ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裝-, *裝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裝, zhuāng, ㄓㄨㄤ] dress, clothes, attire; to wear, to install
Radical: Decomposition: 壯 (zhuàng ㄓㄨㄤˋ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 6,879

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, / ] install; erect; fix; mount; installation, #2,198 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
武装[wǔ zhuāng, ㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
装修[zhuāng xiū, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] to decorate; interior decoration; to fit up; to renovate, #3,041 [Add to Longdo]
包装[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, / ] to decorate; decoration; decorative; ornamental, #3,587 [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
女装[nǚ zhuāng, ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] women's clothes, #5,858 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll pretend that you forget me that you send your love to me away like a migrating bird[JA] 君を忘れたふりをしよう 我會假你忘了我 ぼくたちのおもいでが 假你將你我的過往 渡り鳥のように飛び去ったと思いこもう 像候鳥一般從記憶中遷徙 Cape No. 7 (2008)
Classy looking props, three changes for you, orchestrations and I'll bet you ain't got $1200.[CN] 時髦扮,你要改頭換面,再加上管弦樂隊 我打賭你可沒有1200美元 Applause (1929)
My maidens, help me put on my armor, this will be a fight I've never fought before![CN] 帶我的備來,姑娘們 這是前所未有的戰鬥 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Go on to your dressing-room, quick![CN] 快,趕快去換 Applause (1929)
Go.[CN]  The Wall (1983)
...and that you throw the past away[JA] 君の冬が終わり春が始まったと思おう 假你已走過寒冬迎接春天 Cape No. 7 (2008)
Is it the fashion at Worms upon the Rhine to sit at table armed from head to foot?[CN] 難道在萊茵流域,你們的沃爾姆斯城的習慣是 全副武赴宴的嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I got you down for a specialty number and a runway number... so where do you get in to squawk?[CN] 我會讓你出演特定的一段,還有時表演 所以你還有什麼好抱怨的? Applause (1929)
Say, you better finish your change, beautiful.[CN] -我說,你還是趕緊換吧,美人 Applause (1929)
Before it is evening, King Gunther, your smothered weapons will adorn my hall.[CN] 龔特爾殿下,不用等到夜晚 你折斷的武器就將成為我大廳的飾! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Come on.[CN] 別蒜了 First Supper (2007)
I'll go to the cathedral in the regalia of the queen of Burgundy![CN] 我想要穿上皇后的正式服去教堂! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top