Search result for

ช้า

(107 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้า-, *ช้า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระเช้าของขวัญ (n ) gift basket

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ต่อเช้า (n ) พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น
แช (adv ) ช้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้า[ADV] slowly, Syn. เฉื่อย, เชื่องช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ไว, Example: เธอขับรถช้าลงเพราะถนนลื่นมาก
ช้า[ADV] late, See also: behind time, behindhand, Syn. สาย, ล่า, ล่าช้า, ไม่ทันเวลา, เลยกำหนด, เลยเวลา, Ant. ตรงเวลา, Example: วันนี้เขามาทำงานช้าเพราะรถเสีย, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
ช้า[V] be slow, See also: be sluggish, Syn. เชื่องช้า, เรื่อยๆ, ไม่เร่งร้อน, Ant. เร็ว, ไว, รวดเร็ว, Example: เขามาถึงคนสุดท้าย เพราะรถของเขาช้ามาก, Thai definition: ค่อยๆ เคลื่อนไป
ช้า[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ, Ant. เร็ว, ไว, รีบร้อน, Example: เขาพยายามเดินช้าๆ เพื่อถ่วงเวลา
ช้า[N] elephant, Syn. กุญชร, ไอยรา, พลาย, พัง, หัสดิน, หัตถี, คชา, คช, คชสาร, Example: หูของช้างเป็นหูที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด, Count unit: เชือก (ช้างบ้าน), ตัว (ช้างป่า), ช้าง (ช้างขึ้นระวาง), Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Elephas maximus ในวงศ์ Elephantidae ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง
ช้า[N] kind of orchid, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อกล้วยไม้ชนิด Rhynchostylis gigantea Ridl. ในวงศ์ Orchidaceae กลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงหรือแดงทั้งกลีบ กลิ่นหอม
ช้านาน[ADV] for a long time, See also: long, Syn. นาน, เป็นเวลายาวนาน, Example: ขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามีอยู่ในเมืองไทยของเรามาช้านาน, Thai definition: ล่วงเลยมานานแล้ว
ช้างงวง[N] male elephant without tusk, See also: ivoryless elephant, Syn. ช้างสีดอ, Example: ช้างเชือกนี้เป็นช้างงวง, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างไม่มีงา
ช้างต่อ[N] elephant used as an decoy, Example: หมอเฒ่าใช้ช้างต่อเชือกนี้เป็นประจำ, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างที่หมอเฒ่าขี่ในการจับช้าง
ช้างทรง[N] elephant, Example: พระมหากษัตริย์ประทับอยู่บนช้างทรงอย่างงามสง่า, Count unit: เชือก, ช้าง, Thai definition: ช้างที่แต่งตั้งให้เป็นพาหนะประทับของพระมหากษัตริย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงามว. ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทำแล้วจะสำเร็จผล.
ช้าว. ค่อย ๆ เคลื่อนไป, ไม่เร็ว, ไม่ไว, เช่น เดินช้า วิ่งช้า
ช้าไม่ทันเวลาที่กำหนด เช่น มาช้า.
ช้าว. หยาบ, ชั่ว, เลว, ทราม, เช่น ยายฟังสารยายสั่นหัว ยายเคยลองแต่ตัวชั่วตัวช้า (ลอ).
ช้าน. ชื่อเพลงประเภทเพลงช้า
ช้าคำนำหน้าเพลงไทยที่ใช้ในการแสดงละคร เช่น ช้าปี่ ช้าหวน ช้าครวญ ช้ากล่อม ช้าลูกคู่.
ช้าก. ขับ, กล่อม.
ช้าก่อนเป็นคำขอร้องให้รั้งรอไว้ก่อน.
ช่าง ๑น. ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างไม้ ช่างทอง.
ช้าง ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด ในวงศ์ Elephantidae ผิวหนังหนา สีดำหรือดำอมเทา รับสัมผัสได้ไว ขนสีดำ จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง ปลายงวงมีจะงอยสำหรับจับสิ่งของ ขมับทั้ง ๒ ข้างมีรูเปิดของต่อมน้ำมัน จะมีน้ำมันไหลออกมาเมื่อถึงวัย ขาใหญ่เป็นลำ กินพืช มี ๒ ชนิด คือ ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African elephantช้างแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Elephantsช้า[TU Subject Heading]
Elephants in literatureช้างในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Elephantsช้า[การแพทย์]
Mammothช้างแมมมอธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slowly.ช้าๆ Frontier(s) (2007)
That's good.ไปช้าๆนะ Peleliu Hills (2010)
This morning.เมื่อเช้านี้ Excited and Scared (2010)
A disgrace!ต่ำช้าHigh Sparrow (2015)
Oh, um, did you--did you call him early in the morning?อ่า.. เอ่อ.. คุณได้โทรหาเขาเมื่อเช้ารึเปล่าครับ? New Haven Can Wait (2008)
'cause he's not-- he's not a-a morning person.จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะตื่นเช้าน่ะ New Haven Can Wait (2008)
For the things you said to me this morning.สำหรับสิ่งที่เธอพูดกับฉันเมื่อเช้า New Haven Can Wait (2008)
I gave Jenny my word about something this morning,ผมให้สัญญาบางอย่างกับเจนนี่ เมื่อเช้าน่ะ New Haven Can Wait (2008)
When morning comes, reality intrudesพอตื่นเช้ามา สู่ความเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
The real reason my father flew back earlyเหตุผลที่แท้จริงที่พ่อฉันบินกลับมาแต่เช้า Chuck in Real Life (2008)
Didn't know it could be worse than the one this morning.ไม่รู้เลยนะว่าชุดนั้นจะดูแย่กว่าเช้าวันนั้นได้อีก Chuck in Real Life (2008)
You are late. time for breakfast. I'll be down in a minute.คุณสายแล้ว ได้เวลาอาหารเช้าแล้ว เดี๋ยวฉันจะลงไป Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; tardy   FR: lentement ; tardivement
ช้า[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่าง[X] (chang) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly   FR: vraiment

