ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catch

K AE1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catch-, *catch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n, cather, stick) ไม้สำหรับจับงู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catch(n) การจับ
catch(vt) เกี่ยว, Syn. grip, hook
catch(vt) เข้าใจ, Syn. comprehend, understand
catch(vt) จับ, See also: ตะครุบ, ฉวยจับ, Syn. capture, seize
catch(vt) จับได้, Syn. capture
catch(vt) ชะงัก, Syn. check, restrain
catch(vt) ดึงดูด, Syn. attract
catch(vt) ดู, Syn. see
catch(vt) ได้ยิน, Syn. hear
catch(vt) ได้รับ, Syn. receive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catch { caught(แคทชฺ) vt., vi. จับ, จับไว้, คว้า, ตะครุบ, เกาะ, ฉวย, คล้องไว้, รับไว้, ต้านไว้, อุ้ม, รีบไป, พบโดยบังเอิญ, พบว่า, รับเชื้อ, ติดเชื้อ, ติดไฟ, ตีถูก, ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, เข้าใจ, Syn. take, see, contract
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ, สิ่งที่จับ
catches }(แคทชฺ) vt., vi. จับ, จับไว้, คว้า, ตะครุบ, เกาะ, ฉวย, คล้องไว้, รับไว้, ต้านไว้, อุ้ม, รีบไป, พบโดยบังเอิญ, พบว่า, รับเชื้อ, ติดเชื้อ, ติดไฟ, ตีถูก, ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, เข้าใจ, Syn. take, see, contract
catchmentn. ที่กักน้ำ, อ่างกักน้ำ, น้ำที่กักไว้
catchpitบ่อหรือท่อที่ใช้รับน้ำฝน
catchup(แคท'ชัพ) น้ำซอสชนิดข้น, Syn. ketchup
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
catchwordn. คำอ้างอิง, คำขวัญ, คำหัวข้อของพจนานุกรม, คำนำหน้า
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ, จำได้ง่าย, มีเล่ห์, ประเดี๋ยวเดียว, ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting, Ant. dull
gnatcatcher(แนท'แคชเชอะ) n. นกที่กินแมลงเป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
catch(n) ที่จับ, สิ่งที่จับได้, เหยื่อ, หลุมพราง
catch(vt) จับ, เกาะ, คว้า, ตะครุบ, ฉวย, ได้รับ, พบ, สบ(ตา), โดยสาร, ไปทัน
catcher(n) ผู้จับ, ผู้ดัก, สิ่งที่จับ
catching(adj) ติดต่อ, แพร่หลาย, ระบาด, ดึงดูด
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ, ที่กักเก็บน้ำ
catchup(n) ซอสมะเขือเทศ, เครื่องปรุงรส
catchword(n) คำพูดติดปาก, คำขวัญ
catchy(adj) ที่จับใจ, มีเล่ห์, ลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching the Speaker's eyeสบตาประธานสภา (เพื่อขออภิปราย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchment area๑. พื้นที่รับน้ำ๒. บริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment basin; catchment; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment; catchment basin; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catch lettersอักษรนำทาง, Example: อักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchesจับไข้ [การแพทย์]
Catchingเบสบอล [การแพทย์]
catchmentcatchment, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
catchment areacatchment area, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Catchment area , Basin Area, watershedพื้นที่รับน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
catchment managementcatchment management, การบริหารจัดการลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Catchwordคำนำทาง, Example: คำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
catch a buzz(slang) เมาเหล้าหรือเมายา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Hah! Knew there was a catch to it.รู้ว่ามีการจับกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You, you mustn't catch cold.คุณคุณจะต้องไม่เป็นหวัด Pinocchio (1940)
- Won't you catch a cold in that thing?- ใส่ชุดนี้ไม่หนาวหรือ Rebecca (1940)
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้ The Old Man and the Sea (1958)
Quick! - Let's catch him!ลองจับเขา Help! (1965)
If I ever catch you I'll rip your heart out and eat it!ถ้าฉันจับตัวแกได้... ...ฉันจะควักหัวใจแกออกมากินซะ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I catch you without it again, I'll ram it down your throat.ถ้าฉันจับคุณโดยไม่ได้อีกครั้ง How I Won the War (1967)
If they catch you speaking, they will dissect you, and they will kill you, in that order.ถ้ามันรู้คุณพูดได้ มันจะคว้านสมองคุณ และสังหารคุณ เพราะปากของคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You'll be all right. You'll take a vacation, nobody knows where, and we'll catch the hell.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด คุณจะได้ใช้เวลาวันหยุดไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน The Godfather (1972)
Catch you later.แล้วเจอกัน Blazing Saddles (1974)
Catch them!จับพวกมัน ไปจับมัน Blazing Saddles (1974)
I'll catch this bird for you. It ain't going to be easy. Bad fish.ผมจะจับฉลามนี่ให้ มันจะไม่ง่าย เจ้าปลาร้าย Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catchAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
catchAn important function of a policeman is to catch a thief.
catchA wooden building can easily catch fire.
catchBaseball players should allow for the wind in catching a fly.
catchBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
catchBen is behind them, but he'll soon catch up with them.
catchBill got up early in order that he might catch the first train.
catchCan I catch a taxi here?
catchCan I catch a taxi near here?
catchCan other people catch it?
catchCan we still catch the 6:00 Shinkansen?
catchCatch as catch can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับปลาสองมือ(v) catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai Definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
โดนใจ(v) be to one's taste, See also: catch/take one's fancy, please, be to one's liking, Syn. ถูกใจ, ต้องใจ, ถูกอกถูกใจ, Example: เพลงอกหักมักโดนใจวัยรุ่นทุกคน, Notes: (ปาก)
คำพูดติดปาก(n) catchword, See also: catch phrase, Syn. วลีติดปาก, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มีคำพูดติดปากที่ไม่สื่อความหมายอะไรเลย, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำพูดที่ใช้อยู่เรื่อยๆ จนติดเป็นนิสัยต้องพูดบ่อยๆ
แย่ง(v) catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แป๊บ(n) snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai Definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
แลเห็น(v) catch sight of, See also: see, sight, look, behold, notice, observe, spot, Syn. แล, ดู, แลดู, Example: เมื่อขึ้นไปบนยอดเขา จะแลเห็นทิวทัศน์ขุนเขาทบซ้อนอยู่ในม่านหมอก, Thai Definition: ทอดตาดูเพื่อให้รู้เห็น
สุ่ม(v) catch fish with a coop, Example: ชายหาปลาคนหนึ่งออกไปสุ่มปลาแถวหลังวัดตอนใกล้รุ่ง, Thai Definition: อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น
ตามทัน(v) catch up with, See also: overtake, keep up with, Example: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก, Thai Definition: ตามไปถึงพอดี
มองเห็น(v) see, See also: catch sight of, sight, behold, Syn. เห็น, แลเห็น, Example: ฉันมองเห็นรอยแผลใหญ่ตรงหัวไหล่ของเขาที่มีเลือดไหลออกมาไม่หยุด, Thai Definition: อาการของตาที่ประสบรูป, ปรากฏแก่สายตา
เกี่ยวเบ็ด(v) hook, See also: catch, entrap, Example: พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด, Thai Definition: เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกฉวย[chokchuay] (v) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp  FR: saisir
ฉวย[chūay] (v) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest  FR: saisir ; attraper
ได้กลิ่น[dāiklin] (v) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff  FR: sentir ; flairer
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
โดนใจ[dōnjai] (v) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with
เห็น[hen] (v) EN: see ; catch sight of  FR: voir ; distinguer
จับ[jap] (v) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับกุม[japkum] (v) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend  FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับปลา[jap plā] (v, exp) EN: catch fish ; go fishing  FR: pêcher ; prendre du poisson

