Search result for

จู้จี้

(60 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จู้จี้-, *จู้จี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้[V] grumble, See also: complain, to be fussy, over-particular, Example: ท่านเคยบ่นกับผมบ่อยๆ ว่าทำงานกับคนแก่ก็จู้จี้ยังงี้แหละ, Thai definition: รบกวนเพราะไม่ถูกใจ
จู้จี้จุกจิก[V] be fussy, See also: be choosy, be picky, be fastidious, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: เธอจู้จี้จุกจิกกับลูกๆ ของเธอมากเกินไปจนพวกเขารำคาญกันหมดแล้ว, Thai definition: บ่นว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พร่ำไปเพราะไม่พอใจ
จู้จี้จุกจิก[ADJ] fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จู๋จี๋ก. พูดกันเบา ๆ ด้วยอาการสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.
จู๋จี๋ว. อาการที่พูดกันเบา ๆ ด้วยความสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.
จู้จี้ก. งอแง เช่น เด็กจู้จี้, บ่นจุกจิกรํ่าไร เช่น คนแก่จู้จี้
จู้จี้พิถีพิถันเกินไป เช่น ซื้อของเลือกแล้วเลือกอีกจู้จี้มาก.
จู้จี้ดู จี่ ๒.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duddiness, Fuddyจู้จี้จุกจิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล Joy (2008)
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย? Beethoven Virus (2008)
Just because you're picky like that.ก็เพราะว่าคุณแหละที่จู้จี้จุกจิก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- I can't complain.ผมไม่ได้มาจู้จี้นนะ Pilot (2009)
Just a teensy-weensy bit particular.ก็แค่จู้จี้เล็กๆน้อยๆ แค่นั้นเอง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Isn't it just easier to shut down your hoo-ha until he gives in?มันจะไม่ง่ายกว่าหรือ ที่จะคอยบ่นจู้จี้ Everybody Says Don't (2009)
Look, she hates vampires and she's gonna ask you all kind of personal questions or she may not talk to you at all, which then you'd be lucky.ฟังนะ แม่ฉันเกลียดแวมไพร์ เค้าจะต้องจู้จี้ถามนู่นถามนี่ ไม่ก็ไม่ยอมคุยด้วยเลย I Will Rise Up (2009)
You are a snob.เธอมันจู้จี้ Frenzy (2009)
I hate snobs.ฉันเกลียดคนจู้จี้ Frenzy (2009)
I know I can be a little abrasive, bossy and conceited.หนูรู้ว่าบางทีหนูก็ น่ารำคาญ, จู้จี้, อวดดี Preggers (2009)
she's hot, popular, and she's carrying my baby and all, but I can't get Rachel out of my head.แต่ผมก็ลืมเรเชลไม่ได้ ถึงเธอจะจู้จี้ไปหน่อย Vitamin D (2009)
Is this because I'm a bitch wife who nags you?เพราะฉันเป็นเมียจู้จี้ขี้บ่นใช่มั้ย Sex and the City 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī-jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious   
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī-jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chary[ADJ] จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
fuss about[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss around[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
fuss over[PHRV] จู้จี้มากเกินไป, See also: จุกจิกเกินไป
finical[ADJ] จุกจิก, See also: จู้จี้, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finicky, fussy, Ant. indifferent, gross
finicky[ADJ] จู้จี้, See also: จุกจิก, พิถีพิถัน, Syn. fastidious, finical, fussy, Ant. indifferent, gross
meticulous[ADJ] พิถีพิถันมาก, See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน, Syn. scrupulous, fastidious, careful, Ant. imprecise, unexact
particular[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
pernickety[ADJ] จู้จี้, Syn. punctilious, persnickety
picky[ADJ] จู้จี้มาก, See also: จุกจิกมาก, Syn. fussy, Ant. unfussy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
choosy(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain

English-Thai: Nontri Dictionary
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fuss(vi) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
nag(vt) ถากถาง,จู้จี้
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: จู้จี้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ English: to fuss over

German-Thai: Longdo Dictionary
meckern(vi) |meckerte, hat gemeckert| บ่น, บ่นจู้จี้ (ไม่ใช่บ่นรำพึงรำพัน) , See also: jammern
Meckern Sie nicht!(phrase) กรุณาอย่าขี้บ่น, กรุณาอย่าจู้จี้จุกจิก
wählerisch(adj adv) ที่ชอบเลือก, ช่างเลือก, จู้จี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top