ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twinges

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twinges-, *twinges*, twinge
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I reckon that twinges a bit.ฉันต้องบอกว่ามันอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อย นิดหน่อย? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I dropped two G's back in the day here.ฉันเล่นเสียไป 2 G ที่นั่นในวันนั้น Resident Evil: Extinction (2007)
Online in three, two...ต่อเชื่อมอีก สาม สอง... Resident Evil: Extinction (2007)
Three, two, one now.3 2 1 เอาล่ะ Next (2007)
isnt it that two bit magic act from Las Vegas. Whats his name?นายนั่นไม่ใช่นักเล่นกล จากเวกัสเหรอ ชื่ออะไรนะ Next (2007)
He's right between you.เขาอยู่ ระหว่างพวกคุณ Next (2007)
this guy escaped from the casino two months ago what he does has nothing to do with luck its an ability. look at him!ชายคนนี้ หนีมาจากบ่อน เมื่อสองเดือนก่อน สิ่งที่เขาทำ ไม่ได้เรียกว่า ดวง มันเป็นความสามารถ ดูสิ เขารู้ว่าต้องทำอะไร Next (2007)
thats what you get from two packs a day.นี่คือที่คุณได้จาก 2 แพ็คนั่นเหรอ Next (2007)
I got you two sandwiches thats plenty grand thank you...ผมมีแซนวิช 2 อัน นี่มันช่างใหญ่โต ขอยคุณ รักคุณ Next (2007)
The man he tackled was oneNof the two casino killers in reno.คนที่เขาล๊อคตัวไว้ เป็น หนึ่งใน ฆาตกรที่บ่อน รีโน Next (2007)
I never see further ahead than two minutesผมไม่เคยเห็นอะไรเกิน 2 นาที Next (2007)
and you are wanted for assault involving a weapon at a casino that was an accident. he had a gun and he was going to shoot two people yes?คุณต้องการความช่วยเหลือ เกียวกับอาวุธที่คาสิโน นั่นมันเป็นอุบัติเหตุ เขามีปืน และกำลังจะยิงคน 2 คน ใช่ Next (2007)
And you know what. you two are cleaned outรู้อะไรไหม คุณสองคนมันย้า Next (2007)
hes came in twice a day for a week at exactly 9 past 8?เขามาทุก ๆ สองวัน สักอาทิตย์ได้แล้ว ตรงเวลาเด๊ะ 9 โมง 8 นาที Next (2007)
8 or 9. twice a day he doesnt know if its day or night, its the time he's waiting for her.แปดโมง หรือ เก้าโมง วันละสองครั้ง เขาไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืน \ แค่เป็นเวลาที่เขาคอยเธอ Next (2007)
look, we spent two years setting this up.ดูสิ เราใช้เวลากว่าสองปี กว่าจะเตรียมงานนี้ Next (2007)
I took two things I really like and I put them together.มีสองอย่างที่ผมชอบ เลยเอามารวมไว้ด้วยกัน Next (2007)
not even then its a sure shot spin around and go back about two miles take your second leftไม่ควรไป แต่คงต้องแล้วหล่ะ ย้อนกลับไปประมาณ 2 ไมล์ ทางด้านซ้ายมือ Next (2007)
sir, two main suspects have been interrogated.ครับ สองผู้ต้องสงสัย กำลังถูกจับตามอง Next (2007)
Within two minutes, he will start seeing whats going to happenภายในสองนาที เขาจะเริ่มรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Next (2007)
In the casino I will kill two people.คนใน บ่อน จะฆ่าคน สองคน Next (2007)
Because I cant. I can only see two minutes into the future.เพราะผมทำไม่ได้ ผมรู้ล่วงหน้า แค่สองนาที Next (2007)
Every television station in the world will broadcast... the site details. so go on, push that two minutes as far as you can and find itสถานีโทรทัศน์ีทุกแห่งในโลก จะออกอากาศ... . รายละเอียดสถานที่ งั้นเดินหน้าต่อไป ยืดไอ้ 2 นาทีนั่น Next (2007)
In two hours, they will kill Liz.ภายในสองชั่วโมง พวกเขาจะฆ่า ลิซ Next (2007)
I want a two mile radius. All the telephones, short waves, ฉันขอให้ภายในรัศมีสองไมล์ โทรศัพท์ คลื่นวิทยุ Next (2007)
Directly across the street, twelve noon, there's a man on the second story, static post.ฝั่งตรงข้ามที่ 12 นาฬิกา มีผู้ชายยืนอยู่ระเบียงชั้น2 The Bourne Ultimatum (2007)
I want you to move along the far wall to your left in four, three, two, one.ผมจะเดินไปหาคุณ ผมต้องการให้คุณไปที่กำแพง ทางด้านซ้ายใน สี่ สาม สอง หนึ่ง The Bourne Ultimatum (2007)
Mobile Two, I want... MAN: Come on, lock the box.โมบิลทู ผมต้องการ ปิดล้อม ๆ The Bourne Ultimatum (2007)
But we both go about it in two very different ways.แต่เรากลับเข้าหามันด้วยวิธีสองวิธีที่ต่างกันอย่างมาก The Bourne Ultimatum (2007)
Two minutes, sir. Two minutes.สองนาทีครับท่าน / สองนาที The Bourne Ultimatum (2007)
ETA, Team Two.อีทีเอ ทีมสอง The Bourne Ultimatum (2007)
We have two officers on-site. Are you in contact with them?เรามีจนท.สองคนอยู่ที่นั่น คุณได้ติดต่อกับพวกเขารึยัง The Bourne Ultimatum (2007)
We have reason to believe there's a connection betweenเรามีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่ามีจุดเชื่อมโยงกันระหว่าง The Bourne Ultimatum (2007)
He just took out two more of my men.เขาเพิ่งกำจัดคนของผมไปสองคนจากอีกหลายคนนะ The Bourne Ultimatum (2007)
Two minutes to destination, sir.อีกสองนาทีถึงจุดหมายครับผม The Bourne Ultimatum (2007)
MAN: Two subjects seen exiting safe house.เป้าหมายสองคนกำลังออกจากเซฟเฮาส์ The Bourne Ultimatum (2007)
Give the asset subject location and the route between the subject's hotel and the bank.แจ้งตำแหน่งเป้าหมายให้นักฆ่า และเส้นทางระหว่างโรงแรมของเป้าหมายกับธนาคาร The Bourne Ultimatum (2007)
MAN 1: Two hundred meters.สองร้อยเมตร The Bourne Ultimatum (2007)
Team Two. Team Two. All teams, call in.ทีมสอง ทีมสอง ทุกทีม ติดต่อเข้ามา The Bourne Ultimatum (2007)
Two agency officials have already been arrested.เจ้าพนักงานงานสองคนได้ถูกจับกุมตัวแล้ว ได้แก่ The Bourne Ultimatum (2007)
Of two peoples, he was neither, yet he was both.Of two peoples, he was neither, yet he was both. Pathfinder (2007)
You two must lead our people to the bay.You two must lead our people to the bay. Pathfinder (2007)
Our destinies have been entwined, Elizabeth but never joined.ไปเดี๋ยวนี้! กลับไปประจำที่ของเจ้าซะ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
A sword can cut two ways.A sword... ...can cut two ways. Pathfinder (2007)
There are two wolves fighting in every man's heart.There are two wolves fighting in every man's heart. Pathfinder (2007)
