ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beinahe

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beinahe-, *beinahe*
Possible hiragana form: べいなへ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beinahe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beinahe*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beinahe; fast; schier {adv}almost [Add to Longdo]
fast; beinahe; so gut wieall but [Add to Longdo]
nahezu; beinahe {adv}well-nigh [Add to Longdo]
Das ging beinahe ins Auge.That was a close shave. [Add to Longdo]
Ich möchte beinahe weglaufen.I've half a mind to run off. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  beinahe /bainaːə/
   almost; nearly

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top