ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมัยนิยม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมัยนิยม-, *สมัยนิยม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนิยม(n) fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมัยนิยมน. ความนิยมในแต่ละสมัย เช่น แต่งตัวตามสมัยนิยม ไว้ผมตามสมัยนิยม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fashionสมัยนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.แล้วท่าทางของหล่อนก็แค่นั้น ไม่มีสมัยนิยมซึ่งฉันคิดว่ามันเหลือทนจริงๆ Episode #1.5 (1995)
A place to escape the modern world and violate its rules...สถานที่ ที่จะหลีกหนีจากความสมัยนิยม และความรุนแรงที่พอดี How to Succeed in Bassness (2009)
A history of pop culture.ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสมัยนิยม The Box (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมัยนิยม[samainiyom] (n) EN: vogue ; mode ; fashion of the period  FR: vogue [ f ] ; mode [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look(n) สมัยนิยม, See also: แบบ, แฟชั่น, Syn. fashion, style
mode(n) แบบนิยม, See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น, Syn. fashion, style
style(n) ความนิยม, See also: สมัยนิยม, แฟชั่น, Syn. fashion, vogue
trend(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม
vogue(n) สมัยนิยม, See also: สิ่งที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashion, trend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น, รูปแบบ, วิธีการ, สิ่งที่กำลังนิยมกัน, แบบสมัยนิยม, คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม, ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make, style, mode, shape, form
fashionableadj. ทันสมัย, ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish, -A. outdated
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
modal(โม'เดิล) adj. เกี่ยวกับแบบหรือวิธี, เกี่ยวกันแบบหรือสมัยนิยม.
modality(โมแดล'ลิที) n. แบบ, วิธี, แบบนิยม, สมัยนิยม, การใช้วิธีบำบัดหรือสิ่งใช้บำบัด (มักเป็นกายภาพบำบัด)
mode(โมด) n. วิธีการ, แบบ, ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) , ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้, แบบนิยม, แฟชั่น, สมัยนิยม
modernity(มอเดอ'นิที) n. สมัยนิยม
modish(โม'ดิช) adj. เป็นไปตามสมัยนิยม, ทันสมัย., See also: modishness n., Syn. stylish, Ant. dated
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม, แนวโน้มเอียง, แนวความคิด, ทิศทาง, แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง, มีแนวโน้มเอียง, โน้มเอียง, โน้มน้าว
vogue(โวก) n. สมัย, สมัยนิยม, ความนิยม, แฟชั่น, ยุค, สิ่งที่เป็นสมัยนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
fashion(n) รูปแบบ, แบบ, สมัย, แฟชั่น, สมัยนิยม
fashionable(adj) ตามแฟชั่น, ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
modern(adj) สมัยใหม่, สมัยนิยม, ทันสมัย, ตามสมัย
modish(adj) ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
vogue(n) ความนิยม, แฟชั่น, ยุค, สมัยนิยม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top