Search result for

จับใจ

(35 entries)
(0.0781 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับใจ-, *จับใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับใจ[V] impress, See also: imprint, Syn. จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ, Example: เพลงของคิทาโรจับใจฉันยิ่งนัก, Thai definition: เป็นที่พอใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
Wonderful speech Dominicพูดได้จับใจ โดมินิค Quantum of Solace (2008)
And Hannah said: 'That... painting captured the essence... of that woman better than any photograph'.ฮานา พูดว่า ภาพเขียนนี้ จับใจ ผู้หญิง มากกว่า จะเป็นแค่ ภาพ Made of Honor (2008)
I had an audience with Chacha earlier.หลายปีแล้วซินะ ที่ข้าไม่ได้พบนาง นอกจากจะโตขึ้นแล้ว แถมยังงามจับใจ Goemon (2009)
You know, the way you use your mental illness To help these kids is really inspiring.เวลาคุณใช้อาการป่วยทางจิตของคุณ มาช่วยเด็กๆพวกนี้ ช่างน่าจับใจ Acafellas (2009)
That's beautiful, dude.นั่นจับใจมาก เพื่อน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I mean, I got a little lost in the middle, but I found my way back.หนูหมายถึง หนูอาจงงๆไปช่วงกลางๆ แต่หนูก็พอจับใจความได้ค่ะ Easy A (2010)
You're done. Laos?พี่คะ,ซาลาเปาสีขาวบริสุทธิ์ช่างจับใจฉัน Our Family Wedding (2010)
Kind words indeed fromเป็นคำที่จับใจนัก Voyage of Temptation (2010)
Breathtakingly stunning.สวยจับใจ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Well, putting aside the pig Latin, it's a good thing that you two decided to end the relationship so I didn't have to end it for you.จับใจ ถ้าตัดเรื่อง สระ เอ ล่ะก็ นั่นก็เป็นเรื่องดี The Zazzy Substitution (2010)
Nice. But is it a movie about Jesus?พูดได้จับใจ แต่นี่เป็นหนังเกี่ยวกับพระเยซูรึเปล่า? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewitching[ADJ] จับใจ, See also: อย่างหลงใหล, Syn. beguiling, enchanting
entrance[VT] จับใจ, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. charm, enchant, fascinate
fetch[VI] ดึงดูดใจ, See also: จับใจ
gather from[PHRV] จับใจความจาก, See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก, Syn. understand by
inspiring[ADJ] จับใจ, See also: ทรงอิทธิพล
prepossess[VT] ครอบงำจิต, See also: จับใจ, มีอคติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
mesmerise(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.
mesmerism(เมช'เมอริสซึม) n. การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้งง,การทำให้จับใจ., See also: mesmeric adj. mesmerist n.
mesmerize(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
mesmerism(n) การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้จับใจ
mesmerize(vt) สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้จับใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top