ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จับใจ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับใจ-, *จับใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับใจ[V] impress, See also: imprint, Syn. จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ, Example: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก, Thai definition: เป็นที่พอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suffocate in summer, freeze to death in winter.หน้าร้อนก็ร้อนตับแล่บ, หน้าหนาวก็หนาวจับใจCinema Paradiso (1988)
Aqui; over here!เขามาแล้ว มีอะไรดีกว่านี้นะ เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม จับใจ บนถนนของอะกราบาห์ Aladdin (1992)
This land holds great beauty!ดินแดนนี้สวยงามจับใจ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Lovely.จับใจครับ As Good as It Gets (1997)
Gorgeous.สวยจับใจ As Good as It Gets (1997)
"Swinging in the Breeze" or...จับใจอย่างพลิ้วแผ่วในสายลม The Legend of 1900 (1998)
Josie, maybe Gus has a point.โจซี่ / บางทีกัสอาจจะจับใจความได้แล้วนะ Never Been Kissed (1999)
compelling stuff.จับใจจริงๆ Never Been Kissed (1999)
End of the world be mighty coldสุดแนวเขา ช่างหนาวจับใจ Ice Age (2002)
End of the world be mighty coldสุดแนวเขา ช่างหนาวจับใจ Ice Age (2002)
I was scared, scared out of my mind.ชั้นเลยกลัว กลัวขึ้นมาจับใจ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It's beautiful, heartbreaking poetry, but it's not on any tests.มันเป็นกลอนที่ไพเราะ จับจิตจับใจฉันมากเลย ไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตาม My Girl and I (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewitching[ADJ] จับใจ, See also: อย่างหลงใหล, Syn. beguiling, enchanting
entrance[VT] จับใจ, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. charm, enchant, fascinate
fetch[VI] ดึงดูดใจ, See also: จับใจ
gather from[PHRV] จับใจความจาก, See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก, Syn. understand by
inspiring[ADJ] จับใจ, See also: ทรงอิทธิพล
prepossess[VT] ครอบงำจิต, See also: จับใจ, มีอคติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
mesmerise(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.
mesmerism(เมช'เมอริสซึม) n. การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้งง,การทำให้จับใจ., See also: mesmeric adj. mesmerist n.
mesmerize(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
mesmerism(n) การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้จับใจ
mesmerize(vt) สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้จับใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top