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
morning(n.) ตอนเช้า
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, S. funicular railway, inclined railway, inclined plane, cliff railway
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., S. Hodgkin's lymphoma
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a snail's pace[IDM] ช้ามาก
behind[PREP] ล้าหลังกว่า, See also: ช้ากว่า, ตามหลัง
behind[ADV] ช้า (ใช้กับนาฬิกา)
beyond[PREP] ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา), See also: หลัง
be after[PHRV] ช้ากว่า, See also: หลังจาก
be past[PHRV] มากกว่า, See also: ช้ากว่า, Syn. get past
decelerate[VI] ช้าลง, See also: ลดความเร็ว, Syn. reduce the speed
elephant[N] ช้าง, See also: พลาย, พัง
get along[PHRV] ช้า, See also: สาย
get on[PHRV] มาสาย, See also: ช้าเกินไป (เวลา), Syn. get along, get on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้า
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)

English-Thai: Nontri Dictionary
anon(adv) ไม่ช้า,บระเดี๋ยว
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bull elephantช้างพลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぞう, zou] (n) ช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
急がば回れ[いそがばまわれ, isogabamaware] (slang ) ช้าๆำได้พร้าเล่มงาม

German-Thai: Longdo Dictionary
eher(Adv.) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell
zeitig(adj) เช้า (เร็ว) เช่น มาเช้า ไม่ได้หมายถึงเวลาเช้ารุ่งสาง, See also: früh
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Morgen!(phrase) อรุณสวัสดิ์, สวัสดีตอนเช้า ใช้พูดกันสั้นๆ ย่อมาจาก Guten Morgen!
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
Elfenbein(n) |das, nur Sg.| งาช้า
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
das Spiegelei(n) |das, pl. Spiegeleier| ไข่ดาว เช่น 1° Das Menü McMorning bestehst aus einem Brötchen mit Spiegelei und einer Tasse Kaffee. = เมนูอาหารเช้า McMorning ประกอบด้วย ขนมปังก้อนเล็ก, ไข่ดาว และกาแฟ 1 แก้ว, See also: A. Das Rührei,

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,
matin(n) |m| ตอนเช้้า, เวลาเช้า เช่น demain matin พรุ่งนี้เช้า, See also: A. soir
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top