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATCH K AE1 CH
CATCHY K AE1 CH IY2
CATCHES K AE1 CH IH0 Z
CATCHUP K AE1 CH UH0 P
CATCHER K AE1 CH ER2
CATCHALL K AE1 CH AO2 L
CATCHING K AE1 CH IH0 NG
CATCHERS K AE1 CH ER2 Z
CATCHER'S K AE1 CH ER2 Z
CATCHINGS K AE1 CH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catch (v) kˈætʃ (k a1 ch)
catchy (j) kˈætʃiː (k a1 ch ii)
catcher (n) kˈætʃər (k a1 ch @ r)
catches (v) kˈætʃɪz (k a1 ch i z)
catchup (n) kˈætʃəp (k a1 ch @ p)
catchers (n) kˈætʃəz (k a1 ch @ z)
catchier (j) kˈætʃɪəʳr (k a1 ch i@ r)
catching (v) kˈætʃɪŋ (k a1 ch i ng)
catchups (n) kˈætʃəps (k a1 ch @ p s)
catchiest (j) kˈætʃɪɪst (k a1 ch i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer #26 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] catch; seize; until #14,352 [Add to Longdo]
发火[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] catch fire; ignite; detonate; get angry #16,523 [Add to Longdo]
捕鱼[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, / ] catch fish; fish #16,615 [Add to Longdo]
失火[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, ] catch fire; fire (alarm) #21,747 [Add to Longdo]
着凉[zháo liáng, ㄓㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] catch cold #27,268 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] catch; seize; until #39,332 [Add to Longdo]
伤风[shāng fēng, ㄕㄤ ㄈㄥ, / ] catch cold #39,371 [Add to Longdo]
捕手[bǔ shǒu, ㄅㄨˇ ㄕㄡˇ, ] catcher #83,483 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] catch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffangbehälter { m }catch tank [Add to Longdo]
Fangbereich { m }catch range [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) #441 [Add to Longdo]
得る(P);獲る[える, eru] (v1, vt) (1) (獲る esp. refers to catching wild game, etc.) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (suf, v1, vt) (2) (得る only) (See 得ない, 得る・うる) (after the -masu stem of a verb) to be able to ..., can ...; (P) #1,560 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
コピー[kopi-] (n, vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) #2,462 [Add to Longdo]
捕手[ほしゅ, hoshu] (n) catcher (baseball); (P) #5,513 [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] (n, vs) grasp; catch; understanding; (P) #5,959 [Add to Longdo]
キャッチ[kyacchi] (n, vs) catch; (P) #6,382 [Add to Longdo]
走り[はしり, hashiri] (n) the first (harvest, catch) of the season or year; (P) #7,478 [Add to Longdo]
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P) #7,689 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catch \Catch\, v. i.
   1. To attain possession. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Have is have, however men do catch.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be held or impeded by entanglement or a light
    obstruction; as, a kite catches in a tree; a door catches
    so as not to open.
    [1913 Webster]
 
