ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -點-, *點*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[點, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 5,097

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, / ] point; dot; speck; drop; decimal point; point of a scale; point in a theory or argument; downwards-right convex character stroke; a little (usually 一|一点); a jot; beat (of percussion instrument); to draw a dot; to touch slightly; to drip; classifier for i [Add to Longdo]
重点[chóng diǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] to recount (e.g. results of election), #635 [Add to Longdo]
重点[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]
有点[yǒu diǎn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] a little, #747 [Add to Longdo]
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint, #1,954 [Add to Longdo]
地点[dì diǎn, ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] place; site; location; venue, #2,285 [Add to Longdo]
点头[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, / ] nod, #3,505 [Add to Longdo]
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] hot spot; point of special interest, #3,584 [Add to Longdo]
焦点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] focus; focal point, #3,702 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Faster.[CN] 再快 Seven Something (2012)
Closer.[CN] 近一 From Paris with Love (2010)
Lower it.[CN] 低. It All Starts Today (1999)
Careful.[CN] 小心 快 Special 26 (2013)
Grow up.[CN] 成熟 The Descendants (2011)
Don't you even once want to hail your people, my lady?[CN] 難道你一都不想向您的人民致意嗎,女主人? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Hurry![CN] 快 Your Place or Mine (1998)
At 6:00.[CN] 6 The Mother and the Whore (1973)
Absolutely.[CN] 一也不 Night Wind (1999)
So that you'll forgive me a little bit[JA] そうすれば、少しは僕を許すことができるだろう 這樣你才會原諒我一 Cape No. 7 (2008)
Watch it![CN] 小心! Corpse Bride (2005)
Come on![CN] 快,快 Barbie in the Nutcracker (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top