Doomed to roam the reach between worlds.ตาข้า! เอาคืนมา! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Your boons? Utterly deceptive twaddle-speak, says I.A promise an as much as deceiving, I find. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
It would never have worked out between us.ระหว่างเรา มันไปกันไม่ได้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Nobody's here. Our boats were the only two out there.ไม่มีใครหรอก มีแค่เรือเราสองคนที่นี่ Dead Silence (2007)
- three mutilations... - Three mutilations... two stranglings.3 ราย เห็นภาพหลอนแล้วฆ่าตัวตาย 1408 (2007)
I mean, the very real sensation that I talked to her, like, two days ago?ผมหมายถึง สัมผัสพิเศษของจริงน่ะ ผมได้คุยกับเธอ เมื่อ 2 วันที่แล้ว 1408 (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twinges (n) twˈɪnʤɪz (t w i1 n jh i z)
two (n) tˈuː (t uu1)
twee (j) twˈiː (t w ii1)
twig (v) twˈɪg (t w i1 g)
twin (v) twˈɪn (t w i1 n)
twit (v) twˈɪt (t w i1 t)
twos (n) tˈuːz (t uu1 z)
'twas (v) twɒz (t w o z)
twain (n) twˈɛɪn (t w ei1 n)
twang (v) twˈæŋ (t w a1 ng)
tweak (v) twˈiːk (t w ii1 k)
tweed (n) twˈiːd (t w ii1 d)
tweet (v) twˈiːt (t w ii1 t)
twerp (n) twˈɜːʳp (t w @@1 p)
twice (a) twˈaɪs (t w ai1 s)
twigs (v) twˈɪgz (t w i1 g z)
twill (n) twˈɪl (t w i1 l)
twine (v) twˈaɪn (t w ai1 n)
twins (v) twˈɪnz (t w i1 n z)
twirl (v) twˈɜːʳl (t w @@1 l)
twist (v) twˈɪst (t w i1 s t)
twits (v) twˈɪts (t w i1 t s)
'tween (a) twiːn (t w ii n)
'twere (v) twɜːʳr (t w @@ r)
'twill (v) twɪl (t w i l)
'twixt (in) twɪkst (t w i k s t)
nitwit (n) nˈɪtwɪt (n i1 t w i t)
outwit (v) ˌautwˈɪt (au2 t w i1 t)
twains (n) twˈɛɪnz (t w ei1 n z)
twangs (v) twˈæŋz (t w a1 ng z)
tweaks (v) twˈiːks (t w ii1 k s)
tweeds (n) twˈiːdz (t w ii1 d z)
tweets (v) twˈiːts (t w ii1 t s)
twelve (n) twˈɛlv (t w e1 l v)
twenty (n) twˈɛntiː (t w e1 n t ii)
twerps (n) twˈɜːʳps (t w @@1 p s)
twiggy (j) twˈɪgiː (t w i1 g ii)
twilit (j) twˈaɪlɪt (t w ai1 l i t)
twined (v) twˈaɪnd (t w ai1 n d)
twines (v) twˈaɪnz (t w ai1 n z)
twinge (n) twˈɪnʤ (t w i1 n jh)
twirls (v) twˈɜːʳlz (t w @@1 l z)
twists (v) twˈɪsts (t w i1 s t s)
twisty (j) twˈɪstiː (t w i1 s t ii)
twitch (v) twˈɪtʃ (t w i1 ch)
postwar (n) poustwˈɔːr (p ou s t w oo1 r)
Gatward (n) gˈætwaːd (g a1 t w aa d)
'twould (v) twud (t w u d)
Antwerp (n) ˈæntwɜːʳp (a1 n t w @@ p)
between (a) bˈɪtwˈiːn (b i1 t w ii1 n)
betwixt (a) bˈɪtwˈɪkst (b i1 t w i1 k s t)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bloatware(n) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น

English-Thai: Longdo Dictionary
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., Syn. to waste one's time
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Syn. betrayer
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
btw(abbr) คำย่อของ by the way
two(n) จำนวนสอง
two(n) กลุ่มที่มีจำนวนสอง
two(adj) สอง
two(pron) สอง
twat(sl) อวัยวะเพศหญิง
twat(sl) คนงี่เง่า
twig(n) กิ่งไม้
twig(n) แขนง, See also: ก้าน, กิ่ง
twig(vt) เข้าใจ
twig(vt) สังเกต
twig(vt) เห็น
twin(n) แฝด, See also: ฝาแฝด
twin(n) ความเหมือนกัน
twin(vi) เป็นคู่กัน
twin(vt) ทำให้เป็นคู่กัน
twin(vi) มีฝาแฝด
twit(vt) บ่นว่า, See also: ต่อว่า, ทักท้วง
twain(adj) สอง
twang(n) เสียงอู้อี้, See also: เสียงซอ
tweak(vt) หยิก, See also: ดึง, บิด
tweed(n) ผ้าขนสัตว์
tweet(n) เสียงนกร้อง
twerp(sl) คนโง่เง่า
twerp(n) คนน่ารังเกียจ
twice(adv) สองครั้ง, See also: สองหน, สองวาระ
twice(adv) สองเท่า, See also: เป็นสองเท่า
twill(n) ผ้าทอลายแบบทแยง, Syn. serge
twine(n) สายเชือก, See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine(vi) พันรอบ
twine(vt) ถักเป็นเกลียว, See also: บิดเป็นเกลียว
twins(n) กลุ่มดาวคู่
twirl(vt) วน, See also: หมุนวน, หมุนรอบ, เวียนรอบ
twirl(n) การบิด, See also: การขันชะเนาะ
twirl(n) การปั่น, See also: การทำให้หมุน
twirp(n) คนไม่สำคัญ, Syn. twerp
twist(vt) บิดเป็นเกลียว
twist(vi) บิดเป็นเกลียว
twist(vi) ผิดรูปร่าง
twist(vt) ทำให้ผิดรูปร่าง
twist(vt) ทำให้บาดเจ็บ
twixt(prep) ระหว่าง
twonk(sl) คนโง่
'twixt(abbr) คำย่อจาก betwixt
nitwit(n) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
outwit(vt) ชนะด้วยสติปัญญา, Syn. outsmart, outthink
twangy(adj) อู้อี้, See also: ซึ่งมีเสียงแหลม
tweaky(adj) หยิก
tweedy(adj) ที่ทำจากผ้าขนสัตว์
tweeny(n) สาวใช้วัยรุ่น, See also: คนรับใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
artwork(อาร์ท'เวิร์ด) n. งานด้านศิลปะ
atwain(อะทเวน') adv. เป็นสอง, ต่างหาก
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน
between(บิทวีน') prep., adv. ระหว่าง, ในระหว่าง, อยู่กลาง, ระหว่างระยะ, เชื่อม, สัมพันธ์กับ, คั่นกลาง, ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst, mid, betwixt -Conf. between each
boatwright(โบท'โรทฺ) n. คนสร้างเรือไม้
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
cartwrightn. ช่างทำเกวียน, ช่างทำรถม้า
catwalkn. ทางเดินที่แคบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
coastwardadv., adj.ไปทางชายฝั่ง, Syn. coastwards
coastwards(-เวิร์ดซ) adv. ไปทางชายฝั่ง
coastwiseadv., adj. ไปทางชายฝั่ง
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
cutwatern. สันปันน้ำ, มุมปันน้ำ, สันตัดน้ำแข็งที่หน้าเรือ
eastward(อีส'เวิร์ด) adj., adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
eastwardlyadj., adv. ไปทางตะวันออก
entwine(เอนทฺไวน์') vt., vi. พันรอบ, โอบ, เลื้อยรอบ, ชักใย, ทำให้พัวพัน., See also: entwinement n., Syn. twist
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj., adv. เมื่อก่อน, เกี่ยวกับอดีตกาล.
flatwiseadv. ด้านข้าง., Syn. flatways
footworkn. ฟุตเวิร์ค, การใช้เท้า, จังหวะเท้า, การเดินทางด้วยการเดิน, การก้าวเท้า, งานที่ต้องเดิน, วิธีการจัดการ
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก, ปวดเท้า, เท้าบวม
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย
frontwardadv. ไปข้างหน้า
frontwardsadv. ไปข้างหน้า
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง, นายหน้า, ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ, เป็นที่พอใจ
heartwoodn. แก่นไม้, ไส้ไม้
inbetween(อินบิทะวีน') n. สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง. -adj. ซึ่งระหว่างกลาง