   3. To take hold; as, the bolt does not catch.
    [1913 Webster]
 
   4. To spread by, or as by, infecting; to communicate.
    [1913 Webster]
 
       Does the sedition catch from man to man? --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To catch at}, to attempt to seize; to be eager to get or
    use. "[To] catch at all opportunities of subverting the
    state." --Addison.
 
   {To catch up with}, to come up with; to overtake.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catch \Catch\, v. t. [imp. & p. p. {Caught}or {Catched}; p. pr.
   & vb. n. {Catching}. Catched is rarely used.] [OE. cacchen,
   OF. cachier, dialectic form of chacier to hunt, F. chasser,
   fr. (assumend) LL. captiare, for L. capture, V. intens. of
   capere to take, catch. See {Capacious}, and cf. {Chase},
   {Case} a box.]
   [1913 Webster]
   1. To lay hold on; to seize, especially with the hand; to
    grasp (anything) in motion, with the effect of holding;
    as, to catch a ball.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize after pursuing; to arrest; as, to catch a thief.
    "They pursued . . . and caught him." --Judg. i. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. To take captive, as in a snare or net, or on a hook; as,
    to catch a bird or fish.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To insnare; to entangle. "To catch him in his
    words". --Mark xii. 13.
    [1913 Webster]
 
   5. To seize with the senses or the mind; to apprehend; as, to
    catch a melody. "Fiery thoughts . . . whereof I catch the
    issue." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To communicate to; to fasten upon; as, the fire caught the
    adjoining building.
    [1913 Webster]
 
   7. To engage and attach; to please; to charm.
    [1913 Webster]
 
       The soothing arts that catch the fair. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To get possession of; to attain.
    [1913 Webster]
 
       Torment myself to catch the English throne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To take or receive; esp. to take by sympathy, contagion,
    infection, or exposure; as, to catch the spirit of an
    occasion; to catch the measles or smallpox; to catch cold;
    the house caught fire.
    [1913 Webster]
 
   10. To come upon unexpectedly or by surprise; to find; as, to
     catch one in the act of stealing.
     [1913 Webster]
 
   11. To reach in time; to come up with; as, to catch a train.
     [1913 Webster]
 
   {To catch fire}, to become inflamed or ignited.
 
   {to catch it} to get a scolding or beating; to suffer
    punishment. [Colloq.]
 
   {To catch one's eye}, to interrupt captiously while speaking.
    [Colloq.] "You catch me up so very short." --Dickens.
 
   {To catch up}, to snatch; to take up suddenly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catch \Catch\, n.
   1. Act of seizing; a grasp. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. That by which anything is caught or temporarily fastened;
    as, the catch of a gate.
    [1913 Webster]
 
   3. The posture of seizing; a state of preparation to lay hold
    of, or of watching he opportunity to seize; as, to lie on
    the catch. [Archaic] --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The common and the canon law . . . lie at catch, and
       wait advantages one againt another.  --T. Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is caught or taken; profit; gain; especially,
    the whole quantity caught or taken at one time; as, a good
    catch of fish.
    [1913 Webster]
 
       Hector shall have a great catch if he knock out
       either of your brains.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Something desirable to be caught, esp. a husband or wife
    in matrimony. [Colloq.] --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. Passing opportunities seized; snatches.
    [1913 Webster]
 
