Search result for

pin

(193 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pin-, *pin*
Possible hiragana form: ぴん
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

English-Thai: Longdo Dictionary
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PIN[ABBR] เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
pin[N] เข็มหมุด, See also: หมุด, Syn. peg
pin[N] เข็มกลัด
pin[N] ปิ่นปักผม, Syn. hairpin
pin[N] พิน (กีฬาโบว์ลิ่ง)
pin[N] ที่หนีบผ้า, See also: ตัวหนีบผ้า
pin[N] หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ
pin[N] ลิ่ม
pin[N] เรื่องเล็กน้อย, See also: เรื่องไม่สำคัญ, เรื่องนิดหน่อย, Syn. trifle
pin[VT] กลัดติด, See also: ยึด, ตอก, หนีบ, กลัด, ตรึง, Syn. bind, clasp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
pinafore(พิน'นะฟอ,โฟ) n. ผ้ากันเปื้อนของเด็ก,ผ้าอ้อมของเด็ก, Syn. apron
pince-nez(แพนซ'เน) n. แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
pineal bodyเป็นต่อมเล็ก ๆ ยังไม่ทราบหน้าที่แน่นอน แต่จะหดหายไปเมื่ออายุมากกว่า 7 ปี แต่เชื่อว่าต่อมนี้มีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ช่วยกระตุ้น ACTH ทำให้เข้าสู่วัยรุ่นช้าออกไป
pineapple(ไพนฺแอพ'เพิล) n. สับปะรด,ลูกระเบิดมือ
ping(พิง) n. (เสียง) ดังเปรี้ยง,เสียงดังกล่าว, See also: pinger n. เครื่องทำให้เกิดเสียงดังกล่าว
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง