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
knitwear(นิท'แวร์) n. สิ่งถัก, เสื้อผ้าที่ทำด้วยการถัก
lastwordn. คำปิด, คำพูดสุดท้าย, งานชิ้นสุดท้าย, สิ่งล่าสุดที่ทันสมัยที่สุด
leastwise(ลีสทฺ'ไวซ) adv. อย่างน้อยที่สุด, อย่างไรก็ตาม., Syn. leastways
leftward(เลฟทฺ'เวิร์ด) adj., adv. ไปทางซ้าย, ทางด้านซ้าย
leftwingปีกซ้าย, ฝ่ายซ้าย, ฝ่ายเอียงซ้าย (ของพรรคการเมือง), See also: leftwing adj. ดูleftwing leftwinger n. ดูleftwing, Syn. liberal
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา, มีน้ำหนักเบา, ไม่จริงจัง, เหลาะแหละ, สะเพร่า, เลินเล่อ, เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ, นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
lightwood(ไลทฺ'วูด) n. ไม้สำหรับติดไฟ, ไม้สน
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
netware(เนท' แวร์) n. ชื่อโปรแกรมจัดการอันหนึ่งของ LAN (Local Area Network)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย, ร่างแห, แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก, เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
network hoseสายเชื่อมเครือข่ายหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากสายเคเบิลนี้บางกว่าเส้นลวด จึงไม่เรียกว่าเส้นลวด (wire) หรือสายไฟอย่างที่เข้าใจกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
basketwork(n) เครื่องจักสาน
between(adv) ในระหว่าง, อยู่ระหว่าง, คั่นกลาง, ขวางกลาง
between(pre) ในระหว่าง, อยู่ระหว่าง
betwixt(adv) อยู่ระหว่าง
betwixt(pre) ในระหว่าง
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง
eastward(adj, adv) ทางทิศตะวันออก, ทางด้านตะวันออก, ทางทิศบูรพา
eastwards(adj, adv) ทางทิศตะวันออก, ทางด้านตะวันออก, ทางทิศบูรพา
entwine(vt) พันกันยุ่ง, โอบ, เลื้อย, มัด, ชักใย, ทำให้พัวพัน
erstwhile(adv) เมื่อก่อน, แต่ก่อน, แต่กาลก่อน, เมื่ออดีตกาล
footwork(n) การใช้เท้า, การก้าวเท้า, จังหวะเท้า
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก, ไม้แกะสลัก
intertwine(vi) พันกัน, ร้อยเข้าด้วยกัน, สานกัน
intertwist(vi) ขดเข้าด้วยกัน, บิดเข้าด้วยกัน
lightweight(n นักมวยที่เบากว่า 135) ปอนด์
network(n) ร่างแห, ตาข่าย, ระบบเครือข่าย, การติดต่อประสานงาน
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น, แม้ว่า, แต่กระนั้นก็ตาม
outward(adj) ด้านนอก, ข้างนอก, ภายนอก, นอกเขต
outward(adv) ออกข้างนอก, สู่ภายนอก, ไปข้างนอก
outwardly(adv) ด้านนอก, ภายนอก, ข้างนอก, ผิวนอก
outwards(adv) ออกข้างนอก, สู่ภายนอก, ไปข้างนอก
outwear(vt) ทนกว่า, มีอายุยืนกว่า
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน, มีภาระมากเกินไป
outwit(vt) ฉลาดกว่า, คิดได้ดีกว่า
outwork(n) ด่านชั้นนอก
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า, ทำได้เร็วกว่า
outworn(adj) สึกหรอ, ขาดวิ่น, พ้นสมัย, ล้าสมัย, เก่าแก่
slantwise(adv) อย่างเฉียง, อย่างเอียงๆ, อย่างลาดเอียง
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้, ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
straightway(adj) ทันที, ฉับพลัน, โดยตรง
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
twaddle(vi) พูดเหลวไหล, พูดไร้สาระ
twain(adj) ทั้งคู่, ทั้งสอง
twain(n) คู่, สิ่งที่เป็นคู่กัน, สอง
twang(n) เสียงดังแหลม, เสียงซอ
twang(vi) ส่งเสียงแหลม, สีซอ
tweed(n) ผ้าขนสัตว์หยาบ, ผ้าสักหลาด
tweezers(n) คีมเล็ก, แหนบ, ปากคีบ
twelfth(adj) ที่สิบสอง
twelfth(n) คนที่สิบสอง, วันที่สิบสอง
twelve(adj) สิบสอง
twelve(n) จำนวนสิบสอง, เลขสิบสอง
twelvemonth(n) 1 ปี, สิบสองเดือน
twentieth(adj) ที่ยี่สิบ
twentieth(n) คนที่ยี่สิบ, วันที่ยี่สิบ
twenty(adj) ยี่สิบ
twenty(n) จำนวนยี่สิบ, เลขยี่สิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public switched telephone network (PSTN)โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (พีเอสทีเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, twin; pregnancy, bigeminalการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paging networkโครงข่ายโทรศัพท์ติดตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PSTN (public switched telephone network)พีเอสทีเอ็น (โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private data networkเครือข่ายข้อมูลส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PSN (packet switching network)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PSN (packet switching wetwork)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planar networkข่ายงานเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
public data networkเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polysynthetic twinningผลึกแฝดร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, bigeminal; pregnancy, twinการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leftward welding; forward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring networkข่ายงานแบบวงแหวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ring networkข่ายงานแบบวงแหวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จ, ซอฟต์แวร์สำเร็จ [ มีความหมายเหมือนกับ package ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
softwoodเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synchronous optical network (SONET)ข่ายงานเชิงแสงประสานเวลา (โซเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
star networkข่ายงานแบบดาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
star networkข่ายงานแบบดาว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semantic networkข่ายงานความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems softwareส่วนชุดคำสั่งระบบ, ซอฟต์แวร์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scotopic vision; vision, night; vision, twilightการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, biparty; system, two-partyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, two-party; system, bipartyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SONET (synchronous optical network)โซเน็ต (ข่ายงานเชิงแสงประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
outward reinsuranceธุรกิจเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outward vectorเวกเตอร์ชี้ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oscillatory twinningผลึกแฝดซ้อนสลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overlay networkโครงข่ายซ้อนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuation networkวงจรข่ายลดทอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ มีความหมายเหมือนกับ art ๒ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-pass networkวงจรข่ายผ่านทุกความถี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-position rightward weldingการเชื่อมถอยหลังทุกท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Software protectionการคุ้มครองซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information networkเครือข่ายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library information networkเครือข่ายห้องสมุด, Example: <p>ปัจจุบันหน่วยงานห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย หลายแห่งในประเทศไทยดำเนินการจัดหาหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ เพื่อเป็น แหล่งบริการความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นมากตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาระแก่ห้องสมุด ในการของบประมาณในการ บอกรับแต่ละปี ห้องสมุดจึงได้พยายามลดค่าใช้จ่ายหลากหลายวิธี และใช้ประโยชน์จากการบอกรับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ในการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ร่วมกัน โดยการหาแนวทางแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการ ประหยัดงบประมาณในการจัดหา และเป็นการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า <p>เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในประเทศไทย มีจำนวน 5 เครือข่าย คือ <p>1. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet) <p>2. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) <p>3. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ <p>4. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล <p>5. เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shareware (Computer software)แชร์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer softwareซอฟต์แวร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
open source softwareซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network technologyเทคโนโลยีเครือข่าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual Private Networkเครือข่ายส่วนตัวเสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer networksเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer softwareซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable document softwareระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer network protocolsโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Local Area Networkระบบเครือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simple Network Management Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software maintenanceการบำรุงรักษาด้วยซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multicasting (Computer networks)การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Two-phase flowการไฟลแบบสองเฟส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software refactoringซอฟต์แวร์รีแแฟคทอริง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free computer softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software productivityประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile IP (Computer network protocol)โมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spyware (Computer software)สปายแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Component softwareส่วนประกอบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network service providerผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
public domain softwareซอฟต์แวร์สาธารณะ [คอมพิวเตอร์]
Software interfaceส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
Local Area Networkระบบแลน เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระบบข่ายงานขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Networkเครือข่าย ข่ายงาน [คอมพิวเตอร์]
Campus Area Networkเครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Metropolitan Area Networkเครือข่ายมหานคร [คอมพิวเตอร์]
Wide Area Networkเครือข่ายระยะไกล [คอมพิวเตอร์]
Network administratorผู้บริหารเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network serverตัวบริการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Computer networkเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
and knock this thing out in two or three days.(phrase) and knock this thing out in two or three days.
Blindleitwert { m }(n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [ (electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
etwa; gegen; ungefähr; um...(n, vi, vt, adj) ประมาณเวลา
first cousin twice removed(n) หลาน (ปู่, ย่า, ตา, ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง
FTW(abbrev) For The Win
intertwining(vi) ประสานกัน, See also: braiding, coaction, cooperation, engagement, enlacement, entwinement, Syn. alternation
Located between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, FLocated between Fisherman’s Wharf and the Golden Gate Bridge on San Francisco Bay, Fort Mason Center offers easy access by MUNI and BART.
outward remittance(n) บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก
scriptwriter(n) นักเขียนบทภาพยนตร์
syster softwareโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์
to kill two birds with one stone(phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
twelfce[ทเวลซฺ] (adv) สิบสองครั้ง
twelfth[ทเวลธฺ] (adj) ที่สิบสอง
twelve[ทแวลว] (n) สิบสอง
twentice[ทเวน'ไทซฺ] (adv) ยี่สิบครั้ง
twentieth[ทเวน'ทิอิธ] (adj) ที่ยี่สิบ
twenty[ทเวน'ที] (n) ยี่สิบ
twice[ทไวซฺ] (adv) สองครั้ง
twine(vt) ทำสิ่งที่เป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน, ฟั่น (เชือก ด้าย หรือเทียน), ตีเกลียว
twist[ทวิสต์] หักมุม
twitchy(adj) ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ, See also: jumpy, Syn. nervous
two[ทู] (n) สอง
two-story(adj) สองชั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twA bird in the hand is worth two in the bush.