       It has been writ by catches with many intervals.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. A slight remembrance; a trace.
    [1913 Webster]
 
       We retain a catch of those pretty stories.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) A humorous canon or round, so contrived that the
    singers catch up each other's words.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catch
   n 1: a drawback or difficulty that is not readily evident; "it
      sounds good but what's the catch?" [syn: {catch},
      {gimmick}]
   2: the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish"
     [syn: {catch}, {haul}]
   3: a person regarded as a good matrimonial prospect [syn:
     {catch}, {match}]
   4: anything that is caught (especially if it is worth catching);
     "he shared his catch with the others"
   5: a break or check in the voice (usually a sign of strong
     emotion)
   6: a restraint that checks the motion of something; "he used a
     book as a stop to hold the door open" [syn: {catch}, {stop}]
   7: a fastener that fastens or locks a door or window
   8: a cooperative game in which a ball is passed back and forth;
     "he played catch with his son in the backyard"
   9: the act of catching an object with the hands; "Mays made the
     catch with his back to the plate"; "he made a grab for the
     ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed
     and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw
     was a single motion" [syn: {catch}, {grab}, {snatch}, {snap}]
   10: the act of apprehending (especially apprehending a
     criminal); "the policeman on the beat got credit for the
     collar" [syn: {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar},
     {pinch}, {taking into custody}]
   v 1: discover or come upon accidentally, suddenly, or
      unexpectedly; catch somebody doing something or in a
      certain state; "She caught her son eating candy"; "She was
      caught shoplifting"
   2: perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily;
     "I caught the aroma of coffee"; "He caught the allusion in
     her glance"; "ears open to catch every sound"; "The dog
     picked up the scent"; "Catch a glimpse" [syn: {catch}, {pick
     up}]
   3: reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock
     caught her in the back of the head"; "The blow got him in the
     back"; "The punch caught him in the stomach" [syn: {get},
     {catch}]
   4: take hold of so as to seize or restrain or stop the motion
     of; "Catch the ball!"; "Grab the elevator door!" [syn:
     {catch}, {grab}, {take hold of}]
   5: succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We
     finally got the suspect"; "Did you catch the thief?" [syn:
     {get}, {catch}, {capture}]
   6: to hook or entangle; "One foot caught in the stirrup" [syn:
     {hitch}, {catch}] [ant: {unhitch}]
   7: attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye";
     "Catch the attention of the waiter" [syn: {catch}, {arrest},
     {get}]
   8: capture as if by hunting, snaring, or trapping; "I caught a
     rabbit in the trap today" [syn: {capture}, {catch}]
   9: reach in time; "I have to catch a train at 7 o'clock"
   10: get or regain something necessary, usually quickly or
     briefly; "Catch some sleep"; "catch one's breath"
   11: catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce caught
     us near the exit ramp" [syn: {overtake}, {catch}, {catch up
     with}]
   12: be struck or affected by; "catch fire"; "catch the mood"
   13: check oneself during an action; "She managed to catch
     herself before telling her boss what was on her mind"
   14: hear, usually without the knowledge of the speakers; "We
     overheard the conversation at the next table" [syn: {catch},
     {take in}, {overhear}]
   15: see or watch; "view a show on television"; "This program
     will be seen all over the world"; "view an exhibition";
     "Catch a show on Broadway"; "see a movie" [syn: {watch},
     {view}, {see}, {catch}, {take in}]
   16: cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared,
     or entangled; "I caught the hem of my dress in the brambles"
   17: detect a blunder or misstep; "The reporter tripped up the
     senator" [syn: {trip up}, {catch}]
   18: grasp with the mind or develop an understanding of; "did you
     catch that allusion?"; "We caught something of his theory in
     the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?";
     "She didn't get the joke"; "I just don't get him" [syn:
     {catch}, {get}]
   19: contract; "did you catch a cold?"
   20: start burning; "The fire caught"
   21: perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't
     get his name when they met the first time" [syn: {catch},
     {get}]
   22: suffer from the receipt of; "She will catch hell for this
     behavior!" [syn: {catch}, {get}]
   23: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
     hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
     {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
     {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]
   24: apprehend and reproduce accurately; "She really caught the
     spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just
     right in her photographs" [syn: {catch}, {get}]
   25: take in and retain; "We have a big barrel to catch the
     rainwater"
   26: spread or be communicated; "The fashion did not catch"
   27: be the catcher; "Who is catching?"
   28: become aware of; "he caught her staring out the window"
   29: delay or hold up; prevent from proceeding on schedule or as
     planned; "I was caught in traffic and missed the meeting"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top