ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -过-, *过*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[过, guò, ㄍㄨㄛˋ] pass; to go across, to pass through
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 46

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guò, ㄍㄨㄛˋ, / ] (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo, #74 [Add to Longdo]
[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic), #251 [Add to Longdo]
[guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] course of events; process, #376 [Add to Longdo]
[guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙, / ] (in the) past; former; previous; to go over; to pass by, #438 [Add to Longdo]
[jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] to pass; to go through; process; course, #471 [Add to Longdo]
[chāo guò, ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ, / ] to surpass; to exceed; to outstrip, #630 [Add to Longdo]
[guò lái, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, / ] to come over; to manage; to handle; to be able to take care of; also pr. guo4lai5, #1,147 [Add to Longdo]
[cuò guò, ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] to miss (train, opportunity etc), #1,860 [Add to Longdo]
[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] celebrate the New Year, #2,564 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did.[CN] -我量 Battle of Britain (1969)
- Yes.[CN] -有 Police Academy: Mission to Moscow (1994)
But...[CN] 不 In the Line of Duty 4 (1989)
- Never?[CN] 从来没抽? The Band Wagon (1953)
Not now![CN] 不要 Mobile Suit Gundam F91 (1991)
Come on.[CN] 放马 Robin and Marian (1976)
Yes.[CN] 去 The Wrong Man (1956)
Turn around.[CN] 转 Underworld U.S.A. (1961)
Come along.[CN]  The Witches (1966)
Come on.[CN]  Home Alone (1990)
Come here.[CN]  The Scarlet Empress (1934)
Hey, Davis![CN] 大维  Bonnie and Clyde (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top