 
       To screw papal authority to the highest peg.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       And took your grandees down a peg.  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   6. A drink of spirits, usually whisky or brandy diluted with
    soda water. [India]
 
       This over, the club will be visited for a "peg,"
       Anglice drink.            --Harper's
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Baseball) a hard throw, especially one made to put out a
    baserunner; as, the peg to the plate went wild.
    [PJC]
 
   {peg board}, a board with multiple small holes into which
    pegs can be inserted in different arrays so as to form
    hooks from which to hang tools or other objects for
    convenient access; it is typically hung from a wall in a
    workshop.
 
   {Peg ladder}, a ladder with but one standard, into which
    cross pieces are inserted.
 
   {Peg tankard}, an ancient tankard marked with pegs, so as
    divide the liquor into equal portions. "Drink down to your
    peg." --Longfellow.
 
   {Peg tooth}. See {Fleam tooth} under {Fleam}.
 
   {Peg top}, a boy's top which is spun by throwing it.
 
   {Screw peg}, a small screw without a head, for fastening
    soles.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peg \Peg\, v. i.
   To work diligently, as one who pegs shoes; -- usually with
   on, at, or away; as, to peg away at a task.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peg
   n 1: a wooden pin pushed or driven into a surface [syn: {peg},
      {nog}]
   2: small markers inserted into a surface to mark scores or
     define locations etc. [syn: {peg}, {pin}]
   3: informal terms for the leg; "fever left him weak on his
     sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}]
   4: a prosthesis that replaces a missing leg [syn: {peg}, {wooden
     leg}, {leg}, {pegleg}]
   5: regulator that can be turned to regulate the pitch of the
     strings of a stringed instrument
   6: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the oar
     in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg}, {pin},
     {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}]
   v 1: succeed in obtaining a position; "He nailed down a spot at
      Harvard" [syn: {nail down}, {nail}, {peg}]
   2: pierce with a wooden pin or knock or thrust a wooden pin into
   3: fasten or secure with a wooden pin; "peg a tent" [syn: {peg},
     {peg down}]
   4: stabilize (the price of a commodity or an exchange rate) by
     legislation or market operations; "The weak currency was
     pegged to the US Dollar"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEG
     PCI Express for Graphics (PCIe, Intel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PEG
     Platform European Grid [conference] (grid)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top