ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มือสะอาด

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มือสะอาด-, *มือสะอาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือสะอาดว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I don't get is the motive. The doctor was squeaky clean.ฉันไม่เข้าใจอะไรดลใจ ดร.เจนนิ่ง ใจซื่อ มือสะอาด Simon Said (2006)
My hands are clean in this.เรื่องนี้ข้ามือสะอาด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Cops don't come any cleaner than deb.ไม่มีตำรวจคนไหนมือสะอาดเท่าเด็บ Go Your Own Way (2008)
You, my friend, are a great white.คุณเป็นเพื่อนของผม มือสะอาด Breakage (2009)
You're the good guy, okay?แกเป็นคนดี โอเคไหม เป็นคนมือสะอาด Smite (2009)
So just how dirty do I have get to be as clean as you, Mr. Hale?ว่าฉันเป็นคนเลวมากแค่ไหน ฉันจะต้องมือสะอาดแบบนายงั้นเหรอ คุณเฮล Lochan Mor (2010)
Starling's hands are clean.ขณะที่สตาร์ลิ่งมือสะอาด Fallen (2010)
He clean.มือสะอาด The Hangover Part II (2011)
Maybe he cleaned up his act.บางทีเขาน่าจะมือสะอาดแล้วก็ได้ Smokey and the Bandit (2011)
Yeah, Curtis has been clean for years.เคอร์ติสมือสะอาดมาหลายปีแล้ว Restless (2011)
I'm clean. I have nothing to do with this.ผมมือสะอาด ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย BeeWare (2011)
Okay, this guy-- listen, he, uh, has no record, completely clean, not even a traffic ticket.งั้น ฟังนะ ผู้ชายคนนี้ ไม่มีประวัติผิดกฏหมาย มือสะอาด ไม่เคยโดนแม้แต่ใบสั่งจราจร Alaheo Pau'ole (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือสะอาด[X] (meū sa-āt) EN: clean ; honest ; uncorrupt ; free from corruption ; honest and upright   FR: qui a les mains propres ; qui n'est pas corrompu ; intègre ; clean (angl. - fam.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
white-handed(ไวทฺแฮน'ดิด) adj. มือสะอาดไร้มลทิน,ทำงานที่ไม่เปรอะเปื้อน หรือไม่ต้องใช้แรงมาก, Syn. unstained

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top