Search result for

อืดอาด

(39 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อืดอาด-, *อืดอาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อืดอาด[ADV] tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
อืดอาด[ADJ] tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด[V] be tardy, See also: be dilatory, be slow, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: หลายคนที่เคยขึ้นโรงพักบ่นนักบ่นหนาว่า การบริการอืดอาดล่าช้า ทำให้เสียเวลาเป็นวันๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อืดอาดว. เฉื่อยชา, ยืดยาด.
ฉำแฉะอืดอาดล่าช้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No more dawdlin' now.เลิกอืดอาดได้แล้ว Greatness Achieved (2008)
Wouldyoutwo quit horsing around?เธอสองคนมัวแต่อืดอาด ยืดยาดอะไรกัน Albification (2009)
You may have noticed that we don't like dawdling.เจ้าน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่ชอบพวกอืดอาด Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Release it up!อย่ามัวอืดอาดGuadalcanal/Leckie (2010)
You don't need to touch every locker! Come on!อย่าอืดอาด เร็วๆเข้า! The Perfect Storm (2010)
Are we talking slow zombies, fast zombies?เราพูดถึงซอมบี้อืดอาดหรือซอมบี้ปรู๊ดปร๊าด? The Benefactor Factor (2011)
Dawdling what? The Pacific Ocean?มัวแต่อืดอาดทำอะไร มหาสมุทรแปซิฟิกเหรอ Me Too, Flower! (2011)
- What is it?โทรลล์ภูเขามันโง่เง่าอืดอาด เจ้าตัวเล็ก มันไม่เห็นห The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
You were slower than I expected.อืดอาดกว่าที่คิด Walk of Punishment (2013)
Really passive.เล่นอย่างอืดอาด เชื่องช้าเอามาก ๆ Free to Play (2014)
Don't dawdle!อย่ามัวอืดอาดHocus Pocus (1993)
That would be the easy way out. We'll linger. Slowly.โอ้ ไม่ มันเป็นทางออกที่ง่ายที่สุด เรามัวแต่อืดอาด James and the Giant Peach (1996)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dawdle[VI] ชักช้าร่ำไร, See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา, Syn. idle, lounge
inert[ADJ] เฉื่อยชา, See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา, Syn. still, unresponsive, lifeless, Ant. energetic
lumpish[ADJ] อืดอาด, See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
poky[ADJ] ช้ามาก, See also: อืดอาด, ยืดยาด, Syn. poky
poky[ADJ] ช้ามาก, See also: อืดอาด, ยืดยาด, Syn. pokey
clunky[SL] อุ้ยอ้าย, See also: อืดอาด, ชักช้า
ham-handed[SL] งุ่มง่าม, See also: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว
sternforemost[ADV] อืดอาด, See also: เก้งก้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
phlegmatical(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
unapt(อันแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่บังควร,ไม่เหมาะ,ไม่มีประสิทธิภาพ,เชื่องช้า,อืดอาด., See also: unaptly adv. unaptness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด

German-Thai: Longdo Dictionary
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top