twA birthday cake with twelve candles on top.
twA book worth reading is worth reading twice.
twAbout two days in an icebox.
twAbout two miles farther on, the road bent to the right.
twAbout two million pounds of flour are exported annually.
twAbout two million pounds of wheat were exported annually.
twAbout two weeks.
twA canal flowed between two rows of houses.
twAccording to a study, big women are more prone to have twins.
twAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
twA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
twA clock has two hands.
twA conflict between my father and me.
twA day has twenty-four hours.
twAdd two to three, and you get five.
twAdvance two steps.
twA fence between makes love more keen.
twA few people have two cars.
twAffection sprang up between them.
twA fight started about nothing between them.
twA fox is not caught twice in the same snare. [ Proverb ]
twA fox isn't caught twice the same snare.
twAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
twAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
twAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
twAfter lunch we have two more classes.
twAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
twAfter two days our food gave out.
twA generous man contributed some two billion yen to charity.
twA great contrast between city life and country life.
twA hedge between keeps friendship green.
twAh yes, two right.
twA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
twAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
twA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
twAll books may be divided into two classes.
twA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
twAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
twAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
twAlthough they are twins, they have few interests in common.
twA massive flood paralyzed the local transportation network.
twAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
twA mother's advice would outweigh a friend's.
twAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
twAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
twAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
twAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
twA network of railroads soon spread over the entire country.
twA network of railroads spreads all over Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางวา(clas) square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10, 000 บาท, Thai Definition: มาตราวัดของที่ดิน
น่าไว้ใจ(adj) trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai Definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
จับปลาสองมือ(v) catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai Definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
ตีกระหนาบ(v) press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai Definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
เตียงคู่(n) double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai Definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
ซีเอ็นเอ็น(n) CNN, See also: Cable News Network, Syn. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
แลน(n) Local Area Network, See also: LAN, Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
ไอเอสดีเอ็น(n) integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork
เครือข่ายโทรศัพท์(n) public telephone network, See also: switched telephone network
งานจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
บิดเบน(v) twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทุกวันนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบิดเบนไปมาก เพราะต้องตกอยู่ในการควบคุมการใช้ของรัฐสภา, Thai Definition: ทำให้เข้าใจผิดหรือทำให้สับสน
สุจริต(adj) honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ข่ายโทรศัพท์(n) telephone network, Syn. เครือข่ายโทรศัพท์, Example: การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันผ่านข่ายโทรศัพท์ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ขึ้น คือ การเรียกใช้โปรแกรมจากระยะไกล
นายหน้าซื้อขาย(n) broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
เกลียว(v) twist, See also: twine, interweave, twirl, twiddle, wind, kink, Syn. บิด, Example: ลูกเรือกำลังเกลียวเชือกให้หนาขึ้นไว้สำหรับยึดเรือ, Thai Definition: กิริยาที่หมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้น
สองเท่าตัว(adv) double, See also: twice, twofold, Syn. สองเท่า, Thai Definition: มากขึ้นหรือทวีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
แฝดสอง(n) twins, Example: เพื่อนบ้านคนหนึ่งของข้าพเจ้าคลอดลูกแฝดสองออกมาได้ด้วยฝีมือหมอตำแยแถวๆ บ้าน
ระยับ(adj) shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai Definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ระบบเครือข่าย(n) network, Syn. เน็ตเวิร์ก, Example: ระบบเครือข่ายประเภท LAN มักเป็นที่นิยมใช้ในบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก , Count Unit: ระบบ, Thai Definition: ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง มาต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ
ถุงเงินถุงทอง(n) souvenir made of two bags, See also: one silver and one gold container of something, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกถุงเงินถุงทองเป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน, Thai Definition: ของชำร่วยทำเป็นรูปถุงเล็กๆ มีสีเงินและสีทอง ใช้แจกในงานมงคล
ร่องจมูก(n) skin between nostrils, Example: เขม่าติดอยู่ที่ร่องจมูก เช็ดออกสิ, Count Unit: ร่อง
พร่างพราย(adj) sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai Definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
ถึงจะอย่างไร(conj) however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
บิดผัน(v) distort, See also: misrepresent, twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทรัพยากรท้องถิ่นถูกบิดผันไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง
ระหว่าง(prep) between, Example: บ้านของคุณอรน่าจะอยู่ระหว่างวัดนายโรงกับวัดสุวรรณคีรี, Thai Definition: ช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง
ล่อง(n) space or hole (between floor board), Example: ่แม่ทำของตกล่องใต้ถุนบ้าน, Thai Definition: ช่องตามพื้นที่ทำไว้สำหรับให้สิ่งของลอดลงได้
