ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鸡翅

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸡翅-, *鸡翅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, / ] chicken wings (fast food), #14,504 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My chicken wing isn't done.[CN] 那我鸡翅膀还没烤好 怎么吃? Thunderbolt (1995)
-They have free buffalo wings. -Their girls are hookers.[CN] 他们有免费的辣鸡翅 那边的女人都是妓女 Striptease (1996)
Dragon Fighter, Monkey King, the Supreme are here[CN] 再来一个白鸡大转弯 大师够了 鸡翅 Fo tiao qiang (1977)
Chicken wings, MoIson 3-0.[CN] 美味的鸡翅 Molson队3: Big Daddy (1999)
Waiter? One more plate of chicken wings over here.[CN] 服务生,再来一盘鸡翅 The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Booby tasseIs?[CN] 鸡翅? 胸罩? Big Daddy (1999)
Yes, roast chicken wings[CN] 烤鸡翅膀啊 Forbidden City Cop (1996)
But, how can a patient get appetite to eat chicken wings?[CN] 要是病的厉害,怎么还会 有胃口吃鸡翅膀呢? Flirting Scholar (1993)
We get chicken wings once a week[CN] 一个星期才吃一次鸡翅 Prison on Fire (1987)
Coke, French fries, jumpstick, sausage[CN] 哇 搞什么鬼 又是肠子 又是薯条 鸡翅膀 鸡腿 汽水 汉堡包 Mismatched Couples (1985)
All people fought for one chicken wing![CN] 刚刚全村的人烤一只鸡翅 Forbidden City Cop (1996)
Honies, come and eat the chicken wings![CN] 诸位娘子,来吃鸡翅 Flirting Scholar (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top