ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -废-, *废*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[废, fèi, ㄈㄟˋ] to terminate; to discard; to abgrogate
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  发 (fā ㄈㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,376

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] abolish; crippled; abandoned; waste, #5,371 [Add to Longdo]
[fèi wù, ㄈㄟˋ ㄨˋ, / ] rubbish; waste material; useless person, #10,953 [Add to Longdo]
[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words, #10,974 [Add to Longdo]
[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drain water; effluent, #12,439 [Add to Longdo]
[zuò fèi, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟˋ, / ] to become invalid; to cancel; to delete; to nullify, #12,767 [Add to Longdo]
[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, / ] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap, #12,842 [Add to Longdo]
[fèi xū, ㄈㄟˋ ㄒㄩ, / ] ruins, #13,420 [Add to Longdo]
[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] to discard; to abandon (old ways); to invalidate, #13,454 [Add to Longdo]
[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] abolish; abrogate; repeal, #13,694 [Add to Longdo]
[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] production rejects; seconds; scrap; discarded material, #13,965 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit![CN] 话! Chapter One (2014)
The gods of Egypt still live in these hills, in their ruined temples.[CN] 埃及众神还生活在这群山之中 在他们的神庙的墟里 The Mummy (1932)
Nonsense![CN] 话! The NeverEnding Story (1984)
And if you lie down in the middle of the road, I'll hate you![CN] 如果你半途而 我会恨你 Design for Living (1933)
Hmm.[CN] 在弃的咖啡馆背后 Couples Retreat (2009)
Bullshit.[CN] 话。 Whipped (2000)
Hon?[CN] 像根 Fun with Dick and Jane (2005)
Artistic bums.[CN] 一个 Design for Living (1933)
Enough of your blather![CN] -别再说话了 The Blue Angel (1930)
Crap.[CN] 话。 Apocalypse Pompeii (2014)
Shit![CN] 话! Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
Bullshit.[CN] 话。 Chasing Madoff (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top