สนธยา(n) twilight, Syn. ย่ำสนธยา, ยามเย็น, ใกล้ค่ำ, พลบค่ำ, ยามอัสดง, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้, Thai Definition: เวลาโพล้เพล้พลบค่ำ, ช่วงเวลาที่ต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืน คือ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, Notes: (สันสกฤต)
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
สลึง(n) twenty -five satangs, See also: quarter of a baht, Example: สมัยคุณหนูดวงเป็นเด็ก ขนมชิ้นละสลึงสองสลึงเอง, Thai Definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 25 สตางค์ เท่ากับ 1 สลึง
สองใจ(adj) having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai Definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
หยิกงอ(adj) curly, See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy, Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่, Ant. ตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า
ลอบ(n) kind of network trap for birds, Thai Definition: ตาข่ายที่ขึงดักจับนก, Notes: (ถิ่นใต้)
วาววับ(adj) glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai Definition: ที่มีประกายแวววาว
แวบ(v) flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
เวลาย่ำค่ำ(n) dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai Definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
เวลาเย็น(n) evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai Definition: ช่วงใกล้ค่ำ
ส่งประกาย(v) twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
สองจิตสองใจ(v) be in two minds, See also: hesitate, vacillate, waver, dither, hum and haw, Syn. ลังเล, Ant. แน่วแน่, Example: ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่, Thai Definition: ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร
สาน(v) weave, See also: entwine, intertwine, interlace, plait, Example: คุณลุงคนนี้สานกระบุง ตะกร้าได้สวยมาก, Thai Definition: อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลานเป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
สุจริตใจ(v) be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai Definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
มะเรื่อง(n) two days after tomorrow, See also: three days from today, Example: พ่อจะกลับจากต่างจังหวัดมะเรื่องนี้, Thai Definition: วันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง
เบ้(v) twist, See also: distort, contort, Syn. บิด, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: ผมเบ้ปากเมื่อความเจ็บปวดแล่นจี๊ดจับขั้วหัวใจ
เบี้ยวบูด(v) be distorted, See also: be contorted, be out of shape, be twisted, Syn. บูด, Example: หน้าของเขาเบี้ยวบูดราวกลับโกรธใครมาสักร้อยชาติ, Thai Definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ
ตกค่ำ(n) nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai Definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
จรัสแสง(v) shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai Definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
แม้กระนั้น(conj) nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
มือสะอาด(adj) honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai Definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
พ่อค้าคนกลาง(n) middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนท์เวิร์ป[Aēntwoēp] (n, prop) EN: Antwerp  FR: Anvers
อาหารสองมื้อ[āhān søngmeū] (n, exp) EN: two meals  FR: deux repas [ mpl ]
อันทเวิร์ป[Antwoēp] (tm) EN: Antwerp  FR: Anvers
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[attrāsuan seung māk kwā søng phot] (n, exp) EN: ratios with more than two terms
แบ่งครึ่ง[baeng khreung] (v, exp) EN: divide in two  FR: partager en deux
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
บั่นเป็นสองท่อน[ban pen søng thǿn] (v, exp) EN: cut in two  FR: couper en deux
เบญจเพส[benjaphēt] (n) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old
เบือนเรื่อง[beūoen reūang] (v, exp) EN: twist a story  FR: déformer une histoire
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
บิด[bit] (v) EN: twist ; distort ; wring ; wrench  FR: tordre ; torsader
บิดเบน[bitbēn] (v) EN: twist
บิดเบือน[bitbeūoen] (v) EN: distort ; go awry ; twist  FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[bitbīo] (adj) EN: twisted ; distorted  FR: déformé
บิดผัน[bitphan] (v) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist  FR: déformer
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
บู๊ต[būt] (n) EN: boot ; rugged footwear  FR: botte [ f ]
บูดเบี้ยว[būtbīo] (adj) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
ชัก[chak] (v) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [ f ]
ดาบสองคม[dāp søng khom] (n, exp) EN: two-edged sword
เดินทางออก[doēnthāng øk] (n, exp) EN: outward journey  FR: voyage aller [ m ] ; aller [ m ]
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: Thai two-string fiddle  FR: violon thaï à deux cordes [ m ]
แฝด[faēt] (n) EN: twin  FR: jumeau [ m ]
แฝดเหมือน[faēt meūoen] (n, exp) EN: identical twins  FR: jumeaux identiques [ mpl ] ; vrais jumeaux [ mpl ]
แฝดสอง[faēt-søng] (n, exp) EN: twins  FR: jumeaux [ mpl ] ; jumelles [ fpl ]
แฝดต่างไข่[faēt tāng khai] (n, exp) EN: non identical twins  FR: faux jumeaux [ mpl ]
ฝาแฝด[fāfaēt] (n) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double  FR: jumeau [ m ] ; jumelle [ f ] ; double [ m ]
ฝรั่งกังไส[Farang Kangsai] (n, prop) EN: delftware  FR: faïence de Delft [ f ]
หั่นครึ่ง[han khreung] (v, exp) EN: cut in two ; cut into halves  FR: couper en deux
ห้องแฝด[hǿng faēt] (n, exp) EN: twin room
หัวล้านชนช้าง[hūalān chonchāng] (n, exp) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [ f ]
จับปลาสองมือ[jap plā søng meū] (xp) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand  FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จองตั๋วสองที่[jøng tūa søng thī] (n, exp) EN: book two tickets
แก่น[kaen] (n) EN: heartwood  FR: coeur (d'un tronc d'arbre) [ m ]
แก่นขนุน[kaen khanun] (n, exp) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree  FR: coeur de jaquier [ m ] = coeur de jacquier [ m ]
ไ่ก่หลง[kai long] (x) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)  FR: péripatéticienne [ f ] ; entraîneuse (vulg.) [ f ]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection
กางมุ้งรอ[kāng mung rø] (v, exp) EN: sit twiddling one's thumbs   FR: poireauter (fam.)
