ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบบอย่าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบอย่าง-, *แบบอย่าง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบอย่าง(n) model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai Definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบบอย่างน. ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้.
พิธีแบบอย่าง, ธรรมเนียม, เช่น ทำให้ถูกพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patternแบบอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedentแบบอย่าง, บรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง, แบบรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
patternแบบอย่าง, แบบรูป, กระสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of actionแบบอย่างการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
action, pattern ofแบบอย่างการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of orientationแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern, action-orientationแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
action-orientation patternแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a perfectly nice, normal home.ที่นี่มันก็สวยงามสมบูรณ์ดีแบบอย่างบ้านทั่วไป Mannequin: On the Move (1991)
Kids need to be shaped into something, right?เด็กต้องการแบบอย่างเพื่อฝึกฝน จริงมั้ย Léon: The Professional (1994)
I have job offers. I know what I want. And I have an incredible role model.ผมมีข้อเสนองาน ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการ และฉันมีแบบอย่างที่ไม่น่าเชื่อ The Birdcage (1996)
But I'll settle for, like, a kiss, you know?ผมจูบเพราะความพอใจแบบอย่างว่า Good Will Hunting (1997)
-l think it's typical.-ฉันว่ามันเป็นเรื่องตามแบบอย่างนะ American History X (1998)
-Typical how?-แบบอย่างยังไง American History X (1998)
Oh, inspector, you're everythingโอ สารวัตร คุณคือแบบอย่าง นักต่อสู้อาชญากรรม... Inspector Gadget 2 (2003)
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง... Mona Lisa Smile (2003)
You got it biting down on a fake emerald before you shot Mr. Williams.มันบี้แบบอย่างนี้ คุณบอกได้เหรอว่ามันเป็นขนาดนั้น Lost Son (2004)
The young players should be looking to you for an example.นายควรเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้อง Goal! The Dream Begins (2005)
You haven't exactly showed me a road map, Mom.แม่ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีนักนี่คะ The Perfect Man (2005)
Some role model.แบบอย่างที่ไม่ค่อยดีน่ะ The Perfect Man (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daddy of them all(idm) ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ
example(n) ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample
ideal(n) แบบอย่างที่ดี, See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, Syn. model, paragon, prototype
lead(n) แบบอย่าง, See also: ความเป็นผู้นำ, Syn. example, leadership, precedence
paradigm(n) ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, แบบจำลอง, Syn. prototype, mold, model
personification(n) ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง
picture(n) ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. example

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antitype(แอน' ทิไทพฺ) n. สิ่งที่มีแบบอย่างหรือสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน. -antitypic (al) adj. (opposite type)
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness, exemplarity n., Syn. admirable, Ant. reprehensible
hue(ฮิว) n. สี,ฉวี,แบบอย่าง,สีหน้า,เสียงร้องโวยวาย,เสียงเจี๊ยวจ๊าว ,ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
patternizevt. ทำให้เป็นแบบอย่าง
specimen(สเพส'ซะเมิน) n. ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์,ประเภทประหลาด., Syn. example

English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
hue(n) สี,สีหน้า,แบบอย่าง
pattern(vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
specimen(n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かた, kata] TH: แบบอย่าง  EN: model

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top