English-Thai: Nontri Dictionary
pin(n) เข็มหมุด,เข็มกลัด,ปิ่น,เข็ม,สลัก,เหรียญตรา,ลูกบิด
pin(vt) กลัด,ปัก,ตอก,ตรึง,หนีบ
pinafore(n) ผ้าอ้อม
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม
pine(n) ต้นสน
pine(vi) อยากได้,โศกเศร้า,คิดถึง,ร่วงโรย
pineapple(n) สับปะรด
pinfold(n) คอกสัตว์,ที่คุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pinหมุดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinหมุด, เดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
PIN (personal identification number)พิน (รหัสประจำตัว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pin toothฟันเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincersปากคีบ, คีม, ก้ามปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pine-dipterocarp forestป่าเต็งรังผสมสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pinealomaเนื้องอกต่อมไพเนียล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinhole pupilรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pin ขา เข็ม
ขาของชิป หรือของหัวต่อของสายเคเบิล และ เข็มพิมพ์ของเครื่องพิมพ์จุด [คอมพิวเตอร์]
Pin phoneโทรศัพท์รหัสส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pineสน [TU Subject Heading]
Pine oilน้ำมันสน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pineal bodyไพเนียล บอดีย์ [TU Subject Heading]
pineal glandต่อมไพเนียล, ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างซีรีบรัมพูซ้ายและพูขวา  ในสัตว์ชั้นต่ำทำหน้าที่รับแสง ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pineappleสับปะรด [TU Subject Heading]
Pineapple industryอุตสาหกรรมสับปะรด [TU Subject Heading]
Pineapple juiceน้ำสับปะรด [TU Subject Heading]
Pinus caribaeaสนคาริเบีย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pinguecula (n ) ต้อลม
pink sunday (slang uniq) วันพักผ่อนของคู่รัก, วันอาทิตย์ที่หวานสดใสสำหรับคนที่กำลังมีความรัก, ร้านที่ให้บริการคู่รัก คู่แต่งงาน(Uniue name)
See also: R. happy day
pink sunday (slang uniq) การให้บริการแก่ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เช่น จัดเตรียมงานแต่งงาน การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย
pinky swear (n ) การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you pinning your hopes on that lousy novelist?ทำไมคุณถึงฝากความหวังไว้กับ นักเขียนห่วย ๆ อย่างเขาอีก Absolute (2017)
Against all odds, Kid Chocolate made it out of Grand Rapids, reaching the pinnacle of the sport as he won the middleweight championship of the world.ทั้งที่มีอุปสรรค แต่คิด ช็อกโกแลต ก็ออกจากแกรนด์ราพิดส์ และไปถึงจุดสุดยอดของกีฬานี้ ตอนที่เขาได้แชมป์โลกมิดเดิลเวต CounterPunch (2017)
Ronnie, you don't want to get a pint, do ya?รอนนี่ อยากไปดื่มเบียร์ด้วยกันไหม Smell the Weakness (2017)
Hi, could I get a pint of lager and a glass of red wine, please?ยังอยู่นี่อยู่เหรอ The Widow Maker (2017)
Mate, sorry, could I? - Two pints of lager, please. - Yeah.ความจริง ฉันว่าตอนนี้ ฉันอยากดื่มสักหน่อยแล้ว The Widow Maker (2017)
I'm definitely not bringing you back a pint.อะไรก็ได้ที่ทำให้หายเครียด The Widow Maker (2017)
I'll have a pint, please, Lavatory.ไม่เป็นไร ขอบคุณนะที่รัก ฉันขอสเนกไบต์แก้วหนึ่ง The Widow Maker (2017)
Martin, mate, hold up, let me buy you a pint.มาร์ติน พวก เดี๋ยวสิ ให้ฉันเลี้ยงเบียร์นะ Smell the Weakness (2017)
Can I shift this leg now? I've got pins and needles.ฉันขอขยับขาได้หรือยัง มันชาไปหมดแล้ว Close Encounters (2017)
I produced an all-girls line for Vivid called "Chasin' Pink"ฉันสร้างหนังที่มีแต่สาว ๆ ให้วิวิดชื่อว่า "เชสซิง พิงก์" (เชสซิง พิงก์ ฉบับที่หนึ่ง) After Porn Ends 2 (2017)
If Pink Butterflies beat my Red Dragon that means we lose the championshipถ้าทีมมังกรแดงของฉันแพ้ทีมผีเสื้อสีชมพู ก็คือต้องชวดแชมป์ The Fate of the Furious (2017)
In order for God's eyes to give up all this false pings,การจะให้ตาเทพ เจอตำแหน่งปิงปลอมพวกนี้ The Fate of the Furious (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pinAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
pinActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
pinAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
pinA pinch hitter was brought into action in the last inning.
pinA pine stands in front of his house.
pinAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
pinBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
pinHe always keeps his room as neat as a pin.
pinHe appeared as a pinch hitter in the game.
pinHe is in the pink.
pinHe is proud of never having been beaten in ping-pong.
pinHe pinched and scraped for many years to save money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับปะรด[N] pineapple, Example: ผลไม้บางสายพันธุ์เชื่อว่านำมาจากเกาะชวา เช่น สับปะรดและส้มโอพันธุ์ปัตตาเวีย, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ananas comosus Merr. ในวงศ์ Bromeliaceae ไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอ ขอบใบมีหนาม ผลมีตาโดยรอบ กินได้ รสเปรี้ยวๆ หวานๆ
หยิก[V] pinch, See also: nip, Example: พี่คนโตอาจจะแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักจากแม่, Thai definition: เอาเล็บกดให้เป็นรอย, เอานิ้วมือบีบทำนองแหนบ
เข็มหมุด[N] pin, Syn. หมุด, Example: ลุงเอาปลายเข็มหมุดมาลนเปลวเทียน แล้วขดงอเป็นเบ็ดสำหรับตกปลา, Count unit: ตัว, Thai definition: โลหะรูปร่างเรียวเล็ก หัวเป็นปุ่ม ปลายแหลม ใช้กลัดหรือติดผ้าและกระดาษ เป็นต้น
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม
คีบ[V] pinch, See also: tong, grip, clamp, nip, fork over, Syn. หนีบ, จับ, หยิบ, ถือ, Example: เขาใช้คีมคีบเหล็กที่ร้อนแดงออกมาวางบนทั่ง, Thai definition: เอาปลายสิ่งที่เป็นง่ามเช่นคีมหรือปลายไม้ 2 อันจับสิ่งอื่นให้อยู่
หนีบ[V] pinch, See also: grip, clamp, nip, fork out, Syn. คีบ, บีบ, Example: ฉันกลัวปูหนีบที่นิ้วหัวแม่มือ, Thai definition: คีบหรือบีบให้แรงให้แน่นด้วยของที่เป็นง่ามเช่น ง่ามนิ้วมือหรือตะไกรเป็นต้น
ปิงปอง[N] table tennis, See also: ping pong, Example: นักวิจัยบางท่านกล่าวว่าจะสามารถผลิตหุ่นยนต์ที่เล่นปิงปองกับคนได้, Thai definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แบนตีลูกกลมๆ ซึ่งทำด้วยเซลลูลอยด์ข้ามตาข่ายที่ขึงอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมโต้กันไปมาทำนองเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
ปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. คีมปากนกแก้ว, Example: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู
เป๊ก[N] peg, See also: pin, thumbtack, Syn. หมุด, เข็มหมุด, Example: เขาเอาเป๊กไม้หนีบผ้าที่ซักแล้ว, Count unit: ตัว, Notes: (ทับศัพท์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อังกาบ [n.] (angkāp) EN: Philippine violet   
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body   
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)   
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
บริษัทเดินเรือ[n. exp.] (børisat doēnreūa) EN: shipping company   

CMU English Pronouncing Dictionary
PIN    P IH1 N
PINO    P IY1 N OW0
PINS    P IH1 N Z
PINI    P IY1 N IY0
PINN    P IH1 N
PINE    P AY1 N
PINT    P AY1 N T
PING    P IH1 NG
PINA    P IY1 N AH0
PINK    P IH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pin    (v) (p i1 n)
pine    (v) (p ai1 n)
ping    (v) (p i1 ng)
pink    (v) (p i1 ng k)
pins    (v) (p i1 n z)
pint    (n) (p ai1 n t)
pinch    (v) (p i1 n ch)
pined    (v) (p ai1 n d)
pines    (v) (p ai1 n z)
pings    (v) (p i1 ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average, #911 [Add to Longdo]
平方米[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] square meter, #1,105 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] comment; to comment on; to discuss; commentary, #1,399 [Add to Longdo]
评价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] to evaluate; to assess, #1,436 [Add to Longdo]
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, ] conduct; grade; thing; product; good, #1,520 [Add to Longdo]
平台[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] platform; terrace; flat-roofed building, #1,667 [Add to Longdo]
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ピンセット[ぴんせっと, pinsetto] (n ) ปากคีบ คีมหนีบ แหนบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis

German-Thai: Longdo Dictionary
Pinguin(n) |der, pl. Pinguine| นกเพนกวิน เช่น Pinguine sind die typischsten Bewohner der Antarktis.
pinkeln(vi) |pinkelte, hat gepinkelt| ปัสสาวะ ;ปกติคนเยอรมันไม่พูดว่าไปปัสสาวะ แต่จะพูดว่า Ich möchte auf die Toilette gehen., Wo ist die Toilette? ขอไปห้องน้ำหน่อย หรือ Ich bin gleich wieder da. ขอตัวเดี๋ยวมา
Pinsel(n) |der, pl. Pinsel| พู่กัน
Pinzette(n) |die, pl. Pinzetten| คีมที่ใช้หนีบ, แหนบ
Spind(n) |der, pl. Spinde| ตู้ใส่ของตามมหาวิทยาลัย, ล็อกเกอร์, See also: S. Schließfach,
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pinakothek (n ) (eng.) pinacotheca Bei WIKI... Unter Pinakothek (griechisch pinakotheke „Aufbewahrungsort von Weihgeschenktafeln“[1]) verstand man im alten Rom den Raum eines Hauses, in dem Tafelbilder aufbewahrt wurden. Seit der Renaissance ist mit Pinakothek eine Galerie für Gemälde gemeint. พิพิธภัณฑ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusszuordnung {f} (in einem Stecker)pin assignment [Add to Longdo]
Bolzenbohrung {f} [techn.]pin bore [Add to Longdo]
Nadelstreifen {m}pin striped [Add to Longdo]
Pin {n}pin [Add to Longdo]
Pinge {f}; Schacht {m}mine shaft [Add to Longdo]
Pingeligkeit {f}nitpicking [Add to Longdo]
Pinguin {m} [ornith.] | Pinguine {pl}penguin | penguins [Add to Longdo]
Pinie {f}; Nusskiefer {f} [bot.]pine; stone pine [Add to Longdo]
Pinkel {m}dope [Add to Longdo]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang] [Add to Longdo]
Pinne {f} [naut.]tiller [Add to Longdo]
Pinne {f}helm [Add to Longdo]
Pinnenausleger {m}hiking stick [Add to Longdo]
Pinnwand {f} | Pinnwände {pl}pinboard | pinboards [Add to Longdo]
Pinsel {m} | Pinsel {pl}brush; paint brush | brushes; paint brushes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
シェーピング[しえーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]
シェイピング[しえいぴんぐ, shieipingu] shaping [Add to Longdo]
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
毛筆[もうひつ, mouhitsu] Pinsel [Add to Longdo]
[ふで, fude] Pinsel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pin \Pin\, v. t. (Metal Working)
   To peen.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pin \Pin\, v. t. [Cf. {Pen} to confine, or {Pinfold}.]
   To inclose; to confine; to pen; to pound.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pin \Pin\, n. [OE. pinne, AS. pinn a pin, peg; cf. D. pin, G.
   pinne, Icel. pinni, W. pin, Gael. & Ir. pinne; all fr. L.
   pinna a pinnacle, pin, feather, perhaps orig. a different
   word from pinna feather. Cf. {Fin} of a fish, {Pen} a
   feather.]
   1. A piece of wood, metal, etc., generally cylindrical, used
    for fastening separate articles together, or as a support
    by which one article may be suspended from another; a peg;
    a bolt.
    [1913 Webster]
 
       With pins of adamant
       And chains they made all fast.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, a small, pointed and headed piece of brass or
    other wire (commonly tinned), largely used for fastening
    clothes, attaching papers, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, a thing of small value; a trifle.
    [1913 Webster]
 
       He . . . did not care a pin for her. --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   4. That which resembles a pin in its form or use; as:
    (a) A peg in musical instruments, for increasing or
      relaxing the tension of the strings.
    (b) A linchpin.
    (c) A rolling-pin.
    (d) A clothespin.
    (e) (Mach.) A short shaft, sometimes forming a bolt, a
      part of which serves as a journal. See Illust. of
      {Knuckle joint}, under {Knuckle}.
    (f) (Joinery) The tenon of a dovetail joint.
      [1913 Webster]
 
   5. One of a row of pegs in the side of an ancient drinking
    cup to mark how much each man should drink.
    [1913 Webster]
 
   6. The bull's eye, or center, of a target; hence, the center.
    [Obs.] "The very pin of his heart cleft." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Mood; humor. [Obs.] "In merry pin." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   8. (Med.) Caligo. See {Caligo}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. An ornament, as a brooch or badge, fastened to the
    clothing by a pin; as, a Masonic pin.
    [1913 Webster]
 
   10. The leg; as, to knock one off his pins. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   {Banking pin} (Horol.), a pin against which a lever strikes,
    to limit its motion.
 
   {Pin drill} (Mech.), a drill with a central pin or projection
    to enter a hole, for enlarging the hole, or for sinking a
    recess for the head of a bolt, etc.; a counterbore.
 
   {Pin grass}. (Bot.) See {Alfilaria}.
 
   {Pin hole}, a small hole made by a pin; hence, any very small
    aperture or perforation.
 
   {Pin lock}, a lock having a cylindrical bolt; a lock in which
    pins, arranged by the key, are used instead of tumblers.
    
 
   {Pin money}, an allowance of money, as that made by a husband
    to his wife, for private and personal expenditure.
 
   {Pin rail} (Naut.), a rail, usually within the bulwarks, to
    hold belaying pins. Sometimes applied to the {fife rail}.
    Called also {pin rack}.
 
   {Pin wheel}.
     (a) A contrate wheel in which the cogs are cylindrical
       pins.
     (b) (Fireworks) A small coil which revolves on a common
       pin and makes a wheel of yellow or colored fire.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pin \Pin\, v. t. [imp. & p. p. {Pinned}; p. pr. & vb. n.
   {Pinning}.] [See {Pin}, n.]
   To fasten with, or as with, a pin; to join; as, to pin a
   garment; to pin boards together. "As if she would pin her to
   her heart." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To pin one's faith upon}, to depend upon; to trust to.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pin
   n 1: a piece of jewelry that is pinned onto the wearer's garment
   2: when a wrestler's shoulders are forced to the mat [syn:
     {fall}, {pin}]
   3: small markers inserted into a surface to mark scores or
     define locations etc. [syn: {peg}, {pin}]
   4: a number you choose and use to gain access to various
     accounts [syn: {personal identification number}, {PIN}, {PIN
     number}]
   5: informal terms for the leg; "fever left him weak on his
     sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}]
   6: axis consisting of a short shaft that supports something that
     turns [syn: {pivot}, {pin}]
   7: cylindrical tumblers consisting of two parts that are held in
     place by springs; when they are aligned with a key the bolt
     can be thrown [syn: {pin}, {pin tumbler}]
   8: flagpole used to mark the position of the hole on a golf
     green [syn: {pin}, {flag}]
   9: a small slender (often pointed) piece of wood or metal used
     to support or fasten or attach things
   10: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the
     oar in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg},
     {pin}, {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}]
   11: a club-shaped wooden object used in bowling; set up in
     triangular groups of ten as the target [syn: {bowling pin},
     {pin}]
   v 1: to hold fast or prevent from moving; "The child was pinned
      under the fallen tree" [syn: {trap}, {pin}, {immobilize},
      {immobilise}]
   2: attach or fasten with pins or as if with pins; "pin the
     needle to the shirt". "pin the blame on the innocent man"
     [ant: {unpin}]
   3: pierce with a pin; "pin down the butterfly"
   4: immobilize a piece

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PIN
     Personal Identification Number (banking, ICC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PIN
     Personal Internet Name (RFC 3042)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PIN
     Processor Independent Netware (Novell, HP, DEC, Apple, Sun)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pin /pɛ̃/ 
  pine; pine-tree

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top