การหาม[kān hām] (n) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder
การจักสาน[kān jaksān] (n) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork  FR: vannerie [ f ]
การปั่น[kān pan] (n) EN: twirling
กั้นหยั่น[kanyan] (n) EN: two edged sword
กะพริบ[kaphrip] (v) EN: wink ; blink ; twinkle  FR: cligner ; clignoter
เก[kē] (v) EN: cripple ; disable ; twist ; distort
เกือก[keūak] (n) EN: shoes ; footwear  FR: chaussure [ f ] ; soulier [ m ]
ข่าย[khāi] (n) EN: network  FR: réseau [ m ] ; maillage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TWO T UW1
TWAS T W AH1 Z
TWOS T UW1 Z
TWIN T W IH1 N
TWIG T W IH1 G
TWEEN T W IY1 N
FATWA F AA1 T W AA0
TWANG T W AA1 NG
TWIRL T W ER1 L
TWIGS T W IH1 G Z
TWO'S T UW1 Z
TWEDT T W EH1 D T
TWEED T W IY1 D
TWEET T W IY1 T
TWAIN T W EY1 N
TWICE T W AY1 S
TWINE T W AY1 N
TWYLA T W AY1 L AH0
TWIST T W IH1 S T
TWISS T W IH1 S
TWIGG T W IH1 G
TWILL T W IH1 L
TWINS T W IH1 N Z
TWITE T W AY1 T
TWEAK T W IY1 K
'TWAS T W AH1 Z
TWIGGS T W IH1 G Z
TWAROG T W AO1 R AO0 G
TWINED T W AY1 N D
PETWAY P EH1 T W EY2
TWISTY T W IH1 S T IY0
OUTWIT AW1 T W IH2 T
TWIRLS T W ER1 L Z
LITWAK L IH1 T W AH0 K
TWETEN T W IY1 T AH0 N
ORTWIN AO1 R T W IH0 N
TWEAKS T W IY1 K S
TWENTY T W EH1 N T IY0
TWIGGY T W IH1 G IY0
LITWIN L IH1 T W IH0 N
TWIDDY T W IH1 D IY0
TWITTY T W IH1 T IY0
TWINGE T W IH1 N JH
TWITCH T W IH1 CH
TWISTS T W IH1 S T S
TWINS' T W IH1 N Z
ATWOOD AE1 T W UH2 D
TWEEDY T W IY1 D IY0
OTWELL AA1 T W EH2 L
ATWELL AH0 T W EH1 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) #1 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua #15 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael #43 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down #58 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network #174 [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, / ] two; double; pair; both; surname Shuang #369 [Add to Longdo]
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter- #412 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc) #478 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] between; among; space; classifier for time intervals #505 [Add to Longdo]
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman) #866 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply #1,005 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] a picul (100 catties, 50 kg.); two buckets full #1,094 [Add to Longdo]
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node #1,129 [Add to Longdo]
软件[ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] (computer) software #1,349 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals #1,547 [Add to Longdo]
房子[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙, ] house; building (single- or two-story); apartment; room #1,639 [Add to Longdo]
测试[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, / ] measure and test; trial; beta (software); test performance of #1,677 [Add to Longdo]
两国[liǎng guó, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] both countries; two countries #1,915 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book #2,040 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle #2,095 [Add to Longdo]
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once #2,297 [Add to Longdo]
[liǎ, ㄌㄧㄚˇ, / ] two (equivalent to 两个); both (of us); some #2,461 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] the topmost branches of a tree; surface; sign; to mark; (outward) sign; indication; prize; award; bid #2,592 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time #2,654 [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿) #2,814 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between #3,137 [Add to Longdo]
新华网[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network #3,173 [Add to Longdo]
第二次[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two #3,296 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] to separate; to stand or lie between; to divide; to cut off #3,485 [Add to Longdo]
信用[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan) #3,598 [Add to Longdo]
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] individual; specific; respective; just one or two #3,947 [Add to Longdo]
山西[Shān xī, ㄕㄢ ㄒㄧ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原 #3,983 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder #4,117 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] hold between; lined; narrow lane #4,117 [Add to Longdo]
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视 #4,424 [Add to Longdo]
大于[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, / ] greater than, >; used between nouns to indicate relative magnitude #4,504 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] to lift; to raise; (of two or more persons) to carry #4,830 [Add to Longdo]
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software) #4,839 [Add to Longdo]
传出[chuán chū, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ, / ] to transmit outwards; efferent (nerve) #5,231 [Add to Longdo]
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] node in a network; branch; website #5,671 [Add to Longdo]
性别[xìng bié, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] gender; sex; distinguishing between the sexes #5,913 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, ] to turn; to twist; to grab; to wring #6,092 [Add to Longdo]
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] external; outside; outward appearance #6,219 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] border; edge; boundary; between; among; interval; while #6,291 [Add to Longdo]
驱动[qū dòng, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ, / ] to drive; to propel; drive (vehicle wheel); drive mechanism (tape or disk); device driver (computing software) #7,060 [Add to Longdo]
时段[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day #7,155 [Add to Longdo]
黑龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river #7,495 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] to split in two; to divide #7,564 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children #7,666 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] TH: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  EN: software
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] TH: เครือข่าย  EN: network
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] TH: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว  EN: killing two birds with one stone (id)
二日[ふつか, futsuka] TH: ระยะเวลาสองวัน  EN: two days
捩る[よじる, yojiru] TH: บิด  EN: to twist
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] TH: ซอฟท์แวร์  EN: software
24日[にじゅうよっか, nijuuyokka] TH: วันที่24  EN: the twenty fourth
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ข้างหน้า  EN: frontward
挟む[はさむ, hasamu] TH: แทรกตรงกลาง  EN: to hold between
二十[にじゅう, nijuu] TH: ยี่สิบ (๒๐)  EN: twenty
二人[ふたり, futari] TH: สองคน  EN: two people

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
etwaประมาณ เช่น etwa 15 Uhr ประมาณบ่ายสามโมง, See also: circa, Syn. gegen
etwas gutอะไรที่มันดีๆ
etwasสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
weltweitทั่วโลก
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
Es kommt zu etw.นำไปสู่, เกิดขึ้น (ทางไม่ดี), See also: geschehen
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen
Zeit nehmen mit etw.(phrase) ให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบเจอ
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
sich beschweren über etw./jmdn.บ่นหรือตำหนิเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
jammern über etw.บ่นรำพันเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
etw. beruhigt sich(vt) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
sich mit etw. beschäftigen(vt) ยุ่งอยู่กับ เช่น Ich beschäftige mich mit Französisch.
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
etw. verstehen von (+D)(vt) รู้เรื่อง รู้จักด้านนั้นๆเป็นอย่างดี เช่น Er versteht sehr wenig von Physik.
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่าย
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Witwer(n) |der, pl. Witwer| พ่อม่ายที่ภรรยาตาย, See also: die Witwe
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, Syn. etw. mit etw. vertauschen
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น
etw. verdoppelt sichสิ่งนั้นๆเพิ่มหรือใหญ่กลายเป็นสองเท่า
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: etwa, Syn. ungefähr

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer(n) ประเทศกำลังพัฒนา
etwas steht vor der Tür(phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้
notwendig(adv) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutwilligbratty [Add to Longdo]
scharftwangy [Add to Longdo]
Abenddämmerung { f }; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Ablauf { m }; Entwässern { n }; Abfließen { n }; Austrocknen { n } | Abläufe { pl }drain | drains [Add to Longdo]
Ablasskanal { m }; Abzugskanal { m }; Rinne { f }; Gosse { f }; Entwässerungsgraben { m }drain [Add to Longdo]
Ablaufschaltwerk { n }sequence processor [Add to Longdo]
Ableitwiderstand { m } [ electr. ]bleeder; bleeder resistor [Add to Longdo]
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert { m }absolute value [Add to Longdo]
Absolutwertgeber { m } [ techn. ]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absolutwertübertrager { m }transducer [Add to Longdo]
(etwa) Abiturienthigh-school graduate [Add to Longdo]
Abstand { m }; Zwischenraum { m } (zwischen) | Abstände { pl } | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung { f }downward slide [Add to Longdo]
Abweichung { f }; Veränderung { f } | negative Abweichung { f } | Abweichungen { pl } | vorhersehbare Abweichung { f } zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Addierschaltung { f }adding network [Add to Longdo]
Adjektiv { n }; Eigenschaftswort { n } [ gramm. ] | Adjektive { pl }; Eigenschaftwörter { pl }adjective | adjectives [Add to Longdo]
Änderungsgenehmigungsentwurf { m }change authorisation draft [Add to Longdo]
Äußerlichkeit { f }outwardness [Add to Longdo]
Akte { f } | Akten { f } | etw. zu den Akten legenrecord; file | records; files | to put sth. on file; to file sth. away [Add to Longdo]
Akzent { m }; Betonung { f } | den Akzent auf etw. legenstress; emphasis | to stress sth.; to put the accent on sth. [Add to Longdo]
Alleingang { m } | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alltäglichkeit { f } | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence [Add to Longdo]
Altweibersommer { m }Indian summer [Add to Longdo]
Altweibersommer { m }gossamer [Add to Longdo]
Altwaren { pl }; Altmaterial { n }scrap [Add to Longdo]
Altwarenhändler { m }second-hand dealer [Add to Longdo]
Altwassersee { m }oxbow lake [Add to Longdo]
Ambition { f } | Ambition { pl } | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]
Analysator { m } | Analysator für Einschwingungsvorgängeanalyzer [ Am. ]; analyser [ Br. ] | transient network analyzer/analyser [Add to Longdo]
Anapher { f }; Wortwiederholung { f }anaphora [Add to Longdo]
Angebotsentwicklung { f }proposal preparation [Add to Longdo]
Angebotsentwurf { m }proposal write-up [Add to Longdo]
Angebotsverantwortliche { m, f }; Angebotsverantwortlicherproposal manager [Add to Longdo]
Angewohnheit { f }; Gewohnheit { f }; Gepflogenheit { f } | Angewohnheiten { pl }; Gewohnheiten { pl }; Gepflogenheiten { pl } | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
etw. in Angriff nehmento make a start on sth. [Add to Longdo]
Anlagenentwicklung { f }asset development [Add to Longdo]
Anrufbeantworter { m }answering machine [Add to Longdo]
Anrufbeantworter { m }answering equipment [Add to Longdo]
Anrufbeantworter { m }automatic answering set [Add to Longdo]
automatische Anrufbeantwortung { f }automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
Anschauungsweise { f }; Sichtweise { f }point of view [Add to Longdo]
Anschlagbrett { n }; Anschlagtafel { f }; Plakatwand { f } | Anschlagbretter { pl }; Anschlagtafeln { pl }; Plakatwände { pl }billboard | billboards [Add to Longdo]
Anschluss { m } | mit zwei Anschlüssenport | two-port [Add to Longdo]
Antivirus-Software { f } [ comp. ]anti-virus software [Add to Longdo]
Antwort { f }; Reaktion { f }; Erwiderung { f } (auf) | als Antwort | als Antwort auf; als Reaktion aufanswer (to) | by way of an answer | in answer to [Add to Longdo]
Antwort { f }; Reaktion { f } | Antworten { pl } | abschlägige Antwortresponse; reaction | responses | adverse response [Add to Longdo]
Antwort { f }reply [Add to Longdo]
Antwort { f } | ohne Antwortreplying | unreplying [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
Antwortschein { m }reply coupon [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) { comp } local area network; LAN [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あわや[awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おたんこなす[otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
がっちり屋[がっちりや, gacchiriya] (n) tightwad [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[kirakira (P); kirakira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv, adv-to, vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
けじめ[kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp, v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n, vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp, v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
しゃりしゃり[sharishari] (adv, vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
ちらほら[chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[chirarihorari] (adv, adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f, n) (1) (See つんつん, でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらにせよ[dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
テレコムネットワーク[てれこむねっとわーく, terekomunettowa-ku] telecom network [Add to Longdo]
データ網[データもう, de-ta mou] data network [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network [Add to Longdo]
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network [Add to Longdo]
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware" [Add to Longdo]
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1, 1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]
乳首[ちくび, chikubi] Brustwarze [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
[た, ta] EIN ANDERER, ETWAS ANDERES [Add to Longdo]
[た, ta] ein_anderer, etwas_anderes [Add to Longdo]
企画[きかく, kikaku] -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
[かかり, kakari] -Amt, Pflicht, verantwortliche_Person, zustaendige_Person [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
先進国[せんしんこく, senshinkoku] entwickeltes_Land, fuehrendes_Land [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
公邸[こうてい, koutei] Dienstwohnung, Amtssitz [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
前後[ぜんご, zengo] etwa, ungefaehr, vorn_und_hinten [Add to Longdo]
協力者[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
原案[げんあん, gen'an] der_urspruengliche_Plan, der_urspruengliche_Entwurf [Add to Longdo]
又は[または, mataha] -oder, entweder...oder, mit_anderen_Worten [Add to Longdo]
口答[こうとう, koutou] muendliche_Antwort [Add to Longdo]
召し上がる[めしあがる, meshiagaru] etwas_zu_sich_nehmen, essen [Add to Longdo]
名答[めいとう, meitou] richtige_Antwort [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]
商う[あきなう, akinau] (mit etwas) handeln, Handel_treiben [Add to Longdo]
問い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
回答[かいとう, kaitou] Antwort, Erwiderung [Add to Longdo]
大体[だいたい, daitai] Hauptpunkt, das_Wesentliche, -etwa [Add to Longdo]
奪い合う[うばいあう, ubaiau] sich_um_etwas_reissen [Add to Longdo]
[か, ka] ALLEIN, VERWITWET, WENIGE, GERING [Add to Longdo]
寡婦[かふ, kafu] -Witwe [Add to Longdo]
小康[しょうこう, shoukou] zeitweilige_Ruhe, zeitweilige_Linderung [Add to Longdo]
少々[しょうしょう, shoushou] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
少し[すこし, sukoshi] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
層雲[そううん, souun] Schichtwolke, Stratuswolke [Add to Longdo]
山林学[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
差し当たり[さしあたり, sashiatari] vorlaeufig, einstweilen [Add to Longdo]
幾分[いくぶん, ikubun] etwas, ein_Teil [Add to Longdo]
引責[いんせき, inseki] die_Verantwortung_uebernehmen [Add to Longdo]
当然[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
必然[ひつぜん, hitsuzen] Unvermeidlichkeit, Notwendigkeit [Add to Longdo